phone 384 420 434
search

Zapojení do projektů

Naše škola se zapojila do několika celostátních, evropských  projektů.

Recyklohraní

obraázek - recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení

Ovoce a zelenina do škol

obrázek - ovoce do škol

Jsme zapojeni do programu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě

Rodiče vítáni

obrázek - rodiče vítáni

Naše škola získala značku škol otevřených rodičům.

Školní mléko

obrázek - mléko do škol

Vznik programu Školní mléko na základních školách v České republice iniciovala společnost Tetra Pack v roce 1996. V následujících letech se do programu zapojily tisíce škol a potvrdily tak, že jim zdraví jejich žáků není lhostejné.

Největším distributorem Školního mléka se stala společnost Laktea. Program dotovaného Školního mléka je rozšířen v řadě evropských zemí i ve světě. Je programem, který má podporu Evropské unie i státu a děti mohou dostávat mléko a mléčné výrobky každý den. Z řady průzkumů totiž vyplývá, že ve výživě našich dětí je doslova katastrofální nedostatek vápníku, což působí v pozdějším věku velmi vážné zdravotní komplikace.

Záštitu nad Školním programem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i Ministerstvo zemědělství.

Vaše děti mají nárok na dotované Školní mléko 1x týdně ve všech základních školách od 1. až do 9. třídy díky dotaci zdarma.

Děti do bruslí

obrázek - děti do bruslí

Kurzy bruslení pro žáky 1. a 2. tříd.

 

EU peníze školám - digitální učební materiály

Seznam dostupných DUM

O zaslání vybraných materiálů prosím zažádejte emailem na adrese skola@zsdacice.eu

 

 

Další stránky v nabídce škola