phone 384 420 434
search

Zaměstnanci školy

Seznam zaměstnanců školy včetně e-mailových adres.

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky (statutární zástupce)

Zástupkyně ředitelky

Zástupkyně ředitelky (OP Bratrská)

Pedagogický sbor

Vedoucí vychovatelka

Vychovatelé

Asistent pedagoga

Ekonomická pracovnice

Provozní pracovníci

  • Josef Hochmann
  • Jana Koukolová
  • Romana Šedová
  • Ivana Urbancová
  • Alena Brunnerová

Další stránky v nabídce škola