phone 384 420 434
search

Zadání úkolů k domácí práci 1. 6. - 5. 6.

Vloženo: 28.05.2020, 14.10 (změněno: 28.05.2020, 14.21)

Vážení rodiče, milí žáci,

vkládám úkoly pro domácí práci na týden od 1. června do 5. června.

Český jazyk

Tento týden se zaměříme na učivo o podstatných jménech – rod, číslo a pád.

V galerii máte vložené pracovní listy.

Písanka str. 24, 25.

Každý den procvičujte hlasité čtení.

Matematika

Uč. str. 43/cv. 4, 6 – písemně do sešitu.

Uč. str. 44/cv. 7 projít ústně, cv. 8 na fólii, cv. 9 a 13 písemně do sešitu.

Prvouka

Živočichové – uč. str. 56 – 57 pročíst.

Zápis:

Živočichové

- opsat odpovědi na otázku č. 14 a 15 na straně 57 dole.

Vyber dva živočichy a namaluj je do sešitu.

Anglický jazyk

3. ročník

  • vytiskněte si a nalepte do ŠS tabulku se slovíčky na téma Věci (výslovnost trénujte na www.umimeanglicky.cz
    ), pokud nemůžete tisknout, tabulku si do sešitu opište
  • vytiskněte si a nalepte do ŠS otázky a odpovědi, trénujte je ústně, pokud nemůžete tisknout, věty si do sešitu opište
  • v učebnici na str. 52 – 55 si ústně projděte a pročtěte 11. lekci
  • v pracovním sešitě vypracujte cvičení: str.52/cv.1 a 2, dále str. 53/cv.3, str.54/cv.4 a 5 a str. 55/cv.6 (str. 55/cv.7 je dobrovolné)
  • vytiskněte si a procvičujte opis slovíček, oba dva sloupečky i popis obrázků, pokud nemůžete tisknout, trénujte opis na papír, také ten mi můžete potom ve škole odevzdat

Děkuji za spolupráci.

 

Poslední III. B