phone 384 420 434
search

Zadání úkolů k domácí práci 2, VIII. B

Vloženo: 19.05.2020, 09.36 (změněno: 18.06.2020, 21.02)

Český jazyk a literatura

18. 5. - 22. 5. 2020

 • Tentokrát vás při opakování kapitoly o tvarosloví čekají ZÁJMENA a ČÍSLOVKY. V galerii najdete nejen PL, ale také přehledy, které by vám měli usnadnit práci, pokud jste něco z tohoto učiva zapomněli. Pracovat můžete opět v aplikaci Teamas, tentokrát se možná podaří soubor otevřít i těm, kdo měli doposud problém, vyzkoušejte a dejte mi vědět. Termín odevzdání je 22. 5., adresu znáte Kamila.Urbancová@zsdacice.eu
 • Nezapomínejte číst, listujte čítankou, knihovny už také fungují. Přečtené zapisujte do deníku. 

25. 5. - 29. 5. 2020

 • Pokračujeme v opakování tvarosloví, tentokrát vás čekají SLOVESA, mluvnické kategorie, slovesný rod, podmiňovací způsob...Využijte také poučky z učebnic, usnadní vám práci.Uloženo máte v galerii a současně v Teams, Tam pracujte přímo do PL, je to lepší pro obě strany. Odevzdávejte průběžně do 29. 5. 2020, adresu znáte Kamila.Urbancova@zsdacice.eu

 • Mám pro vás poslední úkol. V učebnici si vyhledej kapitolu Obecné výklady o jazyce str. 101, další informace hledej na str. 104 - Slovanské jazyky,str. 106 - Útvary českého jazyka a str. 109 - Vývoj českého jazyka. Pročti si chytré tabulky a do PL doplň chybějící informace. Doporučuji si PL vytisknout a uschovat, navážeme v 9. roč., budete potřebovat k přijímacím zkouškám. Hledej v aplikaci Teams nebo v galerii.  Všem, kteří plnili a pilně pracovali děkuji za spolupráci. Je důležité stále opakovat a procvičovat, opakování je matka moudrosti a vaše píle se vám příští školní rok určitě vyplatí, budeme mít na co navázat. Užijte si blížící se prázdniny :-)

 

Zeměpis

 • Přečíst v učebnici Plzeňský kraj – str. 49 – 51

      Karlovarský kraj – str. 52 – 54

      Ústecký kraj – str. 55 - 57

 • Opsat nebo nalepit do sešitu (viz galerie): Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj
 • Dohledejte si obrázky památek případně výrobků, pomocí internetu, které najdete v zápisech.
 • V Teamsech budete mít test na Jihočeský kraj a kraj Vysočinu.

 • Přečíst v učebnici Liberecký kraj – str. 59 – 61

          Královehradecký kraj – str. 62 - 64

          Pardubický kraj - str. 65 - 67

 • Opsat nebo nalepit do sešitu (viz galerie): Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj
 • Dohledejte si obrázky památek případně výrobků, pomocí internetu, které najdete v zápisech.
 • V Teamsech budete mít test na Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj.

 • Přečíst v učebnici   Jihomoravský kraj – str. 72 - 74

                                         Olomoucký kraj – str. 75 - 77

                                      Moravskoslezský kraj – str. 78 - 80

                                      Zlínský kraj – str. 81 - 83

 • Opsat nebo nalepit do sešitu (viz galerie): Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj
 • Dohledejte si obrázky památek případně výrobků, pomocí internetu, které najdete v zápisech.
 • Kraje máme hotové, takže Vám přeji krásné prázdniny!

 

Dějepis

 • 12. Konec 1. světové války - učebnice s. 105, opište si zápis, sledujte google classroom;

 • 13. České země za první světové války - učebnice s. 106 - 107, opište si zápis, sledujte google classroom; 

 • 14. V google classroom naleznete opakovací pracovní list ke konci první světové války. Tímto je učivo 8. ročníku probráno, pěkné prázdniny! 

 

Přírodopis

                      https://www.skolasnadhledem.cz/game/2010

 


                        https://www.skolasnadhledem.cz/game/4596 

Fyzika

Síla

 • Značíme F
 • Jednotka 1 Newton (N)
 •  1 Newton je síla, která napíná pružinu o hmotnosti 100g (zavěsíme-li na siloměr závaží 100g, siloměr nám ukáže hodnotu 1 Newtonu).
 • Sílu měříme siloměrem.
 • Účinky síly: pohybové a deformační
 • Gravitační síla (Fg):
 • Přitažlivost Země, přitahuje ostatní tělesa. Směr do středu Země. Určíme olovnicí (závaží s hrotem zavěšené na provázku). Větší váha tělesa-větší gravitační síla (nás přitahuje Země a ta je v gravitačním poli Slunce). Gravitační pole Země, Slunce, planet….
 • Fg vypočítáme: hmotnost vynásobíme deseti
 • Fg=m*g
 • Gravitace Slunce a Měsíce se projevuje na Zemi přesouváním vody v mořích a oceánech tzv. Slapové jevy (příliv a odliv).
 • Skočný velký (Slunce i Měsíc „táhnou“ vodu stejným směrem)
 • Hluchý malý (postavení Slunce a Měsíce je v úhlu 90o). 
 • Vysvětlivky k obrázku:
 1. Slunce
 2. Země
 3. Měsíc
 4. přitažlivá síla Slunce
 5. přitažlivá síla Měsíce

 

Chemie

 • procvičit si tvorbu názvu oxidu ze vzorce - pracovní list Oxidy 1 nebo možno vypracovat na Teams
 • zapsat zápis Jak vytvořit vzorec oxidu? 
 • další vysvětlení a procvičovaní na online hodině na Teams ve čtvrtek 21.5.  - 8.A v 9:30, 8.B v 10:30

 • procvičování názvosloví pracovní list Oxidy 2 v galerii - možno vypracovat na Teams
 • pročíst str. 48 v učebnici
 • zápisy v galerii - Oxidy uhlíku, oxidy síry

 • pročíst učebnici str. 49
 • zápis v galerii Další významné oxidy
 • pokud máte možnost pracovat v aplikaci Teams: kvíz  oxidy 3

 

Základy v německém jazyce

Mgr. Tereza Halašková

 • PS 27 - práce s textem, přečíst,přeložit a zodpovědět otázky

napsat do sešitu:

Préteritum pomocných sloves haben a sein

- préteritum = jednoduchý čas minulý

sein  - ich war                                   wir waren

du warst                                             ihr wart

er/sie/es war                                    sie waren

haben

ich hatte                                             wir hatten

du hattest                                          ihr hattet

er/sie/es hatte                                sie hatten

 

PS 16/9., 10.

PS 17/11., 12

Anglický jazyk

Mgr. Jitka Simandlová

 • tomto videu si poslechněte, jak fungují indefinite pronouns (neurčitá zájmena). 
 • Procvičte si jejich použití v těchto mnoha cvičeních.
 • Poté doplňte cvičení v pracovním sešitě: str. 38 / cv. 3, 4 a v učebnici: str. 49 / cv. 4b (do školního sešitu).

 • Doplňte si zbývající slovní zásobu ze 4. lekce. S její pomocí si pročtěte příběh Kids v učebnici na str. 50 a v PS doplňte cvičení 1 a 2 na str. 40.  
 • Přečtěte si texty v učebnici na str. 52 a 53, předložky si zopakujte na str. 54 ve cv. 4.
 • Opakujte si učivo 1.–4. lekce.

Mgr. Jaroslava Kopačková


 • Milí osmáci, až dokončíte úkoly z minulých zadání, budete mít angličtinu pro tento školní rok splněnou. Chválím vás za snahu a vřele doporučuji občas si něco zopakovat a procvičit (ať už ve školním nebo v pracovním sešitě). Procvičovat můžete také na webových stránkách, které už znáte. Užijte si hezké prázdniny a používejte angličtinu při každé příležitosti. English is easy!!! 
 • P. S. Pokud už máte hotovo a budete mít zájem, napište mi a ráda vám pošlu další procvičování.

Informatika

Zadání práce na měsíc KVĚTEN:

 • pročtěte si zápisy v sešitě na str. 28 (zvýrazněte je fosforovou fixou)
 • vypracujte úkoly v sešitě na str. 29
  • 1. úkol: Rizika komunikace – přiřaďte správná čísla k charakteristikám
  • 2. úkol: Netiketa – pravidla slušného chování na internetu
 • vypracujte úkoly v sešitě na str. 30
  • 1. úkol: Vnímání textu – pročtěte si text a najděte ve slovech schované části
  • 2. úkol: Křížovka – doplňte patřičné pojmy

Chcete-li se na cokoliv zeptat, pište, nestyďte se. 

Kdo chce práci zkontrolovat a konzultovat, napište mi na: bachelova.romana@zsdacice.eu

 

Zadání práce na měsíc ČERVEN:

 • pročtěte si zápisy v sešitě na str. 31 (zvýrazněte je fosforovou fixou)
 • vyberte nepravdivé věty v sešitě na str. 32 nahoře
 • kdo holduje programu Word, může zkusit vyplnit křížovku v sešitě na str. 33

Chcete-li se na cokoliv zeptat, pište, nestyďte se. bachelova.romana@zsdacice.eu

Chci moc poděkovat všem, kteří se do domácí výuky zapojili! Vím, že není snadné zvládnout úkoly sám/sama doma, a o to více si Vaší práce cením!

Děkuji Vám za letošní snahu v předmětu informatika! Doufám, že jste se i přes složitý průběh 2. pololetí něco naučili a především, že budete své znalosti uplatňovat v praxi. Například zvládnete zpracovat referát v programu Word a problém Vám nebude činit ani křížovka. Prezentaci v PowerPointu jistě také pokoříte s úspěchem. Excel jsme bohužel nestihli řádně procvičit, ale alespoň jsme si vyzkoušeli vytvořit tabulku a graf, takže představu o základních funkcích programu máte. Budu moc ráda, pokud si někdo zapamatoval i některé pojmy z teorie, i to patří ke všeobecnému přehledu.

A nemějte obavy, v 9. ročníku učivo opět procvičíte a co jsme nestihli, doberete.  

Krásné prázdniny!!!

S úsměvem

Romana Bachelová

 

 

 

Poslední VIII. B