anketa

školní kalendář

30.01.2015
Pololetní prázdniny
Komenského
02.02.2015
Seminář ČŠI, Systém InspIS ŠVP
02.02.2015
Plavání IV. A, IV. B
03.02.2015, od 9:30 hodin
Kulatý stůl
Městské kulturní středisko
04.02.2015, od 14:00 hodin
Seminář Zavádění moderních technologií
Komenského
04.02.2015
Plavání III. A, III. B
05.02.2015
Olympiáda v ČJ - okresní kolo
05.02.2015, od 7:10 hodin
Provozní porada
Komenského
10.02.2015, od 7:15 hodin
Porada Školáčci
Bratrská
11.02.2015, od 14:20 hodin
Projekt Volnočasové aktivity žáků ZŠ

nově v galerii

foto: II. B
foto: Malování na PC, 5. ročník
foto: I. C
foto: Zápis do 1. ročníku
foto: Školní družina v Bratrské
foto: Malý šikula
foto: I. A
foto: I. B
foto: Výtvory žáků 8. ročníku
foto: V. C
foto: Vánoční soutěžení pro žáky z 1. - 5. tříd
foto: III. B
foto: Holocaust - přednáška pro deváté třídy
foto: Tv na sněhu
foto: II. A

sdělení

Rodiče vítáni

Naše škola získala značku škol otevřených rodičům:
Rodiče vítáni

Recyklohraní

Zapojili jsme se do programu:
Recyklohraní

DUM

O zaslání vybraných DUM můžete zažádat na adrese skola@zsdacice.eu.
DUM

Školní mléko

Naše škola se účastní programu Školní mléko.
Školní mléko

Aktivní škola

Naše škola získala certifikát:
Aktivní škola

EU peníze školám

EU peníze školám

Projekt Let´s speak together

Na naší škole působí v tomto školním roce rodilý mluvčí, který s dětmi pracuje jak v hodinách jazyka, tak v mimoškolních aktivitách.
Projekt Let´s speak together

aktuality

23.01.2015

Zápis do 1. ročníku

V pátek 23. ledna se kolem poledne na oknech ZŠ v Bratrské ul. objevil obrázek Macha a Šebestové. Známé postavy zvali předškoláčky k zápisu do 1. ročníku. A že jich přišlo opravdu hodně. Všechny děti byly šikovné, zvládaly dobře jak ústní, tak praktické části pohovoru. Také se seznámily s novou technikou - interaktivní tabulí. Na konci zápisu čekal děti dáreček, který vyrobili starší školáci a balíček. Rodiče dětí obdrželi pozvánku na přípravný kurz zvaný "Školáčci". Během zápisu přišel děti pozdravit Mach a Šebestová.
Na nové prvňáčky se budeme všichni v září moc těšit!
Zápis do 1. ročníku
22.01.2015

Pěvecká soutěž v ŠD

Ve čtvrtek 22. 1. se uskutečnila soutěž ve zpěvu mezi odděleními ŠD - ZLATÝ SLAVÍK.
Přihlásilo se přes 20 zpěváků a všichni zpívali jako o život. Spolužáci potom vyhodnotili nejlepší pěvce.
Pěvecká soutěž v ŠD
14.01.2015

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Zápis do prvního ročníku ZŠ se koná v pátek 23. ledna 2015 od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy ul. Bratrská.
Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2009. Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží: rodný list dítěte, vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku, který mu předá příslušná mateřská nebo základní škola, občanský průkaz zákonného zástupce.
Další informace k zápisu najdete zde. Desatero pro rodiče předškoláků najdete zde.
Těšíme se na budoucí prvňáčky!
08.01.2015

Páté třídy v tělocvičně

Ve čtvrtek 8.1.2014 se třídy V.A, V.B a V.C utkaly ve vybíjené. Žáci si sportovní utkání moc užili. Fotografie si můžete prohlédnout u příslušných tříd v galerii.
07.01.2015

Holocaust - přednáška pro deváté třídy

Ve středu odpoledne 7. 1. 2015 navštívila naši školu vzácná návštěva. Paní Fantlová, která na čas zavítala do České republiky, a také k nám do Dačic, se přišla s našimi nejstaršími žáky podělit o své životní zkušenosti. Její osobní příběh spojený s hrůzami druhé světové války, vyprávěný opravdově a poutavě, byl velice silným zážitkem pro všechny zúčastněné. Paní Fantlová díky své odvaze a víře přežila šest vyhlazovacích táborů. V jejích slovech jsme ale neslyšeli stopu hořkosti, zato ale mnoho moudra a síly.
Přednáška paní Fantlové
07.01.2015

Tv na sněhu

Škoda nevyužít sněhové nadílky, když je letošní zima na sníh tak skoupá.
Proto se vypravily děti z Bratrské na tělocvik na školní zahradu a užívaly si pobyt venku a na sněhu!
Tv na sněhu
07.01.2015

Vánoce pro 1. - 5. třídy

Poslední školní den v roce 2014 si připravili žáci 9. ročníků zábavné soutěže a hry pro žáky z 1. - 5. tříd.
Hry
05.01.2015

Předvánoční Vídeň

18. prosince se devátý ročník a třída 8. A podívaly do předvánoční Vídně, kde kromě některých známých památek navštívily také vánoční trhy, obdivovaly krásnou vánoční výzdobu a užily si vánoční atmosféru hlavního města Rakouska.
Předvánoční Vídeň
01.01.2015

Přejeme Vám báječný nový rok 2015!

PF 2015
20.12.2014

Všem přejeme krásné vánoční svátky!

Krásné Vánoce
19.12.2014

Vánoční koledy

Poslední den školy ve "starém" roce si už neumíme představit bez návštěvy "koledníků", kteří pod vedením p. uč. Kamínka každoročně rozezvučí školu vánočními koledami a písněmi. Děkujeme.
19.12.2014

Vánoční besídky v Bratrské

V pátek 19. prosince se v Bratrské konaly třídní vánoční besídky. Nejprve děti přijaly pozvání starších spolužáků do budovy ZŠ v Komenské ul. Devátý ročník si připravil zábavné soutěže v tělocvičně a jídelně. Pak už se v kmenových učebnách ochutnávalo cukroví, zdobil se pomeranč, zpívaly se koledy, rozdávaly se dárky a připomínaly se starobylé vánoční zvyky.
Vánoční besídky v Bratrské
18.12.2014

Vánoční besídka ve školní družině

Vždy skvěle připravený pan Lumír Koutný připravil dětem v ŠD 18. prosince krásné odpoledne. hrálo se, tancovalo, soutěžilo, zpívalo. Zazněly i vánoční písně a koledy. Děti si besídku velmi užily.
Vánoční besídka ve školní družině
18.12.2014

Vánoční čtení v MěK - 1. ročník

Poslední týden před Vánocemi se vydali žáci 1. ročníku na besedu do knihovny. Téma znělo "Vánoční čtení". Děti se dozvěděly něco o lidových tradicích, zazpívaly si koledu, poslechly si několik vánočně laděných pohádek. Těšení na Vánoce se tak příjemně zkrátilo.
Vánoční čtení v MěK - 1. ročník
18.12.2014

Soutěž v SŠTO Dačice

Ve středu 17. 12. jsme se společně s dalšími školami zapojenými do projektu SŠTO Dačice "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" zúčastnili předvánoční soutěže. Tu připravila společnost AV Media. Chlapci soutěžili v sedmi disciplínách. Úkoly se podařilo splnit. Za vynaloženou snahu se chlapcům dostalo pěkné odměny. Soutěž byla hezkým zpestřením za jejich půlroční práci.
17.12.2014

Filmové představení

Ve středu 17. prosince navštívily děti 1. až 3. ročníku filmové představení "Škatuláci". Příběh byl dobrodružný.
16.12.2014

Dudácká kapela zahrála třeťáčkům

V úterý 16.12. si přišli se žáky třetích tříd zazpívat do školy koledy muzikanti, kteří hráli na jiné nástroje, než jsme zvyklí. Zazněly dudy, kontrabas, housle, flétny. Žáci se přidali s novými rytmickými nástroji a u rozsvíceného stromku panovala předvánoční pohoda.
Děkujeme za organizaci panu Marešovi.
Dudácká kapela
16.12.2014

Zpěváčci v pečovatelském domě vánočně

V úterý 16.12.2014 hudební kroužek Zpěváček naděloval radost v pečovatelském domě. Děti si připravily pásmo vánočních básní a písní, koled a ,,Andělskou pohádku". Doprovodila nás na flétnu Kristýna Vaňková a žákyně osmé třídy Katka Macků zahrála na saxofon skladbu Pocity. Společně se Sárou Houzarovou zazpívaly nádherně Tichou noc. Celý program provázela vánoční nálada, pohoda a veselí, že jsme se zase společně sešli. Dopoledne jsme si moc užili.
Zpěváčci v DsPS
15.12.2014

Školní vánoční turnaj ve stolním tenisu

V pátek odpoledne se sešli příznivci stolního tenisu, aby změřili své síly. Za organizaci tohoto turnaje děkujeme panu Františku Stejskalovi, dlouholetému trenérovi našich stolních tenistů. A teď již výsledky.
Mladší kategorie: 1. místo Ondřej Novák, 2. místo Vojtěch Bartoň, 3. místo Petr Novotný, 4. místo Milan Kounek, 5. místo Martin Tomšů, 6. místo Zdeněk Daňhel.
Starší kategorie: 1. místo Radim Tříletý, 2. místo Tomáš Pospíchal.
Stolní tenisté
12.12.2014

Den otevřených dveří v Komenského

Pro návstěvníky Dne otevřených dveří připravili učitelé a žáci opět opravdu pestrý program: kulturní vystoupení, vánoční dílnu i s malým občerstvením, ukázku práce na interaktivní tabuli, chemické a fyzikální pokusy, názorné pomůcky k výuce a spoustu dalších zajímavostí. Své znalosti a dovednosti si zájemci mohli vyzkoušet při plnění úkolů na pracovních listech nebo na interaktivní tabuli. Pro Vánoční jarmark děti vyrobily krásné vánoční dekorace, přáníčka a jiné drobnosti, výtěžek jarmarku budě věnován Dačickému zvonečku.
Vystoupení 3. tříd V učebně přírodopitu