phone 384 420 434
search

školní družina

druzina.jpg

Školní družina je součástí školy - je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.

Dvě oddělení pracují v areálu Komenského, tři oddělení v Bratrské. Pobyt ve ŠD zajišťujeme pro děti 1. - 3. ročníku naší školy. 

Kapacita naší školní družiny je 150 dětí.

Při své činnosti vychází ze Školního vzdělávacího programu školní družiny Hrajeme si každý den.

Činnost

ŠD pracuje v kmenových třídách. Jejím hlavním posláním  je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe. K dispozici máme hry, stavebnice, skládanky apod. Děti si hrají, malují, vyrábějí, soutěží ...

Při pěkném počasí tráví odpoledne na školní zahradě, kde si najdou potřebný prostor pro svoje pohybové aktivity.

Provoz

pondělí až pátek 6.15-7.55 a 11.40-16.00 hodin

Přihlášení

Děti lze do ŠD přihlásit zpravidla během prvního týdne školního roku. Přihlášky expedují vychovatelky ŠD.

Poplatek

Poplatek za pobyt v družině je 100 Kč na měsíc. Platbu je nutno uskutečnit převodem z účtu vždy za kalendářní rok - tj platba září - prosinec - 4 x 100 Kč = 400 Kč. Následně platba leden - červen - 6 x 100 Kč = 600 Kč. Číslo účtu expedují vychovatelky ŠD. 

Další informace o družině

Oddělení pracoviště Bratrská

1. oddělení - vychovatelka Marta Petrová - vedoucí vychovatelka

2. oddělení - vychovatelka Naděje Mácová

3. oddělení - vychovatelka Bc. Marcela Šťastná

 

tel.: 384 420 435

Oddělení pracoviště Komenského

4. oddělení - vychovatelka Bc. Romana Podolská

5. oddělení - vychovatelka Eva Kadrnožková

tel.: 384 420 434

 

školní družina

Další stránky v nabídce součásti školy