phone 384 420 434
search

školní družina

druzina.jpg

Školní družina je součástí školy - je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.

Dvě oddělení pracují v areálu Komenského, tři oddělení v Bratrské. 

Pobyt ve ŠD zajišťujeme pro žáky 1. - 3. ročníku naší školy. 

Kapacita naší školní družiny je 150  účastníků.

Při své činnosti vychází ze Školního vzdělávacího programu školní družiny Hrajeme si každý den.

Činnost

ŠD pracuje v kmenových třídách. Jejím hlavním posláním  je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti ve školní družině   jsou pestré, střídají se a navazují na sebe. K dispozici máme hry, stavebnice, skládanky apod. Děti si povídají,  hrají, malují, vyrábějí, soutěží ... počítače, tablety, nepotřebují a nepoužívají.  

Při pěkném počasí tráví odpoledne na školní zahradě, kde si najdou potřebný prostor pro svoje pohybové aktivity.

Provoz

Komenského: pondělí až pátek 6.15-7.45 a 11.40-15.00 hodin.

Bratrská: pondělí až pátek 6.15-7.45 a 11.40-16.00 hodin.

Přihlášení

Děti lze do ŠD přihlásit zpravidla během prvního týdne školního roku. Přihlášky expedují vychovatelky ŠD.

Poplatek

Poplatek za pobyt v družině je 120 Kč na měsíc.

Úplata bude prováděna bezhotovostně, převodem ze školní online pokladny.

 

Další informace o družině

Oddělení pracoviště Bratrská

1. oddělení - vychovatelka Marta Petrová - vedoucí vychovatelka

2. oddělení - vychovatelka Markéta Matelová

3. oddělení - vychovatelka Bc. Marcela Šťastná

tel.: 384 420 435

 

Oddělení pracoviště Komenského

4. oddělení - vychovatelka Bc. Romana Podolská

5. oddělení - vychovatelka Eva Kadrnožková

tel.: 384 420 434

 

školní družina

Další stránky v nabídce součásti školy