phone 384 420 434
search

Zadání domácí práce

Vloženo: 31.03.2020, 13.48 (změněno: 6.04.2020, 09.44)

Zadání domácí práce na týden od 30. 3. do 9. 4. 2020.

A n g l i č t i n a - J. Simandlová
poslechněte si příběh z učebnice na str. 12: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs
(klikněte na Page 12, Exercise 1a), s pomocí slovníčku v prac. sešitě si jej přeložte
 
Z e m ě p i s  7. - 9. 4. 2020
učebnice str. 43 - přečíst jen 2 odstavce PODNEBÍ a PODNEBNÉ PÁSY
                             - napsat zápis do sešitu PODNEBÍ A PODNEBNÉ PÁSY
                             + mapa podnebných pásů (kdo nemá možnost vytisknout, dostane po příchodu do školy)
 

Materiály k výuce zeměpisu je také možné volně stáhnout následujícím způsobem:

1. V internetovém prohlížeči si vyhledejte google classroom.

2. Přihlaste se pomocí libovolného gmailu (pokud nemáte vlastní gmail, je možné použít adresu skolakdacice@gmail.com, heslo: dacice2020).

3. V pravém horním rohu se vám po přihlášení objeví +, klikněte na něj, zvolte možnost zapsat se do kurzu.

4. Zadejte heslo:      vblb4wq        a získáte přístup k daným materiálům

A n g l i č t i n a - J. Kopačková

Pokračujte v plnění zadané práce, pokud máte hotovo, procvičujte si slovíčka v pracovním sešitě nebo na www.umimeanglicky.cz. Když budete něco potřebovat, třeba práci navíc :-), ozvěte se mi prosím na školní mail Jaroslava.Kopackova@zsdacice.eu.

A n g l i č i t n a - J. Koňák

dokončit první lekci v učebnici i pracovním sešitě

+pracovní sešit str. 12+13 a str. 66 s využitím CD na poslechy - trénovat!!

z učebnice výpisky gramatiky a důležitých slovíček do malého sešitu

následné opakování první lekce - slovíčka, gramatika atd.

www.learnenglishkids.org

www.islcollective.com - možnost vytisknutí si pracovních listů k tématu

www.helpforenglish.cz          

www.teach-this.com

při potřebě pomoci mě kontaktujte na e-mail Jan.Konak@zsdacice.eu

F y z i k a

1) Zkontrolovat a doplnit zadaná cvičení z pracovního sešitu str. 26 - 30 dle přílohy v galerii.
2) Opsat zápis do sešitu - Síla a její měření
3) Pracovní sešit - 16/2, 17/4, 

V ý c h o v a    k e    z d r a v í

Připomeňte si povídání o Zdravém životním stylu, o správné výživě. V současné době je toto téma ještě důležitější. Vytvořte zdravý jídelníček na celý den, nezapomeňte na zásady - pětkrát denně jíme a přidáme dostatek tekutin. Připojte recept na hlavní jídlo nebo zdravý moučník či salát, vše můžete oživit obrázkem. Hotovou práci vyfoťte, zkopírujte a pošlete na adresu Kamila.Urbancova@zsdacice.eu
            Další úkol také není těžký, vrátí vás k tématu bezpečného pohybu na sociálních sítích. Na YouTube si vyhledejte videa ZKROŤ NET HNED - díly : 2., 4., 5., 9., 10. . Proveď zápis konečného shrnutí vždy v závěru dílu, zápisy ulož do desek, společně zkontrolujeme po Vašem návratu. Na úplný konec napiš krátké zamyšlení, jaké je nebezpečí ze strany sociálních sítí a naopak, co pozitivního ti přináší. Opět práci pošli na moji adresu.
             Čas, který domácí práci věnujete, není zbytečný, snahu zohledním při klasifikaci v závěru školního roku. Těším se na Vaše příspěvky. 

A n g l i č t i n a - I. Pechová

Milí šesťáci, zde jsou úkoly na tento týden: 30. března – 3. dubna:

- uč. str. 11/ cv. 5 a, b – ústně

- cv. 8 b – zodpovědět ústně na 5 otázek, které se vztahují k článku níže – Birthdays in Britain

- PS – str.7/ celá – poslech najdete na CD, které je přiloženo k pracovnímu sešitu

- v galerii najdete cvičení na vyplnění (Present simple vs present continuous), odpovědi zašlete na můj mail ivana.pechova@zsdacice.eu (stačí opět napsat 1. leaves, 2. …) do neděle 5. dubna!

- procvičujte Wocabee!

Pod odkazem níže najdete krátké video (příběh chlapce). Vyplňte, prosím, kvíz, který je přiložen v galerii a odpovědi zašlete opět na můj mail do neděle 5. dubna! https://www.youtube.com/watch?v=3XA0bB79oGc

Děkuji za zaslané úkoly! Ivana Pechová

 

Z em ě p i s

Zadání práce na týden 30. 3. - 3. 4.

JAK VZNIKÁ VÍTR - učebnice str. 40,41 – přečíst

                               - napsat zápis PROUDĚNÍ VZDUCHU NA ZEMI + obr. Schéma proudění vzduchu

KATASTROFY ZPŮSOBENÉ ATMOSFÉROU – učebnice str. 41,42 – přečíst

                                                                           - napsat zápis KATASTROFY ZPŮSOBENÉ ATMOSFÉROU

Materiály k výuce zeměpisu je také možné volně stáhnout následujícím způsobem:

1. V internetovém prohlížeči si vyhledejte google classroom.

2. Přihlaste se pomocí libovolného gmailu (pokud nemáte vlastní gmail, je možné použít adresu skolakdacice@gmail.com, heslo: dacice2020).

3. V pravém horním rohu se vám po přihlášení objeví +, klikněte na něj, zvolte možnost zapsat se do kurzu.

4. Zadejte heslo:      vblb4wq        a získáte přístup k daným materiálům

D ě j e p i s

1. Opakování kapitoly Starověké Řecko, vypracujte kontrolní otázky v učebnici na str. 86 -87, otázky 1,4,5 (do sešitu zezadu), využívejte všechny možné zdroje

2. Můžete se podívat na následující filmy Troja, Alexandr Veliký

3. Na zopakování dosud probraného učiva celého roku se podívejte na prvních 6 dílů seriálu Byl jednou jeden člověk.

Veškeré materiály k výuce dějepisu, které používáme ve škole (prezentace, průvodní slovo) je možné volně stáhnout následujícím způsobem:

1. V internetovém prohlížeči si vyhledejte google classroom.

2. Přihlaste se pomocí libovolného gmailu (pokud nemáte vlastní gmail, je možné použít adresu skolakdacice@gmail.com, heslo: dacice2020).

3. V pravém horním rohu se vám po přihlášení objeví +, klikněte na něj, zvolte možnost zapsat se do kurzu

4. Zadejte heslo r3ihbi2 ,tak získáte přístup ke všem materiálům, které budou průběžně doplňovány

Děkuji, přeji hezké dny :-)

Č e s k ý    j a z y k

- Zkuste si doma napsat cvičný diktát např. 10a/78 v učebnici

- Vypracujte Test č.7 (s. 68) a Test č. 8 (s. 79) v učebnici a správné odpovědi mi pošlete na email lucie.binderova@zsdacice.eu

- do školního sešitu si přepište z galerie tabulku se zájmeny a číslovkami a naučte se je

Sloh

- Popis místnosti

- přečtěte si cv. 1a/ s. 131 Můj pokoj a zkuste si odpovědět na otázky b) a c) pod textem

- napište do slohového sešitu popis vašeho pokoje

Poslední VI. A