phone 384 420 434
search

Učíme se doma - VLASTIVĚDA (dějiny)

Vloženo: 26.03.2020, 14.56 (změněno: 25.05.2020, 21.09)

Zde najdete učivo z vlastivědy na jednotlivá časová období. 12.- 3., 20.- 26. 3., 27. 3. - 2. 4., 3.- 9. 4., 15. - 23. 4. , 24. 4. - 30. 4., 4. - 8. 5., 11. - 15. 5. , 18. - 22. 5., 25. - 29. 5.

týden:  25. 5. - 29. 5. 

 tento týden věnuj procvičování a vyhledávání zajímavých informací k probíranému učivu 

týden: 18. 5. - 22. 5.

Komunistická vláda

1) přečti si v učebnici na str. 46 nahoře – Nástup komunistické vlády

2) připomeň si:

Dějiny udatného českého národa – padesátá léta I. a II.

https://www.youtube.com/watch?v=Iows-MUXPEA

https://www.youtube.com/watch?v=mpjRvuDRa2A

3) Zapiš si do sešitu:

Komunistická vláda

- vláda jedné strany – zatýkání, věznění, popravy nevinných lidí

- zřizovány tábory nucených prací pro lidi, kteří nesouhlasí s komunistickou stranou

- lidé prchají do západních zemí

Po únoru 1948 – dokončuje se znárodňování podniků a továren – likvidace soukromých firem řemeslníků, obchodníků a živnostníků (přeměna hospodářství).

Na vesnicích vznikají jednotná zemědělská družstva.

Průmysl a zemědělství se řídí podle pětiletých plánů, buduje se socialismus podle Sovětského svazu.

------------------------------------------------

týden: 11. 5. - 15. 5.

Poválečný vývoj v Československu

1) Připomeň si některé zajímavosti z období 2. světové války:

a) TOP 10 - Druhá světová válka | zajímavosti a fakta, která Vás překvapí

https://www.youtube.com/watch?v=0wuIYzIcqmE

b) Druhá světová válka - stručné shrnutí

https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk

2) Poválečný vývoj v Československu:

a) učebnice str. 45 – přečti si

b) podívej se na odkazy k tomuto tématu:
103 Padesátá léta I Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=NfeTN0pi1Yg

104 Padesátá léta II Dějiny udatného českého národa 

https://www.youtube.com/watch?v=GD3NuaZ6k8Y

3) Zapiš si do sešitu:

POVÁLEČNÝ VÝVOJ V ČESKOSLOVENSKU

- mírový život

- změny a) Podkarpatská Rus – připojena k Sovětském svazu

              b) odsun německého obyvatelstva z Československa

             c) konec demokracie – únor 1948   vláda jedné strany:

               komunistické strany v čele s Klementem Gottwaldem

                !!! ZNÁRODŇOVÁNÍ – továren, hutí, dolů, bank – všechen majetek

                                                        patří státu

---------------------------------------------------------------

týden: 4. 5. - 8. 5. 

2. světová válka

1) připomeň si – co předcházelo před začátkem války

https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw

2) podívej se na odkazy o 2. světové válce – pusť si i videa v odkazech :

a) https://docs.google.com/presentation/d/1JpV2bE7j6UR4nV1oEOPSm7aBz5N8eIG-P-Mj5pRHRwU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

b) https://docs.google.com/presentation/d/1j5AdonFRqh-edCD684xCR37kB76bezphhCRD7rm9gnQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

c) dějiny udatného českého národa 2. světová válka: https://www.youtube.com/watch?v=6LWRYnT9XEg

3) přečti si v učebnici kapitoly na str. 43 – 44
4) ZAPIŠ SI DO SEŠITU:

2. světová válka

nejhroznější válka v dějinách lidstva

září 1939 – Německo napadlo Polsko, pak i další státy (Francii, Sovětský svar, Anglii)

vojenská okupace zemí – násilné zabrání území

Spojenci Německa: Itálie, Japonsko

Proti Německu: USA, Velká Británie, Sovětský svaz

vůdce Němců: Adolf Hitler

gestapo = německá policie, má velkou moc

koncentrační tábory –velké budovy pro nepohodlné lidi (hlavně Židy) podle vůdce Němců Adolfa Hitlera, zde lidé mučeni a zabíjeni

partizáni – ozbrojené oddíly bojující v lesích a horách proti Němcům

Osvobození Československa

5. května 1945 – Pražské povstání proti německým okupantům

8. května 1945 – kapitulace Německa = vzdalo se, prohrálo, Československo svobodné

8. května - Státní svátek: DEN VÍTĚZSTVÍ – konec 2. světové války

 

zajímavosti – podívej se : nejpodivnější zbraně 2. světové války:  

https://www.youtube.com/watch?v=rJqFkGhVz4A

-----------------------------------------------------------------------

týden: 24. 4. - 30. 4.  

1) Přečti si v  učebnici str. 43 Vyhlášení protektorátu 

2) Zapiš si do sešitu: Protektorát Čechy a Morava

- německá okupace

15. března 1939 – německá vojska vpadla na území Česko- Slovenska a obsadila je.

Čechy a Morava připojeny k Německu – protektorát Čechy a Morava

Slovensko – odtrhlo se a vytvořilo samostatný stát

Podkarpatská Rus – obsazena Maďary

3) odkaz – podívej se: Protektorát- Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs

 Pracovní listy s úkoly budou opět postupně zasílány na školní e-mail.

----------------------------------------

týden: 15. 4. - 23. 4. 

1) Co nového nás čeká - dokončíme si období první republiky:

* přečti si učebnice str. 41 ( od podoba kultury) – str. 42

* odkazy k novému učivu, otevři si i některá videa v odkazech, která jsou přímo z té doby:

a) Jak se žilo v první republice: https://docs.google.com/presentation/d/1AYB-9wec6sEE4shx-GYs-kzPY0OULNgG6wSm9M4cIaI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

b) 97 Kultura v meziválečném Československu Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E

c)  99 Mnichov Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw

d) Republika se hroutí

https://docs.google.com/presentation/d/1GxPiE9zizMNq3Z7fIbgO7H01_VVvPpX4SUE5cFw5V_g/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0


2) Zapiš si do sešitu:
TVÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (ČSR) – 2. část
Kultura:

vzniklo Osvobozené divadlo - herci Jiří Voskovec, Jan Werich,

spolupráce s hudebním skladatelem Jaroslavem Ježkem

spisovatelé:

Josef Foglar – Rychlé šípy

Karel Čapek - Dášenka

Josef Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce

Karel Poláček – Bylo nás pět

Život obyvatel:

velká nezaměstnanost, majetkové rozdíly,

lidé žijí skromně

 cvičili v Sokole, vznikla organizace Skaut.

Cesta k zániku ČSR:

zhoršení vztahů mezi sousedními státy – požadavky na naše území

Německo v čele s Adolfem Hitlerem hrozí válkou

Mnichov 1938 – zrada Velké Británie a Francie, pohraničí ČSR připojeno k Německu

Něco navíc - odkazy pro dobrou náladu:

Poslechni si známou píseň Voskovce a Wericha Život je jen náhoda: https://www.youtube.com/watch?v=HMCk2Ri0DmQ

 Zde na odkazu je k poslechu pohádka od Karla Čapka – Velká kočičí pohádka

https://www.youtube.com/watch?v=OYjBuMOMpds&list=PLDkUZcatfZJCV2iINCxEJrIE1GsD1Doh5

--------------------------------------

týden: 3. 4. - 9. 4. 

 opakování, Československo po 1. světové válce  

opakuj si: 1. světová válka – vznik Československa

odkazy k procvičování:

* 1. světová válka https://docs.google.com/presentation/d/1Yb_KKDDojg2Bz7IzvPeYppfOmnYUZ1QNyU-4faH5O7A/pub?

start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

* vznik Československé republiky https://docs.google.com/presentation/d/1MErv4Ml4zKuAiO9QvwtyeL09QvDjznaXNQFcv52nCqg/pub?

start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Co nového se dozvíme? TVÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

učebnice str 40 – 41 (do str. 41 nahoře – hospodářství, podoba kultury už ne)

odkazy k učivu:

Dějiny udatného českého národa * díl 96 Československo, rozvoj průmyslu mezi válkami Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg

* Samostatné Československo https://docs.google.com/presentation/d/1gLHlAkdhEr7OAO3MXfMTriFhV9LKt-

DUTfajJaqXgl0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

T. G. Masaryk https://docs.google.com/presentation/d/1ylSBHC_Db62FMYkwu-zlHv9FsWjE0S_BVww1uSniCH8/pub?

start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Poznámky do sešitu:: TVÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (ČSR)

ČSR se skládá ze 4 zemí:

1) Čechy

2) Morava a Slezsko

    (Češi, Němci,Poláci)

3) Slovensko (Slováci, Maďaři)

4) Podkarpatská Rus (Rusíni, Ukrajinci)

ČSR – demokratická republika

volby – vláda lidu

volí prezidenta – 1. prezident T.G. Masaryk

ústava - soubor zákonů

rovnoprávnost všech občanů

vyspělý průmyslový stát (Baťovy závody ve Zlíně – boty) , do světa se vyváží – boty, stroje, zbraně, sklo, textil

rozvoj zemědělství, do světa se vyváží – cukr, pivo, chmel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

týden: 27. 3 - 2. 4.   

1. světová válka – vznik Československa

Učebnice str. 36 – 38 přečíst

Poznámky do sešitu:

Odpor proti Rakouska–Uherska, vznik Československa

čeští politici – usilují o mír s rakouskou vládou

- v cizině ( emigranti) – chtějí samostatnost českých zemí – T. G. Masaryk (o něm v učivu Národ sobě), E. Beneš, M. R. Štefánik = zahraniční odboj

Od roku 1917 vznikají v Rusku, Francii a Itálii československé legie – vojsko z českých a slovenských vojáků = legionářů. Utekli z rakouské armády a v zahraničí se dostali do zajetí, aby mohli bojovat proti rakouské vládě a pro samostatnost českých zemí.

28. 10. 1918 vznik Československé republiky, 1. prezidentem T. G. Masaryk

28. říjen – státní svátek

 

odkazy k probíranému učivu:

94 První odboj legie Dějiny udatného českého národa                                                       https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes  

 95 Vznik Československa Dějiny udatného českého národa                                       https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY

Tomáš Garrigue Masaryk https://www.youtube.com/watch?v=B3K8_uCNzU0       

Vznik Československa (28. října 1918) https://www.youtube.com/watch?v=5epkejAtUXI

_______________________________________________________________________

týden: 2o. 3. - 26. 3.

Učebnice str. 36 – přečíst 1. Světová válka a Život lidí

Poznámky do sešitu:

  1. Světová válka začátek  červenec 1914

                                   konec listopad 1918

                     důsledek sporů mezi státy o nové rozdělení světa

Proti sobě bojovaly 2 strany:

Rakouskou – Uhersko, Německo se spojenci proti Velké Británii, Francii, Rusku, Srbsku a dalšími, později se přidaly i USA.

Výsledek války: porážka Rakouska – Uherska, které se později rozpadá na samostatné státy.

ŹIvot za války

nedostatek potravin, bída a hlad

muži do války a ženy s dětmi pracovaly na polích a v továrnách

přestaly se vydávat noviny a časopisy, omezení škol

Můžete si i pustit krátké video na ČT déčku v pořadech: Dějiny udatného českého národa https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/

___________________________________________________________________________________

týden 12.3. - 19. 3.

učebnice str. 35 – přečíst

Zapište si do sešitu tyto poznámky:

                                    Češi a Němci

Dva nejpočetnější národy v českých zemích.

Příchod Němců 13. století – osadníci v pohraničních oblastech (kolonisté).

Kolonisté do českých zemí přinášejí nový styl života (oblékání, pracovní návyky, zvyky), budovali města.

Společný život Čechů a Němců do konce 18. století bez problémů.
 

Zhoršení vztahů – na začátku 19. století. První spory v období národního obrození, vrcholí revolucí v roce 1848.

Němčina úředním jazykem, podpora habsburské vlády.

Velké rozpory mezi Čechy a Němci (odcizení - nacionalismus)

 

Poslední V. C