phone 384 420 434
search

Zadání úkolů k domácí práci V. B

Vloženo: 12.03.2020, 11.23 (změněno: 12.03.2020, 19.21)

Zde najdete domácí úkoly pro žáky na jednotlivá časová období

Učivo pro období od 12. 3 – 19. 3. 2020

Vlastivěda – místopis

Učebnice str 52- 53 Rakousko

 • přečíst

Pracovní sešit str. 39/ cv. 1., 2., 3., 4.

                          (pracovat podle učebnice a mapy na str. 52)

Vlastivěda – dějiny

Učebnice str. 35 – přečíst

Zapište si do sešitu tyto poznámky:

                                    Češi a Němci

Dva nejpočetnější národy v českých zemích.

Příchod Němců 13. století – osadníci v pohraničních oblastech (kolonisté).

Kolonisté do českých zemí přinášejí nový styl života (oblékání, pracovní návyky, zvyky), budovali města.

Společný život Čechů a Němců do konce 18. století bez problémů.
 

Zhoršení vztahů – na začátku 19. století. První spory v období národního obrození, vrcholí revolucí v roce 1848.

Němčina úředním jazykem, podpora habsburské vlády.

Velké rozpory mezi Čechy a Němci (odcizení - nacionalismus)

 

Přírodověda

1)Kostra

 •  
 • Přečíst učebnice str. 53 – 54 a dokončit pracovní list nalepený v sešitě

Dopsat poznámky pod pracovní list:

Kostra se skládá z kostí,  podpírá a chrání tělesné orgány např. mozek, srdce, plíce.

Poskytuje  pevnou oporu svalům, které umožňují pohyb těla.

Je složena z kostry hlavy, páteře, hrudníku, horních a dolních končetin

2) Svalová soustava

Učebnice strana 55 přečíst

Napsat tyto poznámky do sešitu:

Svalová soustava

Tvořena svaly, které zajišťují spolu s kostrou pohyb člověka.

Svaly se zkracují nebo natahují.

Jsou ovládány vůlí člověka.

Jediný sval, který ovládat nemůžeme je srdeční sval.

K správnému vývoji svalů prospívá pestrá strava, práce a sport.

Svaly vyvíjejí určitou sílu.

 

Dýchací soustava

Učebnice strana 56 přečíst a do sešitu napsat poznámky.  Nakreslit a popsat obrázek viz učebnice strana 56. (kdo má možnost může si obrázek vytisknout, nalepit a popsat do sešitu).

 Dýchací soustava

Umožňuje dýchání.

Tvoří ji:

 • dutina nosní (nos)
 • nosohltan
 • hrtan
 • průdušnice
 • plíce

Nemoci dýchacích cest – nachlazení, chřipka, angína.

Obrana – otužování, sport, očkování, stravování, hygiena.

zde nakreslit (nalepit) obrázek dýchací soustavy

Anglický jazyk

 • učebnice 43/ 5a, 5b
 • listenings – dobrovolně – pokud máte CD
 • PS str. 35/ 3,4,5
 • Dodělat cvičení v PS do strany 35 -  pokud někdo nemá nebo něco chybí
 • Opakovat gramatiku 4. lekce – hlavně čas
 • Learnenglish kids. org. – aktivity – hry – wordshake
 • Unimeanglicky.cu
 • Postupně PS – vzadu od str. 65, příprava na testování Unit 1,2,3,4
 • Do malého sešitu si dělat výpisky z gramatiky

 

Matematika

Pracovat s učebnicí, určené příklady psát na volný list papíru (sešit) nebo pokud máte u sebe domácí sešit, můžete psát i do něj

strana 41 – vypracovat cvičení 7 b, c, cvičení 12

strana 42 – projít ústně cvičení 1, 2. Vypracovat cvičení 3, 4, 5.

strana 43 – vypracovat cvičení 8, 9, 12, 13

strana 44 – projít ústně cvičení 2, 3. Vypracovat cvičení 5, 7

 • Dále mají u sebe žáci pracovní list s příklady na dělení dvojciferným číslem, prosím vypočítat  postupně první stranu do 23.3.

Český jazyk – Slovesné způsoby a časy

Ústně časovat sloveso být v přítomném čase (učebnice strana 88 - tabulka), v budoucím čase (učebnice strana 90 - tabulka), v minulém čase (učebnice strana 93 - tabulka).

Ústně: učebnice strana 91/cvičení 6

Vypracovat cvičení do sešitu školního( případně pokud ho někdo nemá psát na volný list papíru )

 • strana 94/cvičení 4
 • strana 95/ cvičení 2

práce v pracovním sešitě dokončit označená cvičení ze str. 11, 12

slohové cvičení -  uč. str. 92 – projít, následně pracovní sešit strana 10 / cvičení 1 –dole ) můžete psát dopis  i do sešitu školního

 

Informatika:

 • pročtěte si zápis v sešitě na str. 20 (zvýrazněte jej fosforovou fixou)
 • pokuste se v programu Malování namalovat domeček, použijte různé nástroje: tužku, štětec, sprej...
 • do obrázku vložte také tvary (zadejte u nich barvu obrysu i výplně) - návod je v sešitě
 • kdo má možnost, pošle mi hotový obrázek na e-mail: bachelova.romana@zsdacice.eu
 • odpovím vám a sdělím hodnocení práce

 

Poslední školní rok 2019 / 2020