phone 384 420 434
search

Učivo od 11. 5. do 18 . 5 .

Vloženo: 11.05.2020, 08.49 (změněno: 11.05.2020, 12.41)

Přírodověda

Nervová soustava ( zkratka NS)

 1. Uč. str. 63 – zkus popsat dané situace z první růžové tabulky
 2. Podívej se na Byl jednou jeden život – nervová soustava:

https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64

 

 1. Pro zvídavější je zde náročnější odkaz Nezkreslená věda III: Kdo řídí lidské tělo:        https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc
 2.  Přečtěte si  učebnice str. 63: Nervová soustava
 3. Poznámky do sešitu:

Nervová soustava

Řídí činnost celého lidského organismu.

Tvoří ji:

 • Mozek a míchajsou řídící centrálou NS, ovládají myšlení, paměť, pohyby, smysly,
 • Nervy spojují mozek a míchu s orgány celého těla, přenášejí informace z celého těla do mozku, následně vedou zpět příkazy k orgánům, jak mají pracovat.

(Mozek je uložen v lebce, mícha je uložena v páteřním kanále.)

Člověk má od ostatních živočichů nejlépe vyvinutou NS,  dokážeme myslet, dorozumívat se mezi sebou řečí a vědomě pracovat.

 

 1. Dobrovolný  úkol: Zkus nakreslit podle učebnice str. 63 obrázek NS
 2.  Procvičení na http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/nervova_soustava.htm
 3. Podívej se na následující odkaz k dalšímu procvičení a opakování NS:

https://docs.google.com/presentation/d/1e111bD3vLCJxDi7Eez0nfa5soe4j0vfr-aj15wTp0ek/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0

 

Matematika

 1. Zkus si zopakovat římské číslice: http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/rimske_cislice1.htm
 2. Str. 12/ 11 – písemně
 3. Str. 14/ 1 – překresli tabulku nebo udělej přes folii
 4. Str. 14/9 – 4 příklady písemně, poslední dva dobrovolně
 5. Str. 15/ 1 – ústně nebo písemně
 6.  Podívej se následující výukové video – v pořadí 4. video (značené je  5.ročník 1. ročník, str. 48, 4 cvičení):

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-48/

 1. Následně vypracuj str. 15/2, 3, 4
 2. Opakovací cv. na počítání se závorkami a bez závorek Str. 15/8

Zopakuj si: závorky mají při počítání přednost, u příklady bez závorek musíme dát nejdříve přednost násobení a dělení a pak sčítání a odčítání

 

9) procvičování písemného násobení:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=45.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+do+1+000+000#selid 

Dobrovolné úkoly: slovní úlohy str. 15/ 5,6,7,9,10

 

 Trochu geometrie:

 1. Učebnice str.11 / 1 dokresli přes folii
 2. Str. 11/2
 3. ZOPAKUJI SISOUŘADNICE BODŮ:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/souradnice_bodu1.htm

 1.      Zapiš souřadnice bodů  z cvičení str.11/4

 

 

 

Český jazyk – zájmena

 1. Něco si zopakuj: přepiš cvičení z učebnice str. 101/cv. 3

- splň úkol a) – vyhledej a podtrhni zájmena (pomůže přehled zájmen na str. 102)

 

 1. v odkazu si opakuj v přehledu druhy zájmen: https://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/slovni-druhyúzajmena/druhy-zajmen/ 

 

        urči druhy zájmen:

 1. http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm

 

 1. http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk 5.roc/zajmena1.htm

 

 1. pro zvídavé  -poznej zájmena ve větě : učebnice str. 101/ cv. 4

 

3) vypracuj úkoly v pracovním sešitě:

zájmena - str. 16/ cv 2, 3, 5

str. 17 / cv. 1 , udělej pouze úkoly a), b)

předpony – str 16/ cv 4

 

(kontrola řešení těchto cvičení – zadní část PS – KLÍČ na str 3,Zájmena)

 

4) nauč se skloňovat osobní zájmena: JÁ, TY, SE

– učebnice str103 / cv. 1TABULKA

 

Vlastivěda – místopis– PODNEBÍ EVROPY

PODNEBÍ EVROPY

1) učebnice str 60. - přečti si

2) odkaz: projdi si celý odkaz, na druhé stránce ti postupným klikáním mapa ukáže, kde jsou jednotlivé podnebnéoblasti

http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_podnebi.htm

 

 

3) Zapiš si do sešitu:

PODNEBÍ EVROPY

Počasí = okamžitý stav ovzduší

Podnebí = dloudodobí stav počasí v dané oblasti

Na Zemi – 4 podnebné pásy (polární, mírný, subtropický, tropický)

V Evropě – 3 podnebné pásy (není zde tropický)

 1. ) polární pás – nejsevernější část Evropy – dlouhá mrazivá zima, krátké chladné léto
 2. ) mírný pás – většina území Evropy

     v mírném pásu se dělí podnebí na:

 1. ) podnebí oceánské – Z Evropa: vlhká, mírná zima, nepříliš teplé léto
 2. ) podnebí vnitrozemské - V Evropa: suché, mrazivé zimy, horká a suchá léta
 3. ) počasí proměnlivé – střední Evropa i ČR: často měnící se počasí ve všech ročních obdobích

3) subtropický pás – J Evropa: suché slunné léto, mírná deštivá zima    

 

 

4) pracuj s odkazem podle pokynů:Podnebí – Evropa:

http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda 5.roc/evropa podnebi.htm

 

5) vypracuj úkoly v pracovním sešitě: str 43 / cv. 1, 2 a), b)

 

 

 

Vlastivěda – dějiny – Poválečný vývoj v Československu

1) Připomeň si některé zajímavosti z období 2. světové války:

a) TOP 10 - Druhá světová válka | zajímavosti a fakta, která Vás překvapí

https://www.youtube.com/watch?v=0wuIYzIcqmE

b) Druhá světová válka - stručné shrnutí

https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk

2) Poválečný vývoj v Československu:

a) učebnice str. 45 – přečti si

b) podívej se na odkazy k tomuto tématu:

103 Padesátá léta I Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=NfeTN0pi1Yg

104 Padesátá léta II Dějiny udatného českého národa 

https://www.youtube.com/watch?v=GD3NuaZ6k8Y

3) Zapiš si do sešitu:

POVÁLEČNÝ VÝVOJ V ČESKOSLOVENSKU

- mírový život

- změny a) Podkarpatská Rus – připojena k Sovětském svazu

              b) odsun německého obyvatelstva z Československa

             c) konec demokracie – únor 1948   vláda jedné strany:

               komunistické strany v čele s Klementem Gottwaldem

                !!! ZNÁRODŇOVÁNÍ – továren, hutí, dolů, bank – všechen majetek

                                                        patří státu

 

Poslední školní rok 2019 / 2020