phone 384 420 434
search

Zadávání úkolů k domácí práci 2. část II.B

Vloženo: 8.06.2020, 10.39 (změněno: 8.06.2020, 11.15)

Kvůli nedostatku kapacity místa v prvním článku jsem vytvořila druhý.

Učivo na týden 1. 6. - 5. 6.

 

Český jazyk - nové učivo - Slovní druhy

! naučit na zpaměť, umět vyjmenovat

- učebnice - str. 90 - 93

- pracovní sešit - str. 20 - 25

 

Matematika - geometrie, násobení a dělení 4

- pracovní sešit - str. 11, 21, 27 - 30

 

Prvouka

- přílohy U vody - přečíst, prohlédnout

 - pracovní sešit - str. 49, 50

___________________________________________________________________________________________________

 

Učivo do konce června

Český jazyk - lehké seznámení s ostatními slovními druhy, velká písmena
- v učebnici pracovat ústně, PS - slouží k prohloubení učiva, nemusíte dodělat všechna cvičení. 
- písanka - dopsat
Matematika - násobení, dělení 1, 2, 3, 4, 5, 10
- PS - dodělat, nový sešit č. 7 - str. 1-8, sešit schovat do 3. ročníku 
Prvouka
- dokončit sešit
Děkuji za spolupráci. Vážím si jí. S pozdravem Kudrnová

Poslední II. B