anketa

V úterý 13. 10. otvíráme žákovskou knihovnu. Které knihy čteš nejraději?
2
teploměr
3
teploměr
2
teploměr
2
teploměr
1
teploměr
2
teploměr
2
teploměr
2
teploměr
2
teploměr
8
teploměr
2
teploměr
2
teploměr

školní kalendář

12.10.2015, od 10:00 hodin
Jak se dělá hit
Městské kulturní středisko
13.10.2015, od 9:40 - 10:00 hodin
Otevření žákovské školní knihovny
Komenského
15.10.2015
Den zdraví
15.10.2015
Střevo tour
Komenského
21.10.2015
Lidice - exkurze
22.10.2015
Beseda s princeznou
Knihovna
22.10.2015
DOD SŠTO
28.10.2015
Státní svátek
Komenského
29.10.2015 - 30.10.2015
Podzimní prázdniny
26.11.2015
Třídní schůzky v kmenových učebnách
Komenského

nově v galerii

foto: II. A
foto: Druháky pasovali na čtenáře
foto: Výtvory - Informatika
foto: II. C
foto: Zátopkovy štafety
foto: Studovali jsme angličtinu a poznávali Londýn!
foto: I. C
foto: Školní družina v Bratrské
foto: Interiér
foto: Žákovská školní knihovna
foto: Výtvory žáků 9. ročníku
foto: Výtvory žáků 7. ročníku
foto: Šipkovaná v ŠD
foto: Koncert sborů v ZUŠ
foto: Zpívánky s Dášou
foto: IV. B

sdělení

DUM

O zaslání vybraných DUM můžete zažádat na adrese skola@zsdacice.eu.

Výzva 56 a 57

Jsme zapojeni do těchto výzev, jejichž podstatou je podpora realizace kutikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků.
Výzva 56

Ovoce do škol

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol.
Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Naše škola získala značku škol otevřených rodičům:
Rodiče vítáni

Školní mléko

Naše škola se účastní programu Školní mléko.
Školní mléko

jídelna 12.10.2015

Komenského

polévka: s játrovou zavářkou
hlavní jídlo 1: segedínský guláš, houskový knedlík
hlavní jídlo 2: bavorské vdolečky se šlehačkou, ovoce
nápoj: čaj s citrónem, kakao

Bratrská

polévka bílá
švestkový koláč
kakao

aktuality

08.10.2015

Druháky pasovali na čtenáře

Ve čtvrtek 8.10.2015 se všichni druháčci zúčastnili nádherné akce ,,Pasování čtenářem", kterou si pro ně připravil Tyláček a MěK.

V prostorách dačického zámku děti pasoval spisovatel Matěj Mikšíček. Děti pak dostaly malou pozornost a mohly navštívit MěK.

Moc se nám líbilo!!

Pasování na čtenářku
06.10.2015

Zátopkovy štafety

Počasí soutěži - Zátopkovy štafety - nepřálo. I přes jeho nepřízeň se zúčastnily tři školy:ZŠ Dačice Komenského, ZŠ Dačice Boženy Němcové a ZŠ Slavonice.
Všichni závodníci bojovali s velkým zápalem a úsilím.
Vyhrála ZŠ Slavonice.
Zátopkovy štafety
06.10.2015

Studovali jsme angličtinu a poznávali Londýn!

Dvacet žáků 7.- 9. tříd navštívilo na přelomu září a října Velkou Británii. Krásné vzpomínky budou mít nejen na společné poznávání hlavního města Anglie a přístavního města Portsmouthu, ale i na chvilky strávené studiem angličtiny v jednom vzdělávacím londýnském centru. Pobyt v rodinném prostředí umožnilo všem zúčastněným tak trošku žít "po anglicku", tedy naplno poznat, jak se bydlí, jí a tráví volný čas v ostrovní zemi. Na konci týdenního studijního pobytu se některé děti jen nerady loučily s jejich dočasnými londýnskými maminkami, tatínky i sourozenci. Nezbývá než věřit, že všechny zážitky jen umocní pozitivní vztah k nejpoužívanějšímu světovému jazyku, jehož znalost je dnes téměř nezbytností.
v Anglii v Anglii
02.10.2015

Vycházka do podzimního parku

Ve čtvrtek 1. října se vypravila třída I.C o prvouce na vycházku do zámeckého parku. Cílem bylo pozorování podzimní přírody, sběr přírodnin. Ve třídě pak děti lupou pozorovaly listy, kaštany, šišky, plody..., které v parku nasbíraly. Cestou zpět se žáci na chvíli zastavili na nádvoří státního zámku. Počasí bylo slunečné, přispělo k příjemnému průběhu akce.
Vycházka do podzimního parku
30.09.2015

Šipkovaná v ŠD

30. září se děti ze ŠD vypravily na oblíbenou orientační hru - šipkovanou. Hledaly poklad. Jedna skupina schovávala úkoly na šipkami vytyčené cestě parkem, druhá je potom hledala a plnila. Na konci hry čekal všechny nalezený poklad v podobě sladkostí.
Šipkovaná v ŠD
30.09.2015

Koncert pěveckých sborů v ZUŠ

V úterý 29. září přijali prvňáčci pozvání pěvěckých sborů na koncert. Uskutečnil se v sále místní ZUŠ. Kromě dačického Červánku zazpíval dětský sbor z Nového Jičína. Naši prvňáčci byli pozorní posluchači, vystoupení bylo pěkné.
Koncert pěveckých sborů v ZUŠ
24.09.2015

Beseda s kanadským velvyslancem

Velice zajímavé setkání s Otto Jelínkem, kanadským velvyslancem českého původu, bylo umožněno několika žákům naší školy během středečního odpoledne. V aule dačického gymnázia se studenti místních základních a středních škol mohli zeptat na cokoli, co je z osobního či profesního života pana Jelinka zajímalo. Dostalo se jim otevřených odpovědí v jazyce českém i anglickém, neboť pan velvyslanec ovládá plynně oba dva. Kromě uvědomění si faktu, jak je důležitá schopnost domluvit se alespoň jedním světovým jazykem, si všichni přítomní z besedy odnesli vzpomínku na moudrá slova muže, který poutavě a přitom v odlehčeném tónu hovořil o důležitých a leckdy přehlížených věcech kolem nás.
pan velvyslanec
23.09.2015

Aktivity po vyučování

Zpěváček – budete zpívat, hrát na rytmické nástroje, tancovat, vystupovat pro veřejnost, Mgr. L. Havlíková
Mladý zdravotník, pro 4. - 9. ročník, Mgr. J. Urbanová
Florbal, pro 3. - 5. třídu, Mgr. Krobůčková
Sportovní aktivity, pro 2. stupeň, Mgr. P. Svoboda
Posilovna, pro 8. a 9. třídy, Mgr. P. Svoboda
Fyzikální, pro 6. - 9 . třídy, Mgr. P. Svoboda
Dovedné ruce, pro 1. a 2. třídy, rukodělná činnost, vycházky pohybové a didaktické hry, M. Cvrčková
Brousíme si jazýček, pro 1. třídy, říkanky, hry, dramatizace pohádek, dechová a artikulační cvičení, Mgr. M. Lukšová
Zpívánky s Dášou, hudebně dramatický kroužek pro 1. - 3. třídy, D. Břečková

Tyto volnočasové aktivity budou otevřeny podle zájmu dětí (nejméně 10 zájemců). Zahájení činnosti od začátku října.
Bližší informace a přihlášení u vedoucích jednotlivých aktivit.
Pro žáky se SPU je určena dyslektická reedukace, Mgr. D. Vláčilová, Mgr. E. Krobůčková

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 se otevírá STUDIJNÍ INTERNETOVÝ KLUB.
Žáci si mohou přijít vyhledat studijní materiály do vyučování, napsat referát, vytisknout si jej zdarma černobíle. Počítačová učebna bude pro žáky otevřena každý čtvrtek od 13.30 do 14.30 hod.
Upozornění: Platí zákaz hraní her, otevírání jiných než výukových stránek, instalování z vlastních médií (flash, CD, DVD…), přístup na facebook.
22.09.2015

Kulatý stůl

V pondělí 21.9. 2015 se konal v předsálí MěKS Dačice další "Kulatý stůl" v rámci projektu Zdravé město. Této akce se zúčastnili i zástupci našich děváťáků. Tentokrát se řešila rekonstrukce právě MěKS. Účastníci se seznámili s plány, v diskusi vyzdvihli hlavně klady návrhu rekonstrukce a připomínkovali i nedostatky a nejasnosti. Naši žáci se do diskuse aktivně zapojili.
22.09.2015

Vycházka v ŠD

Poslední letní odpoledne se šly děti ze ŠD projít ulicemi kolem školy. Při vycházce si pilovaly správné chování na komunikacích.
Vycházka v ŠD
20.09.2015

Výzva 57 :-) další rozvoj školy prostřednictvím OPVK

Velmi nás potěšilo, rozhodnutí o poskytnutí dotace z VÝZVY 57.
Z hlediska naší školy znamená:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Zlepšení zázemí v naší školní dílně.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Proškolení vyučujících Pracovní výchovy :-)
3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. 20 vyučujících prohloubí své znalosti v anglickém a německém jazyce.
4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. 40 žáků a žákyň prohloubí své znalosti v anglickém jazyce.
20.09.2015

Bezpečně a zdravě

V sobotu 19. 9. za krásného slunečného počasí se uskutečnila akce projektu Bezpečně a zdravě, kterou pořádá naše škola spolu s IZS a za podpory města Dačice na hasičské stanici v Dačicích již 8. rokem. Všichni přítomní mohli shlédnout ukázku práce Hasičského záchranného sboru JK při vyprošťování raněných z havarovaného vozidla, rychlou zdravotnickou pomoc, kterou zajišťoval ČČK z J. Hradce a žáci ze zdravotnického kroužku naší školy. Velký úspěch a obdiv měli kynologové a jejich čtyřnozí přátelé z Dačic. Děti i dospělí si vyzkoušeli testy bezpečnosti a trenažéry z týmu Besip a bezpečnosti Jihočes. kraje.
Důležitou složkou na naší akci jsou strážníci Městské Policie a Policie ČR z Dačic. Dobrovolní hasiči z Dačic se postarali o příjemné občerstvení a ukázku jejich techniky.
Za výrazný zvuk děkujeme panu Koutnému a Vám všem, kteří podporujete bezpečnost a první pomoc a využijete náhled do reality záchranných složek.
Bezpečně a zdravě Bezpečně a zdravě
19.09.2015

Zahradní slavnost a Den otevřených dveří

V úterý 15.září 2015 jsme společně oslavili 120. výročí slavnostního vysvěcení budovy naší školy a jejího následného předání ke školním účelům.
Dnem otevřených dveří a zahradní slavností vyvrcholily oslavy, které jsme zahájili v květnu nezapomenutelnou AKADEMIÍ.
Hlavní program jsme tentokrát soustředili na školní zahradu. Počasí jsme objednávali dlouho dopředu, pouze jsme ho doplnili občerstvením - náš schoolmade, chuťovky, špekáčky, káva, Komenského nápoj, čokoládová fontána, ....
Malé i velké děti soutěžily, ochutnávaly, vzpomínaly u školních kronik, trápily si hlavičky u kvízu, sledovaly kulturní vsuvky školních dětí.
Bylo to takové poetické odpoledne, děkujeme a zase za ......na shledanou :-)
18.09.2015

Ovoce do škol

Žáci 2.A si povídali o podzimním ovoci a zelenině, o jejich sklizni a zpracování. Všimli si, kterou část zeleniny jíme a taky si připomněli, že ovoce a zelenina jsou důležitým zdrojem vitaminů. Nakonec vytvořili aranžmá z plodů a částí zelenin.
Aranžujeme
17.09.2015

Sportovní akce na stadionu

Ve středu 17. září si 1. a 2. ročník užil sportování na stadionu. Věnovali se jim místní fotbalisté. Děti si vyzkoušely různé sportovní aktivity, na závěr obdržely nápoj, perníkovou medaili a vyfotografovaly se. Akce se vydařila, počasí bylo letní. Organizátorům patří velký dík.
Sportovní akce na stadionu
17.09.2015

Pozvánka na sobotu - 8. ročník projektu: Bezpečně a zdravě

Srdečně Vás zveme na hasičskou zbrojnici v Dačicích.
- ukázka práce, výzbroje a výstroje hasičů
- vyprošťování z havarovaného vozidla
- používání protichemické ochrany
- slaňování
- kynologové Dačice
Bezpečně a zdravě
Tak v sobotu na shledanou!
16.09.2015

Ochutnávání ovoce v ŠD

Děti ze školní družiny poznávaly podle chuti ovoce z našich zahrad. Pilně nosily jednotlivé druhy. Z nich jsme si vytvořili výstavku a po té soutěžili v ochutnávce.
Ochutnávání ovoce v ŠD
14.09.2015

Zahradní slavnost - program

Zveme děti, rodiče, prarodiče, bývalé žáky, učitele a všechny příznivce školy. Přijďte nás navštívit, pobavit se, odpočinout si.
Program
14.09.2015

Pozvánka na zítřejší Zahradní slavnost a Den otevřených dveří

Bude tomu již úctyhodných 120 let, kdy byla naše krásná škola slavnostně vysvěcena a oficiálně předána ke školním účelům. V úterý 15. září, právě v onen slavný den, otevřeme dveře pro Vás všechny, kteří chcete nakouknout, pobavit se nebo si klidně jenom tak popovídat a zavzpomínat. Těšíme se na Vás!
Zahradní slavnost a Den otevřených dveří
06.09.2015

Adaptační výukový kurz

Od 2. 9. do 4. 9. se žáci 6. tříd zúčastnili adaptačního kurzu. Byli ubytováni nedaleko Třeboně v krásném penzionu Mlýnský dvůr. Výukový program s environmentální tématikou zajišťovalo CEGV Cassiopeia. Žáci poznávali přírodu CHKO Třeboňsko. Plnili různé úkoly, hledali poklady a na závěr si každý odvezl originální odměnu. Po programu se žáci dále sbližovali a poznávali pomocí her a soutěží. Všem se to moc líbilo.
Sbíráme poklad