phone 384 420 434
search

Prevence

Prevence rizikového chování na škole.

Kontakty

Školní metodik prevence: Mgr. Liběna Palasová
Telefon: 384 420 434
Kabinet ZŠ Komenského - hlavní budova, první patro vpravo
Úřední den: kdykoli po dohodě

Činnost školního metodika prevence

  • realizace preventivního programu školy
  • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
  • zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů
  • vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
  • spolupráce s třídními učiteli a výchovnými poradci v prevenci výskytu rizikového chování na škole

Další stránky v nabídce škola