phone 384 420 434
search

Domácí úkoly

Vloženo: 13.03.2020, 07.52 (změněno: 21.06.2020, 22.24)

Na tomto místě najdete zadání úkolů k domácí práci. 

Úkoly zadané na období od 22.6. do 26.6.2020

Ahoj kluci a holky,

máme tady poslední týden školních povinností. Nebudu tentokrát zadávat přesné znění úkolů.

Pokusíte si dodělat úkoly, které jste nestihli. Určitě si dokončete pracovní sešit z vlastivědy - místopisu. Vyzkoušejte si svoje vědomosti, co jste se za celý rok naučili nového. Jelikož nemáte k dispozici učebnice, zalistujte v sešitě, vyhledejte si informace na internetu, zeptejte se rodičů, pokud budete potřebovat nápovědu.

Do mailu pošlu některé pracovní listy k procvičení a další pokyny k poslednímu dni – 26.6.2020.

Schovejte si, prosím, pracovní sešity z češtiny -  2.díl a z angličtiny! Budete v nich ještě pokračovat na začátku  5.třídy.

 

Na všechny se budu těšit v pátek 26.6., kdy si přijdete pro vysvědčení.

Přeji všem krásné prázdniny plné sluníčka, děkuji za spolupráci vám i rodičům při nevšední formě vzdělávání.

 

 

 

Úkoly zadané na období od 15.6. do 19.6. 2020

Ahoj děti,

jelikož budete tento týden všichni vracet učebnice, v zadání úkolů jsou proto  uvedeny odkazy našich učebnic v elektronické podobě (rozklikni si je).

Ještě vydržte, prázdniny se už blíží!

 

Český jazyk

Zvratná slovesa

uč.str. 88 – žlutý rámeček + modrý rámeček – přečíst

do ČJ šk.:

(prosím, zapište si ještě důležitou větu do minulého zápisu – je ze žlutého rámečku ze str. 87Všechny tvary sloves v čase minulém jsou složené (on utekl).)

Zvratná slovesa

-pojí se se zájmenem se, si (jednoduchý tvar sloves), např. vyspali se, lehli si

 

uč.str. 88/ 1 – ústně + otázky

88/ 3 – písemně  - doplň i,í/y, ý, podtrhni zvratná slovesa

88/4 – ústně

PS  25/ 1 dole

odkaz na učebnici str. 88:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=44

k procvičení sloves:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1205

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1215

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1206

 

Matematika

Procvičování a opakování – Matýskova matematika

-úlohy si můžeš zkontrolovat, počítej je do sešitu:

pamětné sčítání, odčítání:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_2/Matematika4_2.mc&pageord=136

písemné sčítání, odčítání:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_2/Matematika4_2.mc&pageord=144

písemné násobení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_2/Matematika4_2.mc&pageord=153

písemné dělení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_2/Matematika4_2.mc&pageord=174

Geometrie

obvod trojúhelníku: do sešitu

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=318

rýsování kružnic: do sešitu

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=114

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=115

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=116

 

Vlastivěda

Vlastivěda – dějiny

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=22

-zápis ze str. 44 (pokračuj pod zápis Renesance)

Rozvíjí se:

-těžba stříbrné rudy, chov ovcí, rybníkářství, vaří se pivo, vyrábí sukna, rozšiřuje se knihtisk a vzdělanost

-procvičit a opakovat str. 45 – ústně

 

Vlastivěda  - místopis

Cestujeme po naší vlasti – rozklikni si odkazy níže:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=27

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=28

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=29

PS  str. 23,24

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove_PS/Vlastiveda4CR_nove_PS.mc&maintitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=11

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove_PS/Vlastiveda4CR_nove_PS.mc&maintitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=12

 

Přírodověda

Další téma, které nemáte v učebnici, ale máme ho v tématickém plánu je Člověk a jeho zdraví.

Zkuste si doplnit následující text podle sebe – vytisknout ho a doplnit  nebo přepsat do sešitu.

 

Denní režim

Ráno vstávám v . . . . . . . . . . . . Umyji se  . . . . . . . . . . . . . .vodou. Nezapomenu se nasnídat, nejraději mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Po snídani si vyčistím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Před odchodem do školy si zkontroluji aktovku, jestli jsem něco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Při cestě do školy dávám pozor na …………………………………………a vyhýbám se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ve škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpoledne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….. . . . . . . . . . . Pomáhám . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úkoly píši …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obvykle večeřím v . . . . . . . . . hodin. Před spaním se  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chodím spát v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kolik hodin celkem spíš? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Úkoly zadané na období od 8.6  do 12.6. 2020

Ahoj holky a kluci z naší třídy,

posílám vám další učivo. Prosím rodiče, aby se dívali častěji do svých emailů a sledovali informace ohledně organizace konce školního roku. Děkuji.

 

Český jazyk

Podíváme se na kapitolu SLOVESA.

Tvar určitý a neurčitý

uč.str. 86/1

-přečíst text, vyhledat slovesa (připomeň si, co vyjadřuje sloveso)

úkol za a), b), c), d) , e) –vše ústně

-přečti si žluté rámečky

do ČJ šk. zapsat (nalepit):

SLOVESA

 -vyjadřují děj

- časují se

- určujeme u nich osobu (1., 2., 3., č.j., č.mn.)

- čas přítomný, minulý, budoucí

 

Tvar určitý – osoba, číslo, čas   (přiletěla, vypadáte)

Tvar neurčitý = infinitiv (chtít)

uč.86/2, 3 – ústně

 

Jednoduché a složené slovesné tvary

uč.87/ 1 – všimni si sloves vlevo a vpravo, zkus najít rozdíl

+ žlutý rámeček ti potvrdí tvrzení (přečti si)

zapiš si nebo nalep do ČJ šk.:

Tvary jednoduché – jedno slovo + si, se    (přinese, díváme se, říkám si)

Tvary složené – věděl jsem, budu spát, řekl by

87/ 2 – ústně  - i, í /y,ý (zdůvodni si), a) ústně, b) + c) písemně

87/ 3 – písemně doplnit předpony, a) podtrhni slovesné tvary a nadepiš J (jednoduché) nebo S (složené)

PS 24/ 1, 2, 3                   25/ 1, 2

 

Matematika

ZLOMKY jsou  pro všechny z vás novou kapitolou. My do ní nahlédneme zatím pouze okrajově. Budeme vycházet z věcí ze života, ze situací, které znáte. Určitě si i něco vyzkoušíte.

uč.str. 12/ 1, 2 – ústně

12/ 4 – zkus si překládat papír (tvar čtverce)

13/ 5, 6 – fólie

15/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – využij fólie, náčrtků, proužků papíru

 

V mailu najdete v příloze na procvičení zlomků jednoduché úkoly.

 

Geometrie

uč.str. 53/ 14, 15

 

Vlastivěda

VL - dějiny

kapitola    Renesance

uč.str. 43,44 – přečíst

zápis:

Renesance

Zámky jsou pohodlné, mají nádvoří s arkádami, zahrady a kašny.

Souměrné budovy, uprostřed náměstí je kašna.

Znaky staveb:

-domy mají ozdobné štíty

-okna, dveře, věžičky jsou pravidelné

-okna a dveře mají kamenné rámování

-na fasádách malby nebo ozdobné omítky

 

Můžeš se podívat na Udatné dějiny – renesance.

 

VL –místopis

kapitola     Chraňme přírodu

uč.str. 39,40 – přečíst

PS  str.23,24 - vypracovat

 

Přírodověda

Měření a jednotky délky

Tuto kapitolu v učebnici nenajdete. Zabývá se měřením a jejich jednotkami, které se užívají v praxi, některé znáte z matematiky, doma je používáte při pečení, vaření apod.

Nejdříve si přečtěte:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4/Prirodoveda4.mc&pageord=17

k procvičení můžeš využít:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4_PS/Prirodoveda4_PS.mc&maintitle=Prirodoveda4/Prirodoveda4.mc&pageord=8

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4_PS/Prirodoveda4_PS.mc&maintitle=Prirodoveda4/Prirodoveda4.mc&pageord=9

 

 

Úkoly zadané od 1.6.  do  5.6. 2020

Všechno nejlepší ke DNI DĚTÍ!!!

Ahoj holky, ahoj  kluci, vstupujeme do posledního měsíce, kdy se naučíte ještě něčemu novému a zopakujete, co už znáte.

Se spolužáky, kteří se dobrovolně vrátili do školních lavic, jsme pracovali na úkolech jako vy doma. Procvičovali jsme, to vy také doma můžete, odkazy znáte, v češtině jsme si zdůvodňovali (to je důležité), v matematice procvičovali, nejvíce početní operace, v geometrii rýsovali s potřebným vybavením. V přírodovědě a vlastivědě jsme opakovali a přidali nové látky. Děti mě mile překvapily, kolik toho znaly a naučily se“ z domácího učení se“.

 

Český jazyk

Pracovní listy (dobrovolné) k procvičení pošlu na maily rodičů.

uč.str. 111/1 – přečíst báseň, vyhledat slova, která se rýmují – ústně

dále vypracuj úkoly za a) ústně,  b) vypiš podst. jm. z 2.sloky ( Za městem . . . ), urči jejich pád, číslo, rod a vzor,  d) přepiš poslední sloku a nad slova napiš číslem slovní druh

111/ 2 – ústně (zdůvodňuj si proč?)

111/ 3  - písemně -přepiš ( urči si rod, živ./neživ., vzor, doplň si tvar na místo doplňovaného slova)

112/ 5 – písemně (zdůvodňovat si – ě/je, předpony)

PS  39/ 2 – koncovky podst.jm.

  1. z 1. a 2. věty – podst. jm. – pád, číslo, rod, vzor

40/ 5

 

Matematika

Zopakujete si učivo o přímé úměrnosti, využívejte fólie, proužek papíru. Vzpomeňte si na nakupování, kolikrát se zvětší počet výrobků (třeba jogurtů), tolikrát se zvětší částka, kterou za ně zaplatíme.

uč.str. 20/ 1 – fólie, proužek papírku + růžový rámeček – přečíst, uvědomit si

20/ 2,3 – fóĺie, proužek papírku

21/ 5 – fóĺie, proužek papíru, (pozor! 1 hrneček stojí .. ..?) – nápověda

21/ 6 – ústně, odpověz si na zelený rámeček + růžový

21/ 7 – písemně , správně pod sebe, u dělení nezapomeň na  zkoušky

Geometrie

Co je čtverec, co je obdélník už víš. Co je rovnoběžník? – to už budeš vědět také.

Rovnoběžníky    (zapiš si nadpis do sešitu nebo na papír)

uč.str. 10/ 1  - ústně nebo na fólii

10/ 2 – něco vidíš hned, jinak využij 2 pravítka a zjisti, zda jsou protější strany rovnoběžné

Zapiš, pod kterými čísly jsou rovnoběžníky a jak jsou označené + přečíst a zapsat si do sešitu nebo na papír  růžový rámeček

10/ 3 – ústně, využij 2 pravítka

10/ 4 – písemně, zapiš rovnoběžníky, které vidíš na obrázku

 

Přírodověda

Horniny a nerosty

Tuto látku v učebnicích nenajdete. Rozklikni si tento odkaz, přečti si a potom si zapiš zápis do sešitu. Tato látka je nová, zajímavá, vy se s ní pouze seznámíte. V dalších ročnících na ni budete navazovat.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4/Prirodoveda4.mc&pageord=16

zápis:

Horniny a nerosty

Horniny nalezneme na povrchu pevnin, na dně moří a oceánů.

Horniny jsou magmatické (žula), usazené ( pískovec, vápenec), přeměněné (mramor).

Horniny tvoří nerosty (minerály).

Hornina např. ŽULA je složena z nerostů (minerálů) : křemen, živec, slída.

Nerost může být i samostatně (např. sůl kamenná).

Použití: stavebnictví, sochy, dlažba, obklady

              výroba cementu a vápna, těžba – lomy, doly,

              šperky

Energetické zdroje  – uhlí, ropa

 

Vlastivěda

Vlastivěda místopis

Seznámíte se s pojmy jako je např. vlastnictví, formy vlastnictví, zhodnotíte důležitost peněz v životě, jak s nimi pracovat v modelových situacích, význam slov - spoření, půjčka, dluh nebo třeba výdaje domácnosti. Povídej si o tomto tématu s rodiči, pokud nevíš, popros je o vysvětlení a přiblížení pojmů.

Jelikož nevím, zda máte všichni stejná vydání učebnic, pracujte s odkazem níže:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=22

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=23

Poté v PS vypracujte str.21, 22

 

Vlastivěda dějiny

Budeme pokračovat v látce dál. Napíšete si nebo nalepíte zápis.

Císař Rudolf II.

uč.str. 41, 42, přečti si text a prohlédni obrázky.

Vzpomínáte na jednu z hodin výtvarné výchovy? Také jste si vyzkoušeli roli malíře, který dokáže vytvořit portrét pouze z ovoce a zeleniny.

Zápis:

Císař Rudolf II.

- sídlo v Praze

- miloval vědu a umění

- na Pražském hradě shromáždil sbírku uměleckých předmětů

- astrologové – Tycho de Brahe, Jan Kepler

- alchymisté – „elixír života, kámen mudrců“

 

Odkaz na udatné dějiny:

https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=56

https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=57

Kdo by si chtěl zopakovat předchozí učivo, podívá se na následující odkaz:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ_PS/Vlastiveda4DEJ_PS.mc&maintitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=58

 

Angličtina

4. ročník

Milí čtvrťáci, až dokončíte opakování předložek, budete mít angličtinu pro tento školní rok splněnou. Chválím vás za snahu a vřele doporučuji občas si něco zopakovat a procvičit (číslovky, abecedu, dny v týdnu, slovíčka a věty ve ŠS). Procvičovat můžete také na webových stránkách, které už znáte. Užijte si hezké prázdniny a používejte angličtinu při každé příležitosti. English is easy!!!

 

 

 

Úkoly zadané na období od  25. 5. – 29. 5. 2020

Zdravím všechny holky a kluky z naší třídy, nové úkoly na tento týden najdete níže. Děti, které se vrátily do školních lavic, budou pracovat na stejných úkolech jako vy. Uvidíme, jak nám to půjde po více jak 2 měsících, možná se objeví i nějaký pracovní list na procvičování.

Český jazyk

Budeme opakovat všechny vzory, podíváme se na sloh – vypravování.

uč.str. 84/ 6 – písemně (zdůvodňovat vzory, vyjmen.slova)

84/ 7 – ústně, vypracuj i úkol a), b) práce s mapou (VL)

84/ 10 – vyber si 2 trojice slov, vymysli a napiš věty (celkem tedy 6 vět)

84/ 11 – vyzkoušejte si  - nechte si nadiktovat

uč.str. 85 – sloh (vyprávění), žlutý rámeček přečíst

85/ 1 – přečíst, úkol a) – ústně

85/ 2, 3, 4 – ústně

PS 23/ 1, 2, 3 (podívej se na žlutý rámeček do uč.str. 85)

 

Matematika

Vybrala jsem úkoly na početní operace – procvičování, rýsování trojúhelníku – geometrie

uč.str. 12/ 3 – písemně

13/ 7 – proužek papíru nebo fólie

13/ 8 – vyber si 4 příklady + zkoušky – písemně

15/ 7 – vyber si 4 příklady – písemně

17/ 16 – vzpomeň si na rovnice, kde počítáme neznámou, vyčteš z obrázků – písemně

18/ 22 – zápis, výpočet, odpověď

Geometrie

52/ 4 a), b) – zapiš si údaje o trojúhelnících, náčrtek, popiš, potom rýsuj (tužka č.3, pravítko, kružítko), napiš, o jaký trojúhelník se jedná

Přírodověda

Minulý týden jste měli za úkol procvičit si něco z dopravní výchovy. Tentokrát budete tvořit. Zkusíte si do sešitu nebo na papír nakreslit jízdní kolo (třeba zrovna to svoje)  - mělo by mít všechny potřebné věci, bez kterých byste neměli vyjet do běžného provozu.

Dále si vyber 3 jakékoli dopravní značky, nakresli je a napiš, co značka vyjadřuje.

 

Vlastivěda dějiny

První Habsburkové na českém trůně

kapitola České země součástí velké habsburské říše

-pročíst v učebnici str. 41

-prohlédni si video Udatné dějiny:

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=51

 

-napiš si zápis:

První Habsburkové na českém trůně

-roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand Habsburský

-vláda Habsburků trvala téměř 400 let

-sjednocení zemí Koruny české s Uherskem a rakouskými zeměmi = habsburská říše

-sídlo panovníka ve Vídni

 

Angličtina

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/

  • v rámci opakování se tentokrát podíváme na předložky (2. lekce) – najděte si je a zopakujte ve ŠS (pokud je nenajdete, máte přehled v galerii)
  • vypracujte pracovní list

 

 

Úkoly zadané na období od 18. 5.  do 22. 5. 2020

Ahoj děti, všechny srdečně zdravím, děkuji „za poštu“ v podobě vypracovaných úkolů.

Dostáváme se do druhé poloviny května. I když bude venku počasí s příjemnými teplotami, nezapomínejte na školu.

 Posílám další balíček.

Český jazyk

Budete opakovat a procvičovat vzory všech rodů. V následujících cvičeních zjistíš, do jaké míry se Ti podařilo učivo zvládnout.

.str. 82/ 7 – piš si podst.jm., r.m. z obrázku, ke každému přidej vzor

Podaří se Ti překonat Michala s Lenkou?

82/ 8 – ústně, zařaď podst.jm. ke vzorům, dále úkol za a), b)

82/ 11 – zkuste si nechat nadiktovat (nezapomeňte zdůvodňovat)

83/ 2 – písemně – ČJ šk.

83/4 – ústně

84/ 8 – písemně – ČJ šk.

84/ 9 – ústně

PS 21/ 3, 4      22/ 4

 

Matematika

Zkusíte si spočítat slovní úlohy, ve kterých uplatníte početní operace z minulých dvou týdnů.

 uč. 9/ 14, přečti si pozorně text a projdi si tabulku (zelenou a růžovou), uvědom si, co počítáš - ústně

9/ 15 – písemně, pozor na závorky, pozor! násobení má přednost před sčítáním a odčítáním, porovnej výsledky v každém sloupečku, pokud jsi počítal(a) správně, něco zjistíš

9/ 16 – zápis, výpočet, odpověď (využij růžovou tabulku)

9/ 18 – zápis, výpočet, odpověď

9/ 19 – dělení se zbytkem, stačí výsledky na fólii nebo proužek papíru

Geometrie

Nebudete rýsovat, ale počítat. Rada: udělej si zápis a náčrtek, obvod obdélníku a čtverce (II.díl učebnice)

1)Porovnej obvod čtvercové zahrady pana Novotného a obdélníkové zahrady paní Suché. Kdo bude potřebovat k oplocení delší plot?

Zahrada pana Novotného: a = 75 m

Zahrada paní Suché : a = 100 m, b = 50 m.

 

Přírodověda

Podívejte se na tento odkaz, kde si procvičíte dopravní značky, pravidla v dopravě, vybavení cyklisty. apod.

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach

 

Vlastivěda

Vlastivěda dějiny: 

napsat zápis: 

České země po husitských válkách

Po  Zikmundovi  Lucemburském krátce vládli-  Albrecht Habsburský a Ladislav Pohrobek (narodil se po otcově smrti). Zemřel velmi mladý.

Správcem země a později králem se stal Jiří z Poděbrad – neměl královský původ, chtěl sjednotit Evropu.

Jagellonci Vladislav – nerozhodný a slabý, nechal postavit významné gotické stavby(Vladislavský sál)                 

 Ludvík  - zemřel v bitvě u Moháče 1526, Jagellonci vymírají.

Téma zopakovat v učebnici  na str. 40 
 

Vlastivěda ČR

pročíst učebnici na str. 34- 35

vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 19 cv. 2,3,4,5

 

 

 

Úkoly zadané od   11.5.  do  15.5. 2020

Milé děti, posílám Vám další pozdrav nejen ode mne, ale i v podobě balíčku dalšího učiva. Dostaly se ke mně opět krásné fotky, jak trávíte užitečně volný čas, pomáháte na zahradě, sportujete a pozorujete jarní přírodu. Posíláte vypracované úkoly ke kontrole, pracovní listy, děkuji za vše.

I když počasí láká ven a do přírody, zkuste pořád plnit alespoň to, co máte zadáno na týden.

Pojďte se naučit něčemu novémuJ. V češtině dokončíte vzory podstatných jmen, v matematice budete provádět početní výkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení), v přírodovědě a angličtině si budete opakovat svoje znalosti.

 

Český jazyk

uč.str. 80  Vzory  PŘEDSEDA, SOUDCE

80/ 1 – říkej si osoby na obr., urči jejich vzor

-podst.jm. r.m.živ. končí  na  - a   = vzor předseda (hokejista)

                                  končí na  - e  = vzor soudce (průvodce)

80/ 2  - přečíst, skloňovat, všimni si – v některých pádech mohou být  2 tvary

80/ 3 – ústně (pozor na koncovky – sleduj tabulku  str.80/2)

Do ČJ šk.:

Vzor PŘEDSEDA

-tvrdý vzor

-1.p.,č.j.   koncovka  - a  (hokejista, traktorista)

-4.p. + 7.p.,č.mn.    koncovka  - y ( hokejisty)

-3.p. + 6.p., č.j.   koncovka  - ovi (hokejistovi)

 

 Vzor SOUDCE

-měkký vzor

-1.p., č.j.  koncovka  - e (průvodce, správce)

- v koncovkách vždy –i / -í ( průvodcích, správcích)

 

80/ 4 – přečíst modrý rámeček, uvědomit si, na jakou koncovku končí podst.jm. v 1.p.,č.j.

-soudce, zrádce, správce  = koncovka   -ce  - 5.p. = 1.p. (stejné)

-letec, cizinec, chlapec = kocovka  -ec – skloňuje se podle vzoru muž – 5.p.,č.j.  Letče! Cizinče!, Chlapče!

-časté chyby, nenechat se zmást a nezaměňovat zrádce x letec  (koncovky  - ce x –ec)

81/ 1 –písemně do ČJ š.

81/ 4 –vypiš z básničky podst.jm., urči rod a vzor

82/ 9 –písemně, doplň  i/í, y, ý, zdůvodňuj si pravopis (vyjm.slova, vzory)

83/ 1 – přečíst text, vyhledat vlastní jména, z  1.odstavce vyhledej podst.jm., urči jejich pád (zopakuj si pádové otázky) – ústně

PS  20/ 1, 2 (podívej se do učebnice 80/4- koncovka –ec, -ce!), 3

      20/ 1 dole, 21/ 2, 22/ 1

 

Matematika

uč.str. 7  - přečíst si růžové rámečky, pravidla sčítání, odčítání

7/ 1,3 - na fólii nebo proužek papíru

7/ 2 do Mš písemně (pojmy součet, rozdíl –nutno znát –viz růžové rámečky)

7/ 4 – ústně

8/ 12 – fólie, proužek papíru

8 – růžové rámečky –přečíst

8/ 8 – do Mš písemně (pojmy součin, podíl – viz růž.rám.)

8/ 13 –písemně , zápis, výpočet, odpověď

 

Kdo si chce procvičit dobrovolně ze str. 7 a 8 jiná cvičení, vítám J

 

Přírodověda

Opakování

uč.str. 74, 75 – vyzkoušej si svoje znalosti, odpovědi si můžeš psát do sešitu, pokud máš mezery, pracuj s učebnicí., kde najdeš správné odpovědi.

 

Vlastivěda dějiny:

 

-          Pročíst učebnici na str. 38-39 – České země po husitských válkách

-          Videa: https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=46&t=0s

-                        https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=46

-          Procvičit na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4801

Vlastivěda ČR:

-          Pročíst učebnici na st.32-33

Poslední školní rok 2019 / 2020