phone 384 420 434
search

Zadání úkolů k domácí práci, VIII. B

Vloženo: 30.03.2020, 20.25 (změněno: 12.05.2020, 12.07)

Matematika

 • Vypracovat do sešitu následující slovní úlohy na pohyb.
 1. Vzdálenost míst A a B je 76 km. Ve stejnou dobu vyjela proti sobě 2 auta, auto z místa A jelo rychlostí 80 km/h, auto z místa B rychlostí 72 km/h. Za jak dlouho se setkají a v jaké vzdálenosti od místa A?          (30 minut, 40km od A)
 2. Vzdálenost míst A a B je 132 km. V 9.00 vyjel z místa A cyklista průměrnou rychlostí 24 km/h, v 10.00 h mu vyjel naproti druhý cyklista průměrnou rychlostí 30 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od místa A se oba setkají?          (3 hodiny, 72km)
 3. Ze skladu vyjelo v půl šesté večer nákladní auto průměrnou rychlostí 40 km/h. Za 1,5 h vyjelo za ním osobní auto průměrnou rychlostí 70 km/h. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od skladu dohoní nákladní auto?             (21:00, 140km)
 4. Z kasáren vyjela kolona aut průměrnou rychlostí 28 km/h do vojenského výcvikového prostoru a za 1 hodinu 15 minut vyjelo za kolonou terénní vozidlo rychlostí 63 km/h a přijelo do vojenského výcvikového prostoru současně s kolonou. Urči vzdálenost vojenského výcvikového prostoru od kasáren.          (63 km)
 5. V 6 hodin 40 minut vyplul z přístavu parník rychlostí 12 km/h . Přesně v 10 hodin za ním vyplul motorový člun rychlostí 42 km/h. V kolik hodin dohoní člun parník?            (11:20) 
 6. Vzdálenost dvou míst A a B je 107 km. Z místa A vyjelo v 7 h 10 min auto průměrnou rychlostí 50 km/h. Proti němu z místa B vyjel v 7 h 52 min autobus průměrnou rychlostí 70 km/h. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od místa A se setkají?      (8:28, 65km od A)
 7. Dva kamarádi se před školou rozcházejí opačnými směry. Adam jde rychlostí 4,8 km/h, Karel spěchá, a tak jde rychlostí 6 km/h. Jak daleko budou od sebe vzdáleni za 5 minut?          (900m)
 8. Vlak dlouhý 95 m jede přes most rychlostí 45 km/h. Od okamžiku, kdy vjede lokomotiva na most, do okamžiku, kdy most opouští poslední vagón, uplyne 12 sekund. Jak dlouhý je most?         (55m)
 9. Z místa A do místa B je 60 km. Z místa A vyšel chodec rychlostí 4 km/h a současně proti němu vyjel z místa B traktor. Jaká byla rychlost traktoru, jestliže se potkali za 1h 30min?         (36km/h)
 10. Když začal gepard pronásledovat antilopu, byla mezi nimi vzdálenost 120 m. Přestože antilopa utíkala rychlostí 72 km/h, gepard ji dohonil za 12 sekund. Jakou rychlostí gepard běžel? Rychlost vyjádřete v km/h.        (108 km/h)

Statistika

Statistické šetření

 • Přečíst str. 51-53 uč.
 • Opsat rámeček str. 53 uč.: Která slovo používá statistika
 • Přečíst a doplnit příklad F/54-55 uč.
 • Do sešitu vypracovat 2/56 uč. 3a,4/57 uč.

Diagramy

 • Přečíst A/59 uč., B/60 uč.
 • Do sešitu vypracovat 1/61 uč., 1,2/99 sb., 3,4/100 sb. 5,6/101 sb.

Aritmetický průměr

 • Přečíst A/64 uč.
 • Opsat rámeček str. 65 uč.: Aritmetický průměr
 • Do sešitu vypracovat 2,3/105sb., 6/105sb., 1/65 uč., 3,4/65 uč.

Modus a medián

 • Přečíst A/66 uč.
 • Opsat rámeček str. 66 uč.: Modus
 • Do sešitu vypracovat 1/106 sb., 1,5/67 uč.,
 • Přečíst B/67-68 uč.
 • Opsat rámeček str. 68: Medián
 • Do sešitu vypracovat 2,3/106 sb., 6,7c,d/69 uč.

Můžete procvičovat na: https://www.umimematiku.cz/statistika_prace_s_daty


V galerii máte na opakování rovnice. Kdo by potřeboval připomenout, jak se některé typy počítají, může se podívat na následující videa:

Vypočítané příklady mi pošlete přes Teams, nebo mailem. 


Kružnice a kruh

 • Opsat rámeček str. 5 uč.
 • Do sešitu 3A/6 uč., 3/113sb.
 • Opsat rámeček str. 7 uč.
 • Do sešitu 7/7 uč. 5/113 sb.

Kružnice a přímka

 • Opsat rámeček str. 10 a 11 uč.
 • Do sešitu 2/10uč. 3/11 uč.,5/118sb.
 • Opsat rámeček str.12 uč
 • Do sešit 9/13 uč.17/14uč.

Dvě kružnice

 • Opsat rámeček str. 16,17 a 18uč.
 • Do sešitu 1,4/17 uč. 6A,7,10/18uč.

Thaletova věta

 • Přečíst str. 20,21 uč.
 • Opsat rámeček str. 21 uč.
 • Do sešiitu 1/22uč. 7A/125sb.
 • Přečíst H/24, do sešitu 10/126 sb.

Délka kružnice a obvod kruhu

 • Přečíst A, B/27 uč. C/28uč.
 • Opsat rámeček str. 27
 • Do sešitu 2, 3/127 sb., 10/129 sb., 6/29 uč.
 • Opsat rámeček str. 29 uč.
 • Do sešitu 7, 8A/29 uč. 17,19/130 sb.

Obsah kruhu

 • Opsat rámeček str. 32 uč.
 • Přečíst C/32 uč.
 • Do sešitu 2,3/32 uč., 6/33 uč., 5A,B/131 sb.
 • Opsat rámeček str. 33 uč.
 • Do sešitu 7,8A,9/33 uč.

Válec

 • Opsat rámeček str. 37 uč.
 • Přečíst B/38 uč.
 • Do sešitu 1,3,4/135 sb.
 • Opsat rámeček str. 39 uč.
 • Přečíst C/39 uč.
 • Do sešitu 7/40 uč. 9A,10,11/137 sb.
 • Opsat rámeček str. 41 uč.
 • Do sešitu 1,2,3,4/42 uč. 10/139 sb.
 • Opsat rámeček str. 45,46 uč.
 • Do sešitu 2A,4/139 sb. 6,7/46 uč. 11/141 sb.

Český jazyk a literatura

Mluvnice

 • Nezapomeň na zadaný úkol – pracovní list velká písmena, spolupracuj se slovníkem, učebnicí, počítačem pokud si nebudeš vědět rady
 • Pokračuj v procvičování interpunkce ve větě jednoduché a souvětí

PS cv. 2/ 26

cv. 6/ 27

učebnice cv. 5/ 58 + jazykový rozbor a test č. 8 do školního sešitu

 • Souhrnné opakování – SKLADBA

PS doplň úkoly na str. 28 – 29

Test č. 4

Učebnice

cv. 2/ 60 do školního sešitu vyber 10 vět a udělej rozbor větných členů

cv. 7/ 61 jeď větu za větou a určuj druhy VV, zapiš do školního sešitu pod sebe

jen druhy, neopisuj vše

cv. 8/ 61 do školního sešitu, opět neopisuj, jen urči poměr, postupně podle

pořadí vět piš pod sebe

cv.13 / 63 do školního sešitu proveď rozbor souvětí

do sešitu také vypracuj Jazykový rozbor ze str. 63 a test č. 9 ze strany 64

 

Literatura

Barvy Ameriky str. 66 (souvislost s výukou Dějepisu)

Přečti si ukázky JIH PROTI SEVERU

                            TANEC S VLKY

                            MYLÝ VELKÝ MUŽ

Do sešitu nadpis, autor, stručně pod každý vypracuj úkoly.

Dále čtěte zadané knihy + čtenářský deník.


15. 4. 2020

Literární výchova 

 • str. 73 -  Životopis  - podle tabulky proveďte stručný zápis do sešitu
 • str. 74 - Švejk před soudními lékaři - přečíst ukázku, za ní čekají 4 úkoly, vypracujte je 
 • str.75 - Jaroslav Hašek - přečti si údaje o autorově životě, v galerii najdeš poznámky - Důsledky války, Jaroslav Hašek(opiš/ vylep) -  doplň potřebné údaje, dílo vyhledej, nenapsal jen Osudy Švejka
 •               zpestření k četbě najdeš na: https://www.youtube.com/results?search_query=osudy+dobr%C3%A9ho+voj%C3%A1ka+%C5%A1vejka+nejlep%C5%A1%C3%AD+sc%C3%A9ny
 • str. 76 - Na západní frontě klid - přečti si ukázku, vypracuj úkoly č.1 a 3
 •               kniha byla zfilmována, opět je přístupná na https://www.youtube.com/watch?v=Yb7d_yA3SAk
 • Hotovou práci zdokumentuj a pošli na adresu Kamila.Urbancova@zsdacice.eu nejdéle do 19. 4. 2020
 • Nezapomínejte na čtenářský deník, knihovny jsou nepřístupné, čerpejte tedy z domácích zdrojů, samozřejmě výběr adekvátní k věku. 

21. 4. 2020

Český jazyk mluvnice

 • Čeká Vás opakování TVAROSLOVÍ, zahájíme SLOVNÍMI DRUHY. Nalistujte si učebnici str. 73, projděte si cvičení. Všimněte si červené tabulky označené slovem Pozor! - některé slovní druhy určíte správně pouze v kontextu věty. V galerii najdete PL, vyplněné posílejte opět na moji adresu Kamila.Urbancova@zsdacice.eu do konce tohoto týdne. Kdo nemá možnost, předloží ve škole po návratu, stále platí, že kontrola proběhne a Vaše domácí práce se bude zohledňovat při závěrečném hodnocení. 

Literatura

 • Volně si pročítejte čítanku, tvořte příspěvky do čtenářských deníků, posílejte zadanou práci (viz. úkoly z minulého týdne).

28. 4. 2020

 • Pokračujeme v opakování tvarosloví, tentokrát podstatná jména v učebnici str. 74 - 75. V galerii je opět přiložený PL. Od některých jsem dostala podnět vystavit PL na stránky Teams, kde jste si zvykli pracovat při M a Ch. Máte tedy možnosti dvě, klasicky, jako doposud hotovou práci zaslat na můj školní mail Kamila.Urbancova@zsdcice.eu, nebo ho vypracovat přímo na Teams do 8. 5. 2020.

 

 • Zopakujete si rozdělení podstatných jmen – abstraktní, konkrétní, další členění pomnožná, hromadná, látková (viz galerie), mluvnické kategorie, pravopis a připomenete si některé odchylky ve skloňování oko, ucho, nohy… , kde si musíte dát pozor, jestli jde o části lidského těla, pokud ne, skloňujeme v množném čísle podle patřičného vzoru, jako např. hýbal nohama/ stůl s nohami. 

11. 5. 2020

 • Pokračujeme v opakování tvarosloví, tentokrát PŘÍDAVNÁ JMÉNA. 
 • V přiloženém PL si připomenete mluvnické kategorie, pravopis a stupňování. V učebnici najdete cvičení na str. 76 -77. 
 • Pracovat opět můžete v aplikaci Teams, nebo vyplněný PL zaslat ke kontrole na moji adresu Kamila.Urbancová@zsdacice.eu do 15. 5. 2020

 

Informatika

Zadání práce na měsíc KVĚTEN:

 • pročtěte si zápisy v sešitě na str. 28 (zvýrazněte je fosforovou fixou)
 • vypracujte úkoly v sešitě na str. 29
  • 1. úkol: Rizika komunikace – přiřaďte správná čísla k charakteristikám
  • 2. úkol: Netiketa – pravidla slušného chování na internetu
 • vypracujte úkoly v sešitě na str. 30
  • 1. úkol: Vnímání textu – pročtěte si text a najděte ve slovech schované části
  • 2. úkol: Křížovka – doplňte patřičné pojmy

Chcete-li se na cokoliv zeptat, pište, nestyďte se. 

Kdo chce práci zkontrolovat a konzultovat, napište mi na: bachelova.romana@zsdacice.eu

 

Zadání práce na měsíc DUBEN:

 • opakujeme program WORD (je součástí programového balíčku Microsoft Office)
 • tvoříme pracovní list v programu Word:
  • list bude zpracován na výšku, na 1 stranu A4
  • téma je libovolné (např. některé z oblíbeného předmětu)
  • list bude obsahovat nejméně 3 otázky k tématu formou abc (správnou odpověď vyznačte tučně)
  • v závěru listu bude tematická křížovka (pozor! – vyplněná, abych viděla, že vše pasuje)
  • pohrajte si s grafickou stránkou – list by měl vypadat, jako bychom ho právě vyndali ze skutečného pracovního sešitu
  • ukázky pracovních listů najdete v galerii a postup na tvorbu křížovky také!
  • váha této známky je vyšší než u minulého obrázku
  • list pošlete do 30. 4. na e-mail: bachelova.romana@zsdacice.eu
  • prosím, připravte se na to, že k práci možná budu mít drobné připomínky, berte to jako radu při výuce
 • pročtěte si zápisy v sešitě na str. 26, 27 (zvýrazněte je fosforovou fixou)
 • vypracujte úkol v sešitě na str. 32 – Microsoft Word - opakování (po návratu proběhne společná kontrola)

Jestli někdo nemáte doma počítač nebo program Word, napište mi a já Vám pošlu zadání k jiné práci.

Chcete-li se na cokoliv zeptat, pište, nestyďte se.

 

Zadání práce na měsíc BŘEZEN:

 • pročtěte si zápisy v sešitě na str. 18, 19, 24 (zvýrazněte je fosforovou fixou)
 • vypracujte úkol na str. 25 - Doplň pomocí internetu (po návratu proběhne společná kontrola)
 • opakujeme program MALOVÁNÍ (je součástí Windows, všichni jej doma mají)
  • pomocí programu vytvořte geometrickou abstrakci (ukázka viz galerie)
  • hotový obrázek mi pošlete do 31. 3. na e-mail: bachelova.romana@zsdacice.eu

​Jestli někdo nemáte doma počítač nebo program Word, napište mi a já Vám pošlu zadání k jiné práci.

Chcete-li se na cokoliv zeptat, pište, nestyďte se.

 

Zeměpis

 • Slepé mapy na povrch a vodstvo České republiky uděláme společně ve škole.
 • Přečíst v učebnici (2. díl) strany        8 – 12 Přírodní podmínky

                                                                    14 – 18 Obyvatelstvo a sídla.

 • Vypracovat otázky dozadu do sešitu na opakování na straně 13 a 19.
 • Opsat do sešitu zápisy           1. Česká republika (kdo chyběl a nemá nalepeno)

                                                          2. Podnebí ČR

                                                          3. Krajina ČR a Ochrana přírody

                                                          4. Obyvatelstvo ČR


Do konce dubna:

 • Začneme probírat KRAJE ČR
  • Opište si do sešitu seznam krajů s jejich hlavními městy pomocí učebnice str. 36
  • Přečte si o prvních dvou krajích        Hlavní město Praha str. 37 – 41
                                                              Středočeský kraj str. 42 – 44
  • Přepište nebo nalepte zápisy – Praha a Středočeský kraj
  • Dozadu do sešitu vypracujte opakování ze strany 45
  • Dohledejte si obrázky památek případně výrobků pomocí internetu, které najdete v zápisech 

Do poloviny května:

 • Přečíst v učebnici Jihočeský kraj – str. 46 – 48

      Kraj Vysočina – str. 68 – 70

 • Opsat nebo nalepit do sešitu (viz galerie): Jihočeský kraj a Vysočina
 • Dohledejte si obrázky památek případně výrobků, pomocí internetu, které najdete v zápisech.
 • V Teamsech budete mít test na Prahu a Středočeský kraj.

Přírodopis-pročíst učebnici str. 63 - 65 Svalová soustava

                          https://www.skolasnadhledem.cz/game/2000

                         https://www.skolasnadhledem.cz/game/2001


                       https://www.skolasnadhledem.cz/game/2007

                       https://www.skolasnadhledem.cz/game/2004


                         https://www.skolasnadhledem.cz/game/2006


 • vypracovat laboratorní práci č. 4,úkol 1  učebnice na str. 121
 • Téma: Jak se změní počet tepů a dechů člověka po tělesné námaze
  • měření proveďte minimálně čtyřikrát, navrhněte tabulku a výsledky do ní zapište, vypočtěte průměrné hodnoty
  • vypracovaný protokol zašlete na email: ludmila.chalupova@zsdacice.eu do 20. 5.

Dějepis

 • 1. a 2. hodina
 • II. průmyslová revoluce
  • učebnice s. 72 – 74
  • zápis ve fotogalerii

 

 • 3. hodina
 • Společnost ve 2. polovině 19. století
  • učebnice s. 75 – 76
  • zápis ve fotogalerii

 

 • Veškeré materiály k výuce dějepisu, které používáme ve škole (prezentace, pracovní listy, průvodní slovo) je možné volně stáhnout následujícím způsobem:
 1. V internetovém prohlížeči si vyhledejte google classroom.
 2. Přihlaste se pomocí libovolného gmailu (pokud nemáte vlastní gmail, je možné použít adresu skolakdacice@gmail.com, heslo: dacice2020).
 3. V pravém horním rohu se vám po přihlášení objeví +, klikněte na něj, zvolte možnost zapsat se do kurzu.
 4. Zadejte heslo:      nsvln4u     a získáte přístup ke všem materiálům. Materiály budou průběžně aktualizovány.

4. Habsburská monarchie po roce 1848

 • učebnice s. 82 - 84, nebo si přečtěte průvodní slovo v dokumentu, který je uložený na google classroom
 • napište zápis 

5. Čechy po vyhlášení dualismu
 • učebnice s. 85- 86
 • opsat zápis 

6. Hospodářství v českých zemích 

 • učebnice s. 88 – 90 + napsat zápis; průběžně sledujte google classroom

7. hodina - Umělecký život v Čechách v 2. polovině 19. století

 • učebnice s. 91 - 93, opište si zápis, sledujte google classroom 

8. Mezinárodní situace před 1. světovou válkou

 • učebnice s. 98 - 99, opište si zápis, sledujte google classroom;

                           - k tématu je možné zhlédnout libovolný dokument o Titanicu (https://www.youtube.com/watch?v=k9E5AqkgTaY)


9. Předvečer 1. světové války

 • učebnice s. 101 + opište si zápis, sledujte google classroom

10. Evropská bojiště

 • učebnice s. 102 – 103, opište si zápis, sledujte google classroom

11. Ruské revoluce

 • učebnice s. 104, napište si zápis, sledujte google classroom - kurz s kódem nsvln4u;

Anglický jazyk

Mgr. Jaroslava Kopačková

 • opakování slovní zásoby unit 1 a 2 + nastudování slovní zásoby unit 3 v PS str. 80 – 82
 • možnost procvičování na www.umimeanglicky.cz
 • připravit čtení a překlad do Čj v učebnici str. 32, 34, 36, 40 a 41
 • učebnice str. 33 a 35 prostudovat gramatiku v zelených rámečcích (Minulý čas prostý a průběhový)
 • PS str. 24 – 31 vypracovat cvičení označená 1 a 2 hvězdičkami 
 • možnost nápovědy v PS str. 76 – 77 (Přehled mluvnice)
 • možnost procvičování na webu OUP Project fourth edition
 • výuková videa na youtube.com (minulý čas prostý a průběhový)


Bc. Jan Koňák

 • učebnice 36-39 postupně vypracovat i s pomocí CD
 • učebnice 40-41 poslechnout na CD, přečíst, přeložit, udělat výpisky (anglicky)
 • učebnice 42 revision
 • PS 28- 31+32 a 33 revision
 • PS dodělat co komu chybí v pracovním sešitě
 • PS 66, 67, 68- vyzkoušet jako opakování, příprava na testování
 • do malého sešitu si dělat výpisky z gramatiky
 • Learnenglishkids.org- aktivity- např.: wordshake
 • umimeanglicky.cz

www.learnenglishkids.org

www.islcollective.com - možnost vytisknutí si pracovních listů k tématu

www.helpforenglish.cz

www.teach-this.com

 • když budete potřebovat pomoc, kontaktujte mne

 • opakovat 4. lekci -  např. pracovní sešit str. 42,43 a 69 - byly tam hlavně členy (a,an,the) - na internetu vysvětlení a objasnění - např. www.helpforenglish.cz 
 • využívat na procvičování již dříve zadané internetové stránky

 

 • začít vypracovávat 5. lekci - stejně jak doposud lekce předešlé - poté str. 52,53 a 70
 • pozor!!! - zde předpřítomný čas - pokusit se seznámit s jedním z nejtěžších anglických časů taktéž na int. stránce helpforenglish - pořádné dovysvětlění až ve škole
 • začít se učit třetí sloupec nepravidelných sloves - buď na internetu nebo na deskách v učebnici - nezbytné k předpřítomnému času !!

Mgr. Jitka Simandlová

zadání učiva do 10. 4.:

učivo do konce dubna:

 • zaměřte se na slovní zásobu 4. lekce – části A a B;
 • přečtěte a přeložte si texty v učebnici: str. 44 + str. 46;
 • doplňte cvičení v pracovním sešitě: str. 34 / 1, 3; str. 36 / 1;
 • opakujte si nepravidelná slovesa: http://www.wordbot.cz/verbs?lang=en.

 

 • zopakujte si předložky místa zde a zde
 • poté doplňte cvičení v pracovním sešitě: str. 35 /cv. 5 a 6
 • projděte si slovíčka části 4C a s jejich pomocí si přečtěte a přeložte příběh v učebnici: The Tailor of Swaffham, str. 48 – poslechnout si ho můžete zde (Page 48, Exercise 1b)

 

Základy v německém jazyce

Mgr. Helena Špringerová

 • učebnice s. 10 – cv. 7 – přečíst text a odpovědět na otázky (1, 2, 3) – do školního sešitu
 • průběžně opakovat slovní zásobu – zejména 10. lekce (PS s. 12) – po obnovení školní výuky proběhne test na zbývající slovíčka z 10. lekce
 • časování nepravidelných sloves – doplnit PS s. 7 – 8 + naučit se časovat nepravidelná slovesa, která máme zapsaná ve školním sešitě

Mgr. Tereza Halašková

 • učebnice str. 7 přečíst + cvičení 1 a 2 do sešitu
 • naučit slovíčka PS str. 12
 • PS 6/1+2, 7/11+12, 10/17a
 • učebnice 8/1 přečíst + odpovědi do sešitu
 • po návratu test na: slovíčka, časování nepravidelných sloves

 • Udělat pracovní listy viz galerie

 • UČ str. 10 / cv. 7 - napsat do sešitu
 • UČ str. 11 / cv. 12 - napsat modrou i žlutou tabulku do sešitu
 • opakovat nadále slovíčka z 10. lekce
 • naučit se a přepsat do sešitu slovíčka v modrém rámečku der Körper v pracovním sešitě na straně 19
 • možno dělat online cvičení na https://www.hueber.de/beste-freunde/lernen


 • opakovat slovíčka z 10.lekce
 • PS 10 / 17 b, c
 • PS 19 slovíčka po slovíčko der Schmerz a napsat modrou tabulku do sešitu
 • PS 14 / 3, 4 a
 • napsat cvičení do sešitu: Vyčasuj slovesa v příslušných osobách:
  • Př. essen - du, sie : du isst, sie essen
  • a) laufen - er, ich
  • b) einkaufen - ich, wir
  • c) arbeiten - du, ihr
  • d) malen - er, ihr
  • e) aufstehen - du, er
  • f) kommen - ich, wir
  • g) lesen - es, du
  • h) essen - du, ihr
  • ch) kosten -es
  • i) schicken - ich, Laura
  • j) fotografieren - du , Thomas
  • j) gehen - du, ihr

 • naučit se zbytek slovíček z 11. lekce + nadále opakovat předchozí
 • UČ 11 / 13 a, b napsat do sešitu
 • do sešitu napsat nadpis Osobní zájmena ve 3. pádě
 • 1. pád ich                            du
 • 3. pád mir                           dir
 • pod to napsat z učebnice ze strany 13 žlutý rámeček
 • UČ 13 / 4 a, b, c, ze cvičení b vypiš do sešitu osobní zájmena ve 3. pádě
 • PS 14 / 4 b+c
 • po návratu proběhne kontrola školních sešitů s vypracovanými úkoly
 • procvičujte slovní zásobu a gramatiku na www.umimenemecky.cz

 • Zpracovat projekt na téma : MEINE FREIZEIT – jednoduchými větami napiš, co děláš ve svém volném čase, doplň obrázky, fotky,……….
 • UČ 21 /3. 
 • zpracované poslat na mail tereza.halaskova@zsdacice.eu (stačí třeba vyfotit a poslat)

 • opakovat nadále veškerou slovní zásobu
 • UČ 20/1, 2 A+B
 • Cvičení do sešitu: Který den následuje? Beispiel: MONTAG - DIENSTAG
  • A) FREITAG - 
  • B) DONNERSTAG
  • C) DIENSTAG-
  • D) SAMSTAG
  • E) SONNTAG
  • F) MITTWOCH
 • Najdi, které dny se ukrývají v přesmyčce.
  • WTOCTIMH
  • MAGTASS
  • GRAFETI
  • GANSTON
  • TENGSRODNA
  • TOMGAN

 • UČ 14/6. A+B
 • UČ 15/9 A+B+C
 • PS 15/5.6. vyfotit a poslat na mail tereza.halaskova@zsdacice.su
 • Do sešitu vypracuj následující cvičení: 
 • Doplń řadu čtyřmi dalšími:

a) null - zwei - vier - sechs

b) zehn - neun - acht - sieben

c) vierzehn - zwölf - zehn

d) null - drei - sechs

e) null - eins - drei - sechs

 • Nadále opakujte slovní zásobu a gramatiku. 

1. Zopakovat časování modálních sloves – möchten, müssen, können, mögen, wissen, dürfen

2. Doplń vhodnou otázku:

__________________________   Mein Name ist Martin.

___________________________Ich turne gern.

___________________________ Ich wohne in Prag.

___________________________  Ich singe nicht gern.

___________________________ Ich heiβe Andrea.

___________________________  Bern liegt in der Schweiz.

___________________________  Ich bin zehn Jahre alt.

___________________________ Ich habe eine Schwester.

3. PS 15/7., 8.

4. PS 28/3.

Fyzika

 • tepelné motory: str. 59-62
 • namalovat nebo z internetu vlepit obrázky chodu dvou (str. 62) a čtyřtaktních motorů (str. 61), rozdíl diesel benzín
 • účinnost motorů str. 63 opsat tabulku

 • Pracovní sešit:
 • str. 36 úkol 29,
 • Str. 37/33
 • Str 38/35
 • Str. 38/36 (zeptat se tatínka, bude vědět)
 • Str. 39/39
 • Str 40/opakování
 • Nové učivo: zápis do sešitu

 

Magnetické vlastnosti látek

 • Magnetismus je fyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele elektrického náboje.
 • Magnet je předmět přitahující některé kovy (železo, kobalt, nikl, ocel)
 • Tzv. feromagnetické látky
 • Magnety: přírodní: magnetovec, umělé (říkáme jim ferity)
 • Magnetka
 • Magnet, který se otáčí kolem své osy
 • kompas, buzola
 • magnety mají póly (souhlasné póly se odpuzují, opačné přitahují)
 • kolem magnetu je magnetické pole
 • Pracovní sešit str. 1/1,2,3


 

 • Opakovací otázky:
 • Prosím zaslat na můj školní email do 1.5 2020
 1. Jak dělíme spalovací motory podle počtu dob?
 2. Jak dělíme motory podle druhu tankovaného paliva?
 3. Jaký je rozdíl mezi žhavící a zapalovací svíčkou?
 4. Který motor má zapalovací svíčku?
 5. Který druh motoru má největší účinnost?
 6. Kolik dob je u čtyřdobého motoru pracovních?
 7. Popiš jednotlivé doby u čtyřtaktního motoru?
 8. Jaký druh motoru je nejméně účinný?
 9. Kde se používají proudové motory?
 10. Co je kompas?
 11. Jaký je rozdíl mezi kompasem a buzolou?
 12. Co jsou feromagnetické látky?
 13. Umělé magnety se nazývají….
 14. Souhlasné póly  magnetu se……
 15. Magnetismus je…..

 

 

Chemie


 • Nastudovat vzorový příklad výpočtů z chemických rovnic (viz galerie) Přepsat nebo nalepit do sešitu.
 • Vyřešit pracovní list týkající se předchozích témat(vyčíslování rovnic a molární hmotnosti). Podle návodu a vzorového příkladu vypočítejte příklad č. 3.
 • Pokud možno výsledek odešlete na email: Ludmila.Chalupova@zsdacice.eu

 • Vypočítat příklady k výpočtům z chemických rovnic v galerii. Příklad číslo 1 povinně, ostatní  pro zájemce. 
 • Pokud pracujete na Teams, je možno vyřešit tam.

 • zapsat nebo vylepit zápis v galerii - Úvod k anorganickému názvosloví
 • naučit se přípony  oxidačních čísel -ný,-natý, itý, ....viz tabulka v zápise
 • podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg
 • zápis v galerii - Oxidy
 • pojmenovat sloučeniny: CaO, SiO2, I2O5, SO3

 

 

Občanská výchova

 • zopakovat téma: Pracovní život
 • přečíst s. 102 - 107 v učebnici
  • vypsat poznámky: Pracovní smlouva obsahuje...
  • brigáda - učebnice s. 102 - 103 - vypsat poznámky: Na co si dát pozor...
  • práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů - učebnice s. 105 - 107 - vypsat poznámky 

 • Přečíst si v učebnici s. 112 - 133, najdi si na internetu a napiš podmínky k získání českého občanství, zkus si vyplnit testy pro cizince z českého jazyka a z reálií (na stránkách ministerstva zahraničních věcí), udělej si poznámky z uč. s. 122 - 124, s. 125 - 130, s. 130 - 133

  Doporučuji web  české televize edu - člověk a společnost.

 

Výchova ke zdraví

 • Vraťme se k tématu ŠIKANY, v galerii máte slíbený zápis. Vyhledejte a dopište si vysvětlení termínů v závěru - kyberšikana, kyberstalking...
 • Na YouTube si prohlédni videa ZKROŤ NET HNED 

  Poslední VIII. B