phone 384 420 434
search

Zadání úkolů k domácí práci 1. 6. - 5. 6.

Vloženo: 28.05.2020, 14.25 (změněno: 28.05.2020, 14.29)

Vážení rodiče, milí žáci,

vkládám úkoly pro domácí práci na týden od 1. června do 5. června.

Český jazyk

Tento týden se zaměříme na učivo o podstatných jménech – rod, číslo a pád.

V galerii máte vložené pracovní listy.

Písanka str. 24, 25.

Každý den procvičujte hlasité čtení.

Matematika

Uč. str. 43/cv. 4, 6 – písemně do sešitu.

Uč. str. 44/cv. 7 projít ústně, cv. 8 na fólii, cv. 9 a 13 písemně do sešitu.

Prvouka

Živočichové – uč. str. 56 – 57 pročíst.

Zápis:

Živočichové

- opsat odpovědi na otázku č. 14 a 15 na straně 57 dole.

Vyber dva živočichy a namaluj je do sešitu.

Anglický jazyk

Zapište si, prosím, poslední část slovíček z 9. lekce:

breakfast – snídaně

lunch – oběd

dinner – večeře

cereal – cereálie

burger – burger

eggs – vajíčka

What do you like for breakfast? – Co máš rád/a k snídani?

 

V pracovním sešitě si ve spodní části str. 47 vyplňte kvíz – pouze část A.

V učebnici na str. 43 najdete písničku, poslechnout si ji můžete zde. Na str. 45 si projděte další příběh komiksu My friend is a monster, pokuste se mu porozumět.

Zájemci si mohou projít další druhy jídel i s výslovností zde nebo zde.

 

Zapište si také několik slovíček z další, 10. lekce:

UNIT 10 – ANIMAL SAFARI ....... LEKCE 10 – ZVÍŘECÍ SAFARI

a hippo – hroch

a lion – lev

a giraffe – žirafa

a monkey – opice

an elephant – slon

a snake – had

a crocodile – krokodýl

V pracovním sešitě pak na str. 48 vyhledejte zvířata ve cv. 1.

V učebnici najdete na str. 49 písničku právě o těchto zvířatech, poslechnout si ji můžete zde.