phone 384 420 434
search

školní knihovna

IMG_20181002_090312.jpg

Všichni žáci a učitelé si mohou knihy půjčovat bezplatně. Mají na výběr z více než 8 000 svazků. Knihy (pro žáky: maximálně 3 ks) půjčujeme na dobu jednoho měsíce. Výpůjčku je možné prodloužit o další měsíc, pokud na knihu nečeká další zájemce.

 

Knihovnice

Mgr. Romana Bachelová

Mgr. Kamila Urbancová

 

Výpůjční doba

pro žáky
v úterý od 9.40 do 10.00 hodin, po domluvě i jindy
pro učitele
kdykoliv po domluvě

 

 

Výpůjční řád

Článek I. – základní ustanovení

 1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci a zaměstnanci ZŠ Dačice , Komenského 7, okres Jindřichův Hradec.
 2. Knihy a časopisy se půjčují na jeden měsíc, po dohodě i na dobu delší. Čtenář si může knihu, která je právě půjčená, rezervovat.
 3. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih a časopisů. Proto si ve vlastním zájmu před půjčením knihy prohlédne a nahlásí knihovnici jejich případné poškození.
 4. Do knih se nesmí vpisovat, podtrhávat nebo vytrhávat listy.

Článek II. – povinnosti čtenářů

 1. Vracet knihy ve stanovené výpůjční době. Požádat o jejich prodloužení a reagovat na upomínky.
 2. Čtenář nesmí vypůjčené knihy a časopisy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené.
 3. Při poškození knihy uhradit 10 až 50 procent z ceny knihy podle míry poškození.
 4. Ztrátu knihy nahradit knihou téhož titulu nebo jinou knihou po dohodě s knihovnicí anebo zaplatit částku, kterou určí knihovnice.
 5. V prostorách knihovny se chovat tiše, nerušit ostatní čtenáře.
 6. Nenosit s sebou žádné jídlo, bonbony, žvýkačky apod.
 7. Neničit obaly a označení na knihách.

Článek III. – poplatky

Půjčování knih i časopisů je zdarma.

Článek IV.

 1. Práva a povinnosti čtenáře zanikají: v případě zjištění krádeže.
 2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu uděluje ředitel školy.
 3. Stížnosti a připomínky přijímá ředitel školy.

Tento výpůjční řád nabývá platnosti dne 1. září 2008.

Mgr. Romana Bachelová, Mgr. Kamila Urbancová - knihovnice
Ing. Eva Macků - ředitelka školy

 

 

Další stránky v nabídce součásti školy