phone 384 420 434
search

Učíme se doma - ČESKÝ JAZYK

Vloženo: 26.03.2020, 12.09 (změněno: 25.05.2020, 20.55)

Zde najdete učivo z českého jazyka na jednotlivá časová období.

13.-19. 3., 20.-26. 3., 27 .3.- 2. 4., 3.- 9. 4., 15. - 23. 4., 24. .4. - 30. 4. , 4. - 8. 5., 11. - 15. 5., 18. - 22..5., 25. - 29. 5.

týden:  25. -  29. 5.

(pro žáky, kteří nenastoupili do školy)

Zájmena osobní

 1. Zopakuj si skloňování zájmen on, ona, ono – tabulka skloňování, učebnice str. 104
 • Podle této tabulky vypracuj: učebnice str. 105 / cv. 7
 1. Skloňování zájmen my, vy, oni, ony, ona

 • učebnice str. 105 tabulka skloňování dole
 • podle této tabulky zkus ústně nebo přes folii učebnice str. 106/cv.9
 1. vypracuj cvičení: učebnice str. 106 / cv 10, 11

                                        pracovní sešit: str. 18 / cv. 5, 6

                                                                str.  19 / cv. 2

                                                            (dole 4.Zájmena-opakování)

                                                               str. 20 / cv. 3  

 1. Něco na procvičování k zájmenům – dvě cvičení:

         http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm

            Kvíz – ohebné slovní druhy:

         http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovni_druhy_ohebne.htm

 

týden: 18. 5. - 22. 5.

Pokračujeme se zájmeny

 1. Procvičuj druhy zájmen – vyber si z různých cvičení (1 až 5) – pomůže přehled druhů zájmen v učebnici na str. 102

          http://kaminet.cz/ces/sklonovani/zajdruh1.php

 1. Skloňování osobních zájmen: https://www.youtube.com/watch?v=oUd5DyuBgoc

 2. Procvičuj tvary zájmena JÁ – pomůže tabulka v učebnici na str.103

       http://kaminet.cz/ces/pravopis/ja1.php

 1. Vypracuj písemně: učebnice str. 103 / cv. 2

 2. Přes folii nebo ústně učebnice str. 103 / cv. 3

 3. Vypracuj v pracovním sešitě str. 18 / cv 1, 2

                                                         str. 19 / cv 1 - dole (část Zájmena - opakování)

 1. Přečti si v učebnici na str. 104 dole tabulku se skloňováním zájmen on, ona, ono – podívej se na různé tvary těchto zájmen a přečti si ještě informace ve žlutém rámečku.

 2. Podívej se na odkaz o skloňování osobních zájmen on, ona, ono

            https://www.youtube.com/watch?v=zYJR8zxfFwk

Zkus si doplnit správný tvar skloňovaného zájmena ona:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebaf4039d48d

Slohové cvičení:

 1. Přečti si v učebnici na str. 111/ popis pracovního postupu

 2. Vytvoř si svůj pracovní postup – pracovní sešit str. 20 / cv. 1 (vyber si jedno z témat a napiš krátký popis pracovního postupu)
  ---------------------------------------------------------------

týden: 11. 5. - 15. 5. 

Zájmena

1)  něco si zopakuj :  přepiš cvičení z učebnice str. 101/ cv. 3 - splň úkol a) – vyhledej a podtrhni zájmena (pomůže přehled zájmen na str. 102)

2) v odkazu si opakuj v přehledu druhy zájmen:

 https://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy/zajmena/druhy-zajmen/

        urči druhy zájmen: 
a)    http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm

 b)  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm

c)   pro zvídavé - poznej zájmena ve větě : učebnice str. 101/ cv 4

3) vypracuj úkoly v pracovním sešitě:
                 zájmena - str. 16/ cv 2, 3, 5
                                   str. 17 / cv. 1 , udělej pouze úkoly a), b)  
                 předpony – str 16/ cv 4

(kontrola řešení těchto cvičení – zadní část PS – KLÍČ na str 3,  Zájmena)

4) nauč se skloňovat osobní zájmena: JÁ, TY, SE
       – učebnice str103 / cv. 1  TABULKA

---------------------------------

týden: 4. 5. - 8. 5. 

1) začneme procvičováním:

* některé slovní druhy (zkus si co nejvíc cvičení)

http://www.kaminet.cz/ces/slova/_slovnidruhy12571.php


* urči druhy přídavných jmen (zkus si všechna 3 cvičení)

http://www.kaminet.cz/ces/slova/pridavnadruhy1.php

 

2) cvičení na shodu přísudku s podmětem – budeme pracovat v pracovním sešitě: str. 40 / cv. 10 a 12,

dobrovolné str.40/ cv 11

3) nové učivo  – ZÁJMENA

Co jsou zájmena: *ohebný slovní druh

* zastupují podstatná (k němu, za námi, bez ní) a přídavná jména ( náš dům, můj bratr, u jejich stolu)

* ukazují na podstatná a přídavná jména (ten, ta, to, tato)

PODÍVEJ se na odkaz Zájmena –  a) vysvětlení (dívej se až do 9 minuty)

https://www.youtube.com/watch?v=lV4jl2k9BRM

my máme přehled druhů zájmen v učebnici str. 102 (úkoly máte jiné)

​                                                      - b) z vysílání ČT učitelka – podívej se na video od minuty 11:30 do 18:50 (když se podíváš na celé, nic se neděje)

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13394657013-ucitelka/220553114000029/obsah/764464-cesky-jazyk-pro-5-rocnik-zs


4) Přepiš si cvičení učebnice str. 101/ cv. 2 (pomůže nabídka pod cvičením).

5) Nauč se zpaměti rozdělení druhů zájmen ze strany v učebnici 102 (zkus si ke každému druhu zapamatovat co nejvíce zájmen)

6) vypracuj: PS str. 16 / cv. 1

--------------------------------------------------------------

týden: 24. 4. - 30. 4. 

pokračujeme ve shodě přísudku s podmětem

1) Přepiš si toto cvičení, vyznač základní skladební dvojice – podmět podtrhni rovnou čarou a přísudek vlnovkou:

Pilníky ležel__ na polici. Pilníky, šroubováky, hoblíky ležel__ na polici. Kůzlata pobíhal__ v ohradě. Hříbata, jehňata, kůzlata pobíhal__ v ohradě. Krůty zobal__ zrní. Slepice, husy a krůty zobal__ zrní. Srnci pil__ vodu z tůně v oboře. Jeleni, srnci a mufloni pil__ vodu z tůně v oboře.

2) Něco nového: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem různého rodu:

Co si budu pamatovat !!!!!!!

a) v několikanásobném podmětu je alespoň jeden rodu mužského životného v přísudku je vždy -i

Pěnkavy, špačci i kosi vesele prozpěvovali.

b) v několikanásobném podmětu není ani jeden rodu mužského životného v přísudku je vždy -y

Vrby, kaštany a olše už odkvetly.

Ovce, jehňata běhaly po louce.

3) Podle návodu a) ústně nebo přes folii doplnit: v učebnici na str.133/cv. 3

                           b) PS str. 32/cv 1, 2 dole u části 10. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem různého rodu

4) něco na procvičování:

shody přísudku s jednoduchým podmětem: http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/shoda1.php

psaní i/y v koncovkách - můžeš si vybrat

 https://www.umimecesky.cz/doplnovacka

Pracovní listy s úkoly budou opět postupně zasílány na školní e-mail.

-----------------------------------------------------

týden: 15. 4. - 23. 4. 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem stejného rodu

1) Něco na opakování: podstatná jména – v odkaze máš plnit úkoly podle zadání, můžeš si hned zkontrolovat.

http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podstatna1.php

http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/podsouhrn.php

2) Shoda přísudku s několikanásobným podmětem stejného rodu učebnice str. 132/cv 1 + žlutý rámeček základní pravidla. To co platí pro jednoduchý podmět daného rodu, platí i v několikanásobném podmětu stejného rodu. Ve větě je více jak jeden podmět. Nejdříve si pomocí slovesa zeptáme na podmět a pak si určíme, jakého rodu jsou vyhledané podměty.

 Rod mužský životný

Srnci a jeleni se pásli u lesa. ( kdo? co? se pásli, odpovíme ti srnci a ti jeleni – podmět je rodu mužského životného budeme psát v příčestí minulém –i)

Rod mužský neživotný

Buky a duby se zazelenaly.

(kdo? co? se zazelenaly, odpovíme ty buky a ty duby –podmět je rodu neživotného, budeme psát v příčestí minulém –Y)

Rod ženský

Vlaštovky a jiřičky seděly na drátech.

( kdo? co? seděly na drátech, odpovíme ty vlaštovky a ty jiřičky – podmět je rodu ženského, budeme psát v příčestí minulém –Y)

Rod střední

Kůzlata a jehňata pobíhala v ohradě.

( kdo? co? pobíhala v ohradě, odpovíme ta kůzlata a ta jehňata – podmět je rodu středního, budeme psát v příčestí minulém –a)

-----------------------------------------------------------------------------

týden: 3. 4. - 9. 4. 

 slovesa, shoda přísudku s podmětem

1) Opakuj si učivo v následujících úkolech, které najdeš v  těchto odkazech, můžeš si

 hned zkontrolovat:

* Urči vzor přídavných jmen:

http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/pridvzory1.php

* Urči osobu u tvarů slovesa být v jednotlivých časech:

http://www.kaminet.cz/ces/casovani/bytosoba1.php

* Urči čas u tvarů slovesa být:

http://www.kaminet.cz/ces/casovani/bytosoba1.php

 

2) PODMĚT A PŘÍSUDEK

* Najdi podmět - stačí kliknout do kolečka pod slovem

http://www.kaminet.cz/ces/veta/_podmet1.php

* Najdi přísudek - stačí kliknout do kolečka pod slovem

http://www.kaminet.cz/ces/veta/_prisudek1.php

* Najdi ve větách podmět a přísudek - stačí kliknout do kolečka pod slovem

http://www.kaminet.cz/ces/veta/_podpris1.php

 

Zopakujte si shodu podmětu s přísudkem na krátkém videu (mohl jsi vidět v minulém

týdnu) https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE

 Procvičujte shodu přísudku s podmětem na http://skolicka6.sweb.cz/SHODA/SHODA1.htm

 

3) Přepiš a vypracuj podle zadání:

1) Vyznač podmět (rovnou čarou) a přísudek (vlnovkou).

Jirka pěkně maluje. Honza obratně šplhá na laně. Jindra rychle běhá. Zdena překrásně vyšívá.

Autobus hlasitě troubil. Věra odvážně odpovídala. Děti přišly právě včas. Venku padaly dešťové

kapky . Chlapci si vyprávěli o zájezdu k moři. Děvčata se hlasitě smála.

 

2) Doplň I-Í, Y-Ý.

Bedny se rozbil__. Počítače nefungoval__. Odborníci se mýlil__. Herci hrál__. Větve se

kýval__. Zpěváci zvítězil__. Pole se táhl__. Okna se otevřel__. Děti mával__. Chlapci

skotačil__. Chleby oschl__. Rodiče nepřišl__. Nohy bolel__. Srdce tloukl__. Hlavy se kýval__.

Oči se zavřel__. Ramena bolel__. Koně závodil__. Lodě vyplul__. Králíci chroupal__. Brusle se

ztupil__. Umyvadla se rozbil__. Světla svítil__. Brouci lezl__.

 

další informace na školním e-mailu (jsi-li přihlášen/a)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

týden: 27. 3. - 2. 4.   slovesa, shoda přísudku s podmětem

1) něco na procvičování – vypracuj tato cvičení: učebnice str. 98 / cv.2 (ústně si toto cvičení převeď podle zadání a) pod cvičením), str 99 / cv. 3

pracovní sešit: str.39 - 40/ cv. 7, 8

odkazy k procvičování: slovesa

https://www.youtube.com/watch?v=EeligH__miE

https://www.youtube.com/watch?v=AmR9Wmyr_Mo

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_112

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_051

přídavná jména: https://www.gramar.in/cs/test.php

Učí Telka https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000006/video/757956

 

Se slovesy v čase minulém souvisí shoda přísudku s podmětem:

přísudek = sloveso ve větě

podmět = podstatné jméno v 1. pádě v té samé větě.

př. : Maminka si často čte.

Co dělá? si čte = přísudek Kdo? Co? Maminka = podmět

 

odkaz pro vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE

 

!!!!!!!!! PAMATUJ

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

POZOR: jen v minulém čase

Podmět.              Koncovka přísudku

RM živ                 - i   Chlapci běželi. Psi štěkali.

RM než.              - y   Lesy šuměly. Motory běžely.

RŽ                       - y   Růže voněly. Dívky cvičily.

RS                      - a   Koťata běhala. Světla svítila.

 

POZOR! Dítě ( TO kuře) si hrálo.

Děti (TY ženy) si hrály. !!!!!!!!!!!!!!!

___________________________________________

 

učebnice str.130 / cv. 1 + poučka, cv. 2 - ústně

str.130/ cv. 3 vypracuj (nápověda Dveře se průvanem zavřely)

Vlnovkou podtrhni přísudek, rovnou čarou podmět.

str. 131 / cv. 4 + poučka – ústně

str. 131 / cv 5 vypracuj

Vlnovkou podtrhni přísudek, rovnou čarou podmět.

str. 131 / cv.7 + poučka – ústně

str. 131 / cv 8 a) - vypracuj

 

PS – doplň str. 31 / cv. 1 (a), b) nedělej), 2, 3, 4, 5

odkazy:    podmět a přísudek

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_107

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_112

_______________________________________________________________________________

týden: 20. 3. - 26. 3.   slovesné způsoby pokračování

Učebnice str. 97 - podmiňovací způsob, projít na této stránce cvičení 1 + žlutý rámeček poučka, cvičení 2 + z tabulky se naučit časování sloves.    

str.97/ cvičení 3 vypracovat na list papíru nebo do sešitu.

Pracovní sešit – vypracovat:

str. 13 – PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB - cvičení 1 a), 2 (tady pomůže tabulka učebnice na str 97 první sloupeček)

str. 13 – 14 – SLOVESA - OPAKOVÁNÍ str.13/ cv.1 a) ,b) + doplň/,

str. 14/ cv. 3, 4,7

str. 15 – SLOHOVÁ CVIČENÍ – Vyprávění (pomůže učebnice na str 100 – přečtěte si cv. 1.) Napište krátké vyprávění, kdo si nebude vědět rady se sestavením osnovy – osnovu nedělejte.

Čtení - dál čtěte knížky do čtenářského deníku a nejen do něj.

__________________________________________________________________________________________________

týden: 12. 3. - 19. 3..Slovesné způsoby a časy

Ústně časovat sloveso být v přítomném čase (učebnice strana 88 - tabulka), v budoucím čase (učebnice strana 90 - tabulka), v minulém čase (učebnice strana 93 - tabulka).

Ústně: učebnice strana 91/cvičení 6

Vypracovat cvičení, psát na volný list papíru (sešit).

 • strana 94/cvičení 4
 • strana 95/ cvičení 2

práce v pracovním sešitě:

strana 11/ cvičení 2,3

strana 12/ cvičení 1, 2, 3, 4

slohové cvičení -  pracovní sešit strana 10 / cvičení 1

Odkazy při využívání vašeho učení na dálku:

   www.onlinecviceni.cz

    http://dum.zsamskrovi.cz/cj-list-cesky-jazyk

    https://www.gramar.in/cs/

    www.skolasnadhledem.cz  

    

Poslední V. C