anketa

školní kalendář

27.10.2014
Podzimní prázdniny
Komenského
28.10.2014
Den vzniku samostatného československého státu
29.10.2014
Podzimní prázdniny
Komenského
03.11.2014, od 10.00 hod
Stromy, skřeti a dřeváci
Komenského
05.11.2014
Projekt Volnočasové aktivity žáků ZŠ
05.11.2014, od 8.55 hod
Hamerský potok
25.11.2014, od 15:00 hodin
Sdružení rodičů
Komenského
27.11.2014
Třídní schůzky v kmenových učebnách

nově v galerii

foto: II. B
foto: V. B
foto: I. C
foto: Den otevřených dveří v SOUZas
foto: Projektový den v SŠTO
foto: Přírodovědný klokan
foto: VIII. B
foto: Kroužek Malý šikula
foto: Školní družina v Bratrské
foto: Zpěváček
foto: I. B
foto: I. A
foto: Beseda s policisty v 1. ročníku
foto: 6. ročník v Horáckém divadle
foto: Bát či nebát se...?
foto: Druháčci pasováni na čtenáře

sdělení

Rodiče vítáni

Naše škola získala značku škol otevřených rodičům:
Rodiče vítáni

EU peníze školám

EU peníze školám

Recyklohraní

Zapojili jsme se do programu:
Recyklohraní

DUM

O zaslání vybraných DUM můžete zažádat na adrese skola@zsdacice.eu.
DUM

Stop šikaně!

Naše škola je zapojena do projektu Stop šikaně.

Školní mléko

Naše škola se účastní programu Školní mléko.
Školní mléko

Aktivní škola

Naše škola získala certifikát:
Aktivní škola

jídelna 21.10.2014

Komenského

polévka: s krupicovými noky
hlavní jídlo 1: frankfurtská hovězí pečeně, rýže
hlavní jídlo 2: smažený květák, brambory, zelenina
nápoj: čaj ovocný

Bratrská

polévka drožďová
rybí filé na másle, brambory, zelenina v páře
čaj ovocný

aktuality

17.10.2014

DOD v SOUZas

Dnes využili žáci osmých a devátých tříd možnost prohlédnout si některá odborná pracoviště a dílny na SOUZas. Největší zájem však měli o simulátor dopravní nehody.
Na exkurzi
17.10.2014

Projektový den v SŠTO

Naši deváťáci společně se svými vrstevníky z okolních základních škol měli možnost prohlédnout si důkladně prostory SŠTO, navštívit odborná pracoviště a učebny, seznámit se s moderními ICT technologiemi, prakticky si vyzkoušet některé činnosti a měření. Tato akce se konala v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji", do kterého je naše škola zapojena. Z organizačních důvodů většina fotografií dokumentuje aktivity pouze jedné skupiny.
Projektový den v SŠTO
17.10.2014

Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili již tradiční vědomostní soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž proběhla ve školní jídelně, kde si žáci lámali hlavy nad 24 úkoly různých obtížností. Přírovědný klokan je pořádán Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Na prvních třech místech se umístili Tomáš Pospíchal, Barbora Fišarová a Pavel Borza. Úspěšným řešitelům gratulujeme a všem přejeme hodně úspěchů.
Přírodovědný klokan
15.10.2014

Pohybem ke zdraví

Dne 10. října se žáci sedmých ročníků zúčastnili akce Pohybem ke zdraví, která se konala v areálu dačické nemocnice. Pro žáky bylo připraveno 10 stanovišť, na kterých si mohli ověřit své motorické schopnosti a znalosti ze zdravovědy. Kromě jiného měli všichni možnost vyzkoušet si resuscitaci na figuríně dítěte a dospělého. Akce tak byla nejen zábavou, ale i přínosem do běžného života.
Sedmačky v akci
14.10.2014

Beseda s policisty v 1. ročníku

V úterý 14. října přišli policisté za prvňáčky s besedou na téma "Bezpečná cesta do školy". Nejprve společně zopakovali zásady přecházení. Poté proběhl výukový pořad na interaktivní tabuli. Druhá část měla název "Styk s cizí osobou". Pomocí dramatizace se žáci dozvěděli, co dělat v různých situacích, do kterých se mohou na cestě ze školy dostat. Akce byla velice zajímavá a přínosná, děkujeme.
Beseda s policisty v 1. ročníku
13.10.2014

6. ročník v Horáckém divadle

Žáci 6. ročníku zahájili další školní týden velmi příjemně, navštívili Horácké divadlo v Jihlavě, které na scénu uvedlo pohádku BAJAJA, pěšák snů. Scénář vznikl podle klasické pohádky Boženy Němcové a na motivy Františka Pavlíčka. Příběh podbarvila hudba a zajímavé písničky, diváky upoutalo i nápadité využití jeviště a jeho pohyblivých částí.
Vyfešákovaní šesťáci
13.10.2014

Bát či nebát se

Dne 13.10. se v naší škole uskutečnila přednáška na téma "Bát či nebát se". Přednášky se účastnili žáci osmých a devátých tříd. Paní lektorka žáky seznámila s různými rizikovými faktory v období dospíváni jako jsou například stres, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, drogy, kouření a alkohol. Poté vysvětlila jaký vliv tyto rizikové faktory mají na naše zdraví a zdraví našich dětí. V průběhu přednášky měli žáci prostor k vlastním dotazům.
Bát či nebát se...?
13.10.2014

Leťs speak together!

Naše škola se prostřednictvím Jazykové školy Polygot zapojila do projektu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – výzva 55 - Leťs speak together! Cílem projektu je podpořit a zkvalitnit výuku cizích jazyků na školách a pomáhat se zaváděním nových výukových metod. V případě naší školy jde o působení rodilé mluvčí ve škole. V pátek 10. října jsme přivítali Natálii a vrhli se do společné práce při výuce angličtiny.
S rodilou mluvčí
09.10.2014

Šipkovaná v ŠD

Nadšené děti vyrazily hledat poklad, který jim schovala 1. skupina dětí při hře "Šipkovaná". Cestou se plnily různé úkoly jak přírodovědné, tak i pohybové. Hra se vydařila, poklad byl nalezen a spořádán na místě.
Šipkovana v ŠD
08.10.2014

Druháčci pasováni na čtenáře

Ve středu 8.10.2014 byli druháčci slavnostně pasováni na čtenáře. Pasování probíhalo v prostorách dačického zámku a sama paní baronka se spisovatelem Matějem Mikšíčkem (členové divadelního spolku Tyl) se ujali tohoto důležitého úkolu. Děti byly nadšené a odměnou jim byl dáreček, který dostaly v knihovně. Děkujeme!
Druháčci pasováni na čtenáře
08.10.2014

Kroužek Malý šikula

Od října 2014 pracují v Bratrské 2 skupiny kroužku Malý šikula. Podívejte se, co děti vyráběly.
Kroužek Malý šikula
07.10.2014

Školní knihovna opět v plném proudu!

I letos otevřela školní knihovna své dveře nadšeným čtenářům s velkou parádou! Zájem o knížky byl ze stran žáků (zejména tedy 1. stupně) opravdu veliký. Hned napoprvé jsme zapsali přes 30 výpůjček. Nezbývá než si přát, aby čtenářům počáteční nadšení vydrželo i do dalších měsíců. A našim sponzorům, tedy rodičům a žákům, kteří se zapojují do sběru starého papíru, chceme touho cestou moc poděkovat, protože nebýt nich, nebyla by nabídka knih zdaleka tak široká. Takže díky, díky, díky, že šetříte naše lesy a my tak získáváme finanční prostředky na nákup novinek!
Naši čtenáři
07.10.2014

Výstava dýní

Výstava dýní
04.10.2014

Stromy, skřeti a dřeváci

V pondělí 29.9. děti ze 3.A vyrazily na výukový program Stromy, skřeti a dřeváci. Šli jsme do Zahrádeckého lesa, kde žáci plnili různé úkoly týkající rostlin a živočichů, kteří žijí a rostou v lesním prostředí. Počasí sice příznivé nebylo, ale děti vše zvádly na jedničku.
Stromy, skřeti a dřeváci
03.10.2014

Přespolní běh v zámeckém parku

V úterý proběhla soutěž v zámeckém parku - Přespolní běh. Zúčastnily se tři základní školy: Komenského, B. Němcové, Budeč a Gymnázium Dačice.
Na prvních místech se umístili z naší školy: Fišer Max (3. tř.), Kryštofová Míša (5. tř.), Nehyba Filip (7. tř.), Jindrová Amálka (9. tř.).
Vítězům gratulujeme a všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy.
Přespolní běh
02.10.2014

Zátopkovy štafety

Počasí soutěži - Zátopkovy štafety - nepřálo. I přes jeho nepřízeň se zúčastnily dvě školy:ZŠ Komenského Dačice a ZŠ Slavonice.
Všichni závodníci bojovali s velkým zápalem a úsilím.
Vyhrála ZŠ Slavonice.
Zátopkovy štafety
25.09.2014

Škola Zdravé pětky

Ve čtvrtek 25.9.2014 se na hlavní budově v II.B, III.A a III.B učilo podle pravidel Zdravé pětky. Děti se seznámily s potravinovou pyramidou, vyzkoušely si znalosti ohledně potravin a jejich skladování, ochutnávaly ovoce a zeleninu a závěrem si sestavily panáčka ze zeleniny. S chutí ho pak mohly sníst. Dopoledne se všem líbilo a moc jsme si ho užili.
Škola Zdravé pětky
24.09.2014

Škola Zdravé pětky

Ve středu 24. 9. zavítala do všech tříd v Bratrské ul. Škola Zdravé pětky. Tato akce podporuje u dětí zdravý životní styl. V každé třídě plnilo 5 úkolů 5 družstev. Úkoly se nazývaly: Potravinová pyramida, Ochutnávka ovoce a zeleniny, Pitný režim, Hygiena a bezpečnost potravin, Svačina a pravidelnost jídel. Na konci dostali všichni účastníci vysvědčení - jak jinak - samou pětku. Akce byla přínosná a dětem se líbila.
Škola Zdravé pětky
22.09.2014

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky

Zpěváček, pro 5. třídy – budete zpívat, hrát na rytmické nástroje, tancovat, vystupovat pro veřejnost, Mgr. L. Havlíková
Mladý zdravotník, pro 4. - 9. ročník, Mgr. J. Urbanová
Florbal, pro 3. - 5. třídu, Mgr. Krobůčková
Sportovní aktivity, pro 2. stupeň, Mgr. P. Svoboda
Posilovna, pro 8. a 9. třídy, Mgr. P. Svoboda
Stolní tenis, F. Stejskal
Malý Šikula, pro 1. a 2. třídy, rukodělná činnost, vycházky pohybové a didaktické hry, M. Matelová
Dramatické hry, pro 3. - 5. ročník, hry pro rozvoj komunikace, pantomima, improvizace, hry s pohybem scénické hry, relax, Mgr. V. Strašáková
Brousíme si jazýček, pro 1. třídy, říkanky, hry, dramatizace pohádek, dechová a artikulační cvičení, Mgr. M. Lukšová
Zpívánky s Dášou, hudebně dramatický kroužek pro 1. - 3. třídy, D. Břečková

Tyto volnočasové aktivity budou otevřeny podle zájmu dětí (nejméně 10 zájemců). Zahájení činnosti od začátku října, některé začnou pracovat trochu později ze zdravotních důvodů vedoucích.
Bližší informace a přihlášení u vedoucích jednotlivých aktivit.
Pro žáky se SPU je určena dyslektická reedukace, Mgr. D. Vláčilová

Ve čtvrtek 2. 10. 2014 se otevírá STUDIJNÍ INTERNETOVÝ KLUB.
Žáci si mohou přijít vyhledat studijní materiály do vyučování, napsat referát, vytisknout si jej zdarma černobíle. Počítačová učebna bude pro žáky otevřena každý čtvrtek od 13.45 do 14.30 hod.
Upozornění: Platí zákaz hraní her, otevírání jiných než výukových stránek, instalování z vlastních médií (flash, CD, DVD…), přístup na facebook.
19.09.2014

Vycházka ŠD městem

Opakování není nikdy dost. Proto děti v krásném pozdně letním odpoledni 17. září vyšláply na procházku ulicemi kolem školy, kde si prohlížely známé budovy města, zastavily se u semaforu a bezpečně se vrátily zpět do školní družiny.
Vycházka ŠD městem