anketa

30. 5. proběhne 12. ročník PROCHÁZKY POHÁDKOU. Kterou bytost bys chtěl/a mít doma?
9
teploměr
7
teploměr
6
teploměr
22
teploměr
6
teploměr
11
teploměr
7
teploměr
11
teploměr
10
teploměr

školní kalendář

27.05.2015 - 29.05.2015
Výstava prací žáků ZUŠ Dačice
Městské muzeum a galerie
29.05.2015
MDD školní oslavy pro 1. stupeň
29.05.2015
Ukončení literární soutěže Neváhej a piš!
Komenského
30.05.2015, Od 14:00 hodin
Procházka pohádkou
Zámecký park
01.06.2015, od 11:00 hodin do 12:00 hodin
Hudební vystoupení ke Dni dětí
sál ZUŠ
02.06.2015
O malý štít města Dačice
Stadion
02.06.2015 - 08.06.2015
Poznávací pobyt Anglie
03.06.2015
Rozvoj technického vzdělávání
04.06.2015, od 7:10 hodin
Porada pedagogických pracovníků
Komenského
04.06.2015
Exkurze do Centropenu

nově v galerii

foto: Na výstavě ZUŠ
foto: I. B
foto: I. C
foto: Den dětí v ŠD
foto: II. B
foto: Finanční gramotnost
foto: I. A
foto: Mateřské školy na návštěvě v 1. ročníku
foto: Šelmy na vlastní oči
foto: Exkurze Hopsárium - České Budějovice
foto: Žáci čtvrtých tříd na dopravním hřišti
foto: Malý šikula
foto: Zpěváček v pečovatelském domě
foto: Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
foto: Zpěváček dělá radost rodičům
foto: Zpěváček
foto: Co je nového v budově ZŠ v Bratrské

sdělení

Rodiče vítáni

Naše škola získala značku škol otevřených rodičům:
Rodiče vítáni

Recyklohraní

Zapojili jsme se do programu:
Recyklohraní

DUM

O zaslání vybraných DUM můžete zažádat na adrese skola@zsdacice.eu.
DUM

Školní mléko

Naše škola se účastní programu Školní mléko.
Školní mléko

Ovoce do škol

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol.
Ovoce do škol

EU peníze školám

EU peníze školám

Projekt Let´s speak together

Na naší škole působí v tomto školním roce rodilý mluvčí, který s dětmi pracuje jak v hodinách jazyka, tak v mimoškolních aktivitách.
Projekt Let´s speak together

jídelna 29.05.2015

Komenského

polévka: pórková
hlavní jídlo 1: hovězí na česneku, rýže
hlavní jídlo 2: jitrnicový prejt, brambory, salát
nápoj: čaj ovocný

Bratrská

polévka z vaječné jíšky
krůtí směs se zeleninou, luštěninové těstoviny
džus

aktuality

29.05.2015

Na výstavě ZUŠ

Žáci 8. ročníku vyrazili na výstavu do MMaG, kde zhlédli absolventské práce výtvarníků z dačické Základní umělecké školy a osvěžili si pojmy: koláž, roláž, asambláž, muchláž, frotáž, perokresba, pastózní malba, uhlokresba, linoryt či suchá jehla. (Pokud si chcete rozšířit obzory, klikněte na odkazy u pojmů). Prohlídku jsme zakončili sladkou hudební tečkou. Zkrátka . . . múzy poletovaly všude kolem. Díky, Káťo a Aničko! Byla to nádhera!
Na výstavě ZUŠ
29.05.2015

Pozvánka na PROCHÁZKU POHÁDKOU

Procházka pohádkou
28.05.2015

Den dětí v ŠD

28. května odpoledne ožila školní zahrada v Bratrské, kde se sešly děti ze všech oddělení ŠD, aby pohybem oslavily nadcházející MDD. Soutěžilo se v netradičních disciplínách jako je běh v holínkách, skákání v pytli, překonávání překážkové dráhy... Děti soutěžily s velkou vervou, a tak je drobný dárek, sladká odměna, neminul.
Den dětí v ŠD
28.05.2015

Šelmy na vlastní oči

V pondělí 25. 5. 2015 se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze do jihlavské zoologické zahrady. Program, který si pro nás připravily pracovnice environmentálního centra PodpoVrch, se nazýval "Šelmy na vlastní oči". Polovinu programu jsme strávili v zoo u výběhů šelem, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o jejich způsobu života. Druhá polovina programu se odehrávala v učebně výukového centra, kde jsme se mohli podívat a zájemci i sáhnout na vybrané kůže či lebky šelem.
Šelmy na vlastní oči
28.05.2015

Finanční gramotnost

Dne 28.5. se konala v rámci výuky finanční gramotnosti přednáška pro žáky 9. ročníku. Deváťáci se dozvěděli o historii peněz, jejich funkci, dále si prohlédli ochranné prvky bankovek, seznámili se se základy finančního trhu. Na závěr si mohli vysoutěžit zajímavé ceny. Přednáška odborníků z bankovního sektoru je velmi přínosným doplněním učiva. Děkujeme řediteli Waldviertler Sparkasse Bank AG Dačice panu K. Gaistovi a jeho kolegovi za jejich čas a zajímavé informace.
Finanční gramotnost
27.05.2015

Žáci čtvrtých tříd na dopravním hřišti

V rámci výuky dopravní výchovy navštívili žáci čtvrtých ročníků Dopravní hřiště v Jindřichově Hradci. Výuka proběhla ve dvou částech.
V první – teoretické si žáci ověřili své znalosti v poznávání dopravních značek, řešení dopravních situací, chování na pozemních komunikacích, vybavení kola a zásadách správné jízdy na kole.
V druhé – praktické části si na hřišti vyzkoušeli vlastní jízdu na kole s dodržováním pravidel pro cyklisty a účastníky silničního provozu.
Na dopravním hřišti
27.05.2015

Mateřské školy na návštěvě v 1. ročníku

Na konci školního roku již tradičně navštěvují předškoláci z místních školek žáky 1. ročníku. Ti jim předvedou, co se za celý školní rok naučili.
Mateřské školy na návštěvě v 1. ročníku
27.05.2015

Zpěváček v pečovatelském domě

Ve středu 27.5. děti ze Zpěváčku navštívily dům s pečovatelskou službou. Babičky a dědečkové se sešli v hojné míře, a tak se nám krásně zpívalo.
Potlesk a spokojené tváře přítomných byly největší odměnou za naše vystoupení. Zpívali jsme, hráli pohádku, tancovali...
Milým zpestřením bylo vystoupení Kristýny Vaňkové, která zahrála na příčnou flétnu a zpěv Vaška Kalců, který zazpíval anglickou píseň. Těšíme se na příště.
Vystoupení v DPS
26.05.2015

Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo

Po úspěšném umístění našich žáků v oblastním kole Dopravní soutěže v Dačicích se v úterý 26. 5. rozjeli na okresní kolo do Studené. Ve Studené bylo opravdu studeno, ale i přes nepřízeň počasí si žáci vedli dobře. Z 12 zúčastněných škol obsadili žáci mladší kategorie 7. místo a žáci starší kategorie 3. místo. Všem patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy.
Dopravní soutěž
26.05.2015

Exkurze Hopsárium - České Budějovice

Dne 25. 5. 2015 se vydali žáci 3. A, 3. B a 5. B do Hopsária v Českých Budějovicích. Když jsme vstoupili do ráje atrakcí, všem nadšením zářily oči a nevěděli, kam dřív. Na výběr bylo mnoho atrakcí. Například: nafukovací žralok, kterému se dá vlézt do tlamy, několik velkých trampolín, kopec, ze kterého se sjíždí na nafukovacích kruzích, velkou prolézací věž se skluzavkami, míčky, lezeckou stěnou a různými překážkami a prolézačkami. Hned na začátku se dětí ujaly lektorky, které si je rozdělily do skupin a věnovaly se dopravní výchově. Výuka byla zaměřena na teoretickou přípravu (s výukovými materiály BESIP) a praktickou část (zde využili dopravního hřiště s dopravním značením včetně semaforů a s vozovým parkem šlapacích autíček, tříkolek a odstrkovadel). Děti měly možnost navštívit také zdejší bistro, kde mohly doplnit energii a tekutiny. Všichni jsme odjížděli zdraví, šťastní a příjemně unavení.
V Hopsáriu
21.05.2015

Zpěváček dělá radost rodičům

Ve čtvrtek 21.5.2015 odpoledne si děti ze Zpěváčku nachystaly pásmo písniček a pohádku Hrnčířskou pro své rodiče, které si do školy pozvaly.
Rodiče mohli vidět vše, co děti za uplynulý rok zvládly. Pohádka i zpívání se dětem vydařilo.
Děkuji dětem i rodičům za vše a mám radost, že jsme si odpoledne vesele užili.
Zpěváček hraje divadlo
18.05.2015

Přírodovědná vycházka v ŠD

Krásné pondělní odpoledne 18. 5. jsme využili v družině k návštěvě zámeckého parku v období, kdy je příroda v květu. Hned zkraje na nás dýchla vůně šeříku a sluníčko podtrhávalo krásu kolem nás. I proto pro nás byla maličkost poznávat květiny, stromy a keře.
Přírodovědná vycházka v ŠD
15.05.2015

Hodina vlastivědy na zámku

Žáci čtvrtých ročníků navštívili ve čtvrtek 14.5. a v pátek 15.5. dačický zámek. Na vlastní oči se seznámili s místní historií. Prohlídky byly velmi pěkné a žáci měli plno zajímavých dotazů.
Na zámku
14.05.2015

Školní akademie ke 120. výročí otevření budovy školy

Úžasné, skvělé, báječné, krásný podvečer strávený s učiteli a žáky ZŠ Komenského. Důstojná oslava 120. výročí otevření budovy školy. Žáci si s chutí a elánem užívali svá vystoupení, diváci se dobře bavili a pomáhali vytvářet výbornou atmosféru, ochotní pánové z MěKS vyšperkovávali vystoupení světelnými a kouřovými efekty. Vedení a pedagogický sbor školy trnuli, jak to všechno dopadne... Dle ohlasů však můžeme říct, že to bylo úžasné, skvělé, báječné...prostě OK!
1.část
2.část
1.část 2.část
14.05.2015

Den otevřených dveří v Bratrské

Ve čtvrtek 14. 5. dopoledne se mohli přijít podívat rodiče přímo do výuky. A také této možnosti hojně využili. Sledovali, co se jejich děti za tento školní rok naučily, jak se zapojují do výuky...
Den otevřených dveří v Bratrské
14.05.2015

Den otevřených dveří v II.B

Ve čtvrtek se mohli rodiče dětí z II.B přijít podívat do výuky. V hodině ČJ viděli, jak děti pracují u interaktivní tabule, jak zvládají doplňovačky a jak s radostí plní úkoly, které jim jsou kladeny. Velice milé bylo zapojení rodičů do výuky.
Děkujeme, že jste přišli a hodinu si s námi užili.
13.05.2015

Návštěva z Keni

Dnes u nás byla vzácná návštěva až z Keni. Přijeli k nám 2 učitelé z Ostrova Naděje, z naší partnerské školy. Naučili nás skvělou hru, kterou rády hrají děti v Keni. Při besedě jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavostí o životě našich afrických kamarádů. Na závěr jsme si zazpívali písničku o Keni.
Návštěva z Keni
12.05.2015

Fandíme hokeji na MS v Praze - O2 aréna

Díky projektu "Vstupenky na MS do škol", do kterého se naše škola přihlásila a byla úspěšně vybrána, jsme mohli jet v úterý 12.5.2015 fandit do Prahy na zápas Lotyšsko - Francie.

Vybaveni transparenty týmů, pomalovaní vlaječkami a naladěni na fandění jsme vyrazili do O2 arény. Lístky, které jsme vyhráli, byly v sektoru blízko střídaček, výhled na ledovou plochu jsme měli nádherný.


Zápas jsme si užili s prodloužením i nájezdy. Vítěznou Francii jsme povzbuzovali celou dobu. Zážitek nám ještě obohatili maskoti MS - Bob a Bobek, kteří se s námi rádi vyfotili.

Všichni společně jsme se pak shodli na tom, že tato akce byla výborná a my děkujeme, že jsme si ji mohli užít.
Ať žije HOKEJ!!
Mistrovství světa v hokeji
12.05.2015

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V úterý 12. 5. se žáci naší školy zúčastnili Dopravní soutěže v Dačicích a to v mladší i starší kategorii. Žáci se umístili v obou kategoriích na prvních místech a v jednotlivcích taktéž na prvních místech. Obě družstva postupují do okresního kola a patří jim veliká gratulace za tak vynikající výkony.
Dopravní soutěž
08.05.2015

Střípky ze školní akademie (Bratrská)

Vystoupení na školní akademii cvičily děti 1. a 2. ročníku přibližně čtvrt roku. Přinášíme střípky nácviku akademie od prvních krůčků až po závěrečné předvedení. Poděkování patří také rodičům za to, že děti po oba dva dny akademie přivedli a opět je vyzvedli, a tak nám umožnili předvést naše vystoupení! Moc si toho vážíme.
Střípky ze školní akademie (Bratrská)