anketa

školní kalendář

01.06.2015 - 01.09.2015
Hlavní prázdniny - žáci
01.09.2015
Slavnostní přivítání v novém školním roce
Komenského
01.09.2015, od 10:00 hodin
Pedagogická rada
Komenského
02.09.2015 - 04.09.2015
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd
15.09.2015, od 14:30 - 16:30 hodin
Zahradní slavnost a Den otevřených dveří
Komenského
19.09.2015, od 14:00 hodin
Bezpečně a zdravě - 8. ročník
28.09.2015
Den české státnosti
26.11.2015
Třídní schůzky v kmenových učebnách
Komenského
27.11.2015
Schůzka Sdružení rodičů
Komenského

nově v galerii

foto: Historie naší školy

sdělení

DUM

O zaslání vybraných DUM můžete zažádat na adrese skola@zsdacice.eu.

Výzva 56

Jsme zapojeni do této výzvy, jejíž podstatou je podpora realizace kutikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků.
Výzva 56

Ovoce do škol

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol.
Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Naše škola získala značku škol otevřených rodičům:
Rodiče vítáni

Školní mléko

Naše škola se účastní programu Školní mléko.
Školní mléko

aktuality

28.09.2015

Jak šel čas s naší školou aneb Slavíme 120 let

Ano, bude to již 120 let, kdy poprvé zasedli do školních lavic naší krásné školy žáci.První školní rok nese letopočet 1895/96. Budova byla tehdy jednopatrová a nabízela zázemí třem chlapeckým třídám s počtem 94 žáků. Ve školním roce 1897/98 došlo ke spojení měšťanské a obecné školy pod jednu správu. Roku 1907/08 přibyla k chlapecké měšťanské škole i škola dívčí, pro kterou byla 2. června 1908 zahájena přístavba dalšího patra. 5. října 1908 již plně sloužila k vyučování. Došlo ještě k řadě změn, více se o nich dočtete

ZDE


1895 1908 2006
23.08.2015

Pozvánka na Zahradní slavnost a Den otevřených dveří

Bude tomu již úctyhodných 120 let, kdy byla naše krásná škola slavnostně vysvěcena a oficiálně předána školním účelům. V úterý 15. září, právě v onen slavný den, otevřeme dveře pro Vás všechny, kteří chcete nakouknout, pobavit se nebo si klidně jenom tak popovídat a zavzpomínat. Těšíme se na Vás!
Zahradní slavnost a Den otevřených dveří
23.08.2015

Pozvánka na 8. ročník projektu: Bezpečně a zdravě

Srdečně Vás zveme na hasičskou zbrojnici v Dačicích.
- ukázka práce, výzbroje a výstroje hasičů
- vyprošťování z havarovaného vozidla
- používání protichemické ochrany
- slaňování
- kynologové Dačice
Bezpečně a zdravě
Tak v sobotu 19. 9. na shledanou!
07.08.2015

Výzva 56 :-) další rozvoj školy prostřednictvím OPVK

Velmi nás potěšilo, rozhodnutí o poskytnutí dotace z VÝZVY 56.
Z hlediska naší školy znamená:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Konkrétně podpora čtenářské gramotnosti žáků 2.- 7. ročníku, naše škola nakoupí za peníze z projektu min. 300 knih.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Kolegyně v současné době absolvuje ve Velké Británii kurz výuky Aj.
3. Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky. Koncem září absolvuje 20 žáků naší školy 7 - denní jazykový kurz v Londýně s jazykovou výukou v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin.
02.07.2015

Přejeme Vám báječné prázdninové dny!

Pohodové prázdniny!
01.07.2015

Rozloučení s odcházejícími žáky

Předání poháru nejlepší žákyni
30.06.2015

Projekt Let´s speak together

Intenzivně podporujeme výuku cizích jazyků. V letošním školním roce jsme doplnili výuku anglického jazyka zapojení rodilého mluvčí. Ve spolupráci s Jazykovou školou Polyglot tak každý pátek navštěvoval naši školu J. Smyth. Stal se opravdu silným motivačním faktorem pro děti i vyučující naší školy. Opět se ukázal starý známý fakt o znalostech a schopnosti je použít - takže musíme mluvit, nestydět se, neobávat neúspěchu, mluvit:-)
Fotografie:
Rodilý mluvčí
30.06.2015

Předávání vysvědčení

V pátek 30. června obdrželi žáci vysvědčení, prvňáčci své první opravdové. Děti přišly s kytičkou a byly plny očekávání. Paní učitelky zhodnotily uplynulý rok a popřály dětem krásné prázdniny. V září se všichni budeme těšit na viděnou!
Předávání vysvědčení
29.06.2015

Šesťáci na pěším výšlapu

Dnes žáci šestých ročníků vyměnili sezení v lavicích za pohyb a pobyt venku mimo školní budovu. Zamířili do Bílkova, kde si na místním hřišti zahráli míčové hry a opekli buřtíky.
Opékání buřtů
29.06.2015

Smutná událost

Dnes 29. 6. 2015 zemřel ve věku 60 let Mgr. Jan Netík, náš dlouholetý kolega, učitel matematiky, fyziky a informatiky. Od roku 1988 patřil k pedagogickému sboru naší školy. Precizní učitel, který celý svůj profesní život zasvětil práci s dětmi. Čest jeho památce.
29.06.2015

Kola, míče, brusle, skateboard, waveboard a 8. A

Předposlední den školního roku 2014/2015 strávili žáci osmé á v duchu hesla: Kdo sportuje, nezlobí. Řeč je o hraní fotbalu, jízdě na bruslích, skateboardu či waveboardu. Přehlídku sportovních aktivit okorunovala sada parádních triků našich borců na kole. Hoši, děkujem! Bylo na co koukat.
na kole na bruslích na prkně
29.06.2015

Opékání buřtů a den plný her

Dne 26. 6. proběhlo u 5. ročníků opékání buřtů. Děti si přinesly oblíbené dobroty, na kterých si náležitě pochutnávaly a některé využily také čas hraním různých pohybových her. V pondělí 29. 6. jsme se společně vydali na den plný her. Děti se rozdělily do třech skupin, které byly vytvořeny ze všech třech ročníků. O zábavu bylo postaráno. Děti měly možnost vykoušet svůj postřeh, obratnost, ale také důvtip. Zpočátku se zdálo, že nám počasí nebude přát, ale nakonec se vše vydařilo a děti byly nadšené.
Pohybové hry
29.06.2015

Diskotéka se soutěžemi

V pondělí 29. června se konal na nádvoří ZŠ v Bratrské ul. tradiční 23. ročník dětské Diskotéky se soutěžemi. Hudbu zajistil vždy skvěle připravený pan Lumír Koutný. Tancovalo se a soutěžilo o sto šest. Na návštěvu přišlo i vedení školy. Dopoledne se velmi vydařilo a už teď se těšíme na příští setkání.
Diskotéka se soutěžemi
29.06.2015

Mé toulky za zvěří, republikové kolo

V sobotu 27. června proběhlo v malebném Loveckém zámečku Ohrada u Hluboké nad Vltavou slavnostní vyhlášení vítězů v republikovém kole výtvarné soutěže: Mé toulky za zvěří. Máme velikou radost, že naši výtvarníci i v tomto kole uspěli, protože do tvorby obrázků vložili velkou spoustu energie. Chceme srdečně poděkovat všem zúčastněným a pogratulovat vítězům:
1. místem ve 4. kategorii se může pyšnit Veronika Vejmělková s kresbou Ledňáččí souznění. Bronzovou medailí pak Kateřina Macků za kresbu Souboj.
Ve 3. kategorii nás obrázkem Námluvy úspěšně prezentoval Martin Urbanec, kterému se na krku zaleskla stříbrná. Malbou V běhu přispěla do mlýna Eva Pejčochová a získala krásné 3. místo. I 4. příčka byla reprezentována malbou naší žákyně Ivy Pejčochové.
I ve 2. kategorii jsme měli želízka v ohni. 2. místo získala Kristýna Morávková a 4. obsadila Natálie Leitkepová.
Děkujeme a přejeme krásná prázdninová putování přírodou s velkou kopou nové inspirace do další výtvarné práce!
gratulace vítězové v zámečku
26.06.2015

Exkurze do hasičské zbrojnice

V pátek se žáci 1. ročníku vydali na exkurzi do místní hasičské zbrojnice. Tým profesionálních hasičů dětem předvedl veškerou techniku včetně plošiny, oblečení a pomůcek, které při zásahu používají. Největším zážitkem byl oblek, který hasiče chrání při práci s nebezpečnými chemikáliemi. Hasiči ochotně odpovídali na všetečné otázky žáků. Patří jím velký dík. Děti si odnesly mnoho zážitků a poznatků.
Exkurze do hasičské zbrojnice
25.06.2015

Pěvecká soutěž (1.ročník)

Ve čtvrtek 25. června se konala pěvecká soutěž v 1.ročníku. Dobrovolníci si připravili libovolnou píseň a zazpívali ji spolužákům. Ti hlasováním rozhodli o vítězi. Sladká odměna nejlepší zpěváky neminula.
Pěvecká soutěž (1.ročník)
25.06.2015

Pěvecká soutěž a souboj v přehazované u druháčků

Ve čtvrtek 25.6.2015 se konala u druháčků pěvecká soutěž. Děti si nachystaly písničku a zazpívali ji odborné porotě. Vítězi se stali Monička, Tra Mi a Pavlík. Podle fotek můžete vidět, že si soutěž užily a všichni jsme se dobře pobavili.

V pátek 26.6.2015 se druháčci utkali v přehazované. Nejprve bojovalo družstvo holek, pak kluků a nakonec družstva smíšená. II. A vyhrála všechny zápasy a děti z II. B jim slavnostně zatleskaly.

24.06.2015

Stezka korunami stromů

Dne 24.6. absolvovali žáci šestých tříd exkurzi. Cílem cesty byla Stezka korunami stromů v blízkosti Lipenské přehrady. K rozhledně žáky vyvezla lanová dráha, směrem k vrcholu zdolávali různé překážky, někteří museli překonat strach z výšky a odměnou jim byl krásný výhled do okolí.
Stezka korunami stromů
23.06.2015

Exkurze - úzkokolejkou do Nové Bystřice

V úterý 23. 6. čekala na prvňáčky exkurze do Jindřichova Hradce a výlet úzkokolejkou do Nové Bystřice. Ráno všichni žáci odjeli dvěma autobusy do J. Hradce. Zde si prohlédli depo, kde se právě opravovaly mašinky. Děti si mohly koupit suvenýr či něco dobrého. Další část výletu představovala cesta úzkokolejným vláčkem z J. Hradce do Jindřiše, Blažejova, Malého Ratmírova, Střížovic, Kunžaku, Kaprounu, Senotína, Hůrek, Albeře a Nové Bystřice. Tady si prvňáčci prohlédli Regionální úzkokolejné muzeum, vylezli si do lokomotivy, zkusili pohnout výhybkou, štípnout si lístek a opět něco koupit. Pak už jen cesta autobusem zpět do Dačic. Výlet se moc vydařil, děti byly nadšené. Děkujeme všem, kteří se o tuto výpravu zasloužili: panu starostovi Ing. Macků a panu poslanci Ing. Bartoškovi.
Exkurze - úzkokolejkou do Nové Bystřice
23.06.2015

Antarktida

V pondělí a v úterý se žáci druhých až devátých ročníků postupně zúčastnili besed o Antarktidě. Do naší školy zavítala členka české polární expedice doktorandka Barbora Chattová pracující na Přírodovědné fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na Antarktidě strávila tři měsíce a poutavým vyprávěním nás seznámila s životem, krajinou, živočichy a výzkumem na Antarktidě. Besedy se všem velmi líbily a moc děkujeme.
Antarktida