phone 384 420 434
search

Vlastivěda dějiny a místopis 3. 4. - 9. 4.

Vloženo: 3.04.2020, 15.01 (změněno: 6.04.2020, 09.30)

Zde nově budou uloženy jen úkoly vlastivěda dějiny a místopis

týden: 3. 4. - 9. 4.  

VLASTIVĚDA (dějiny)

 opakování, Československo po 1. světové válce  

zopakuj si: 1. světová válka – vznik Československa

odkazy k procvičování:

* 1. světová válka https://docs.google.com/presentation/d/1Yb_KKDDojg2Bz7IzvPeYppfOmnYUZ1QNyU-4faH5O7A/pub?

start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

vznik Československé republiky https://docs.google.com/presentation/d/1MErv4Ml4zKuAiO9QvwtyeL09QvDjznaXNQFcv52nCqg/pub?

start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Co nového se dozvíme? TVÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

učebnice str 40 – 41 (do str. 41 nahoře – hospodářství, podoba kultury už ne)

odkazy k učivu:

Dějiny udatného českého národa * díl 96 Československo, rozvoj průmyslu mezi válkami Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg

Samostatné Československo https://docs.google.com/presentation/d/1gLHlAkdhEr7OAO3MXfMTriFhV9LKt-

DUTfajJaqXgl0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

T. G. Masaryk https://docs.google.com/presentation/d/1ylSBHC_Db62FMYkwu-zlHv9FsWjE0S_BVww1uSniCH8/pub?

start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Poznámky do sešitu:

 TVÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (ČSR)

ČSR se skládá ze 4 zemí:

1) Čechy

2) Morava a Slezsko

    (Češi, Němci,Poláci)

3) Slovensko (Slováci, Maďaři)

4) Podkarpatská Rus (Rusíni, Ukrajinci)

ČSR – demokratická republika

Svobodné volby – vláda lidu

 Proběhla volba 1. prezidenta - stal se jím T.G. Masaryk

Vznikla ústava - soubor zákonů

Rovnoprávnost všech občanů

Z ČSR se stává vyspělý průmyslový stát (Baťovy závody ve Zlíně – boty) , do světa se vyváží : boty, stroje, zbraně, sklo, textil

Rozvoj zemědělství -  do světa se vyváží : cukr, pivo, chmel

 

VLASTIVĚDA (místopis)

opakování, povrch Evropy

zopakuj si a ukazuj na mapě v učebnici str. 55 – světadíly a oceány, ostrovy a poloostrovy v Evropě

odkazy k procvičování:

*světadíly a oceány: http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

*Evropa ostrovy a poloostrovy:

http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_ostrovy_poloostrovy.htm

Vysvětlení k odkazu: Na mapě čísla, po pravé straně tabulka, do které doplňuješ - vybíráš správný název – kliknutím na šipku v rohu

uvidíš nabídku a vybereš si nabídku,

příklad: 1 Apeninský poloostrov

 

Co nového bude tento týden?      POVRCH EVROPY:

učebnice str. 55 – přečti si: nížiny a vysočiny, ukazuj si na mapě v učebnici

odkaz k učivu POVRCH EVROPY: https://docs.google.com/presentation/d/1Tr1fkvRjKmXJj661H2fsu77k0-

fak78DQaYouTRnzes/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i83

Vysvětlení k odkazu: Klikni na název nížiny nebo pohoří a šipka ti ukáže , kde se nachází.

VYPRACUJ: PS str 41ú cv2., 3. - pomůže ti učebnice na str. 55

Poznámky do sešitu:

POVRCH EVROPY

mapa - učebnice str. 55, PS str. 41

Poslední školní rok 2019 / 2020