phone 384 420 434
search

Současnost

Základní škola Dačice Komenského je plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm.
Je umístěna ve dvou školních budovách: hlavní areál školy v ulici Komenského, odloučené pracoviště v ulici Bratrská (výuka žáků prvních a druhých tříd).

Školní rok 2017/2018

Instituci tvoří celkem 22 tříd. Z toho 14 tříd prvního a 8 tříd druhého stupně.

Do školy je zapsáno 503 žáků (1. stupeň 310, 2. stupeň 193).

Školní družina, která má kapacitu 150 dětí je plně využívána.

Možnost školního stravování prostřednictvím ŠJ B. Němcové a MŠ Dačice využívá většina našich žáků.

Provoz školy zabezpečuje pod vedením ředitelky Ing. Evy Macků a její zástupkyně Mgr. Hany Zemanové 29 učitelů, 5 vychovatelek, 2 asistentky pedagoga a 5 provozních zaměstnanců.

Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací zřízenou městem Dačice. (IČ 75000059)

Ve školním roce 2017/18 učíme podle nové verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI (verze platná od 1. 9. 2016).

Další informace najdete na portálu ČŠI

Harmonogram vyučování:

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Odpolední vyučování:

Konec dopoledního vyučováni 12.35. 30 minut přestávka,
7. hodina 13.05 - 13.50
8. hodina 13.55 - 14.40
Konec dopoledního vyučování 13.30, 30 minut přestávka
8. hodina 14.00 - 14.45

Fotografie INTERIÉRU

Fotografie EXTERIÉRU

Další stránky v nabídce škola