phone 384 420 434
search

Volitelné předměty

Vloženo: 1.04.2020, 14.13 (změněno: 1.04.2020, 14.18)

Nabídka volitelných předmětů na školní 2020/2021                                                               

Vážení rodiče, 

        v příštím školním roce, podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti, mají Vaše děti podle učebního plánu od 7. ročníku předepsané 2 hodiny druhého cizího jazyka, v našem případě německého jazyka a 1 hodinu povinně volitelného předmětu.

   Vyberte si z nabídky jeden předmět, který preferujete.

   Zavedeme předměty, pro které se rozhodne většina. Vybraný předmět bude mít žák až do devátého ročníku.

   Vybraný volitelný předmět sdělte, prosíme, třídní učitelce (emailem, telefonicky…) do konce dubna 2020.

   Výsledek Vám oznámíme po vyhodnocení, děkujeme.

             Volitelné předměty                  Náplň                                                        Hodinová dotace

            1. Literární seminář                    prohloubení znalostí z literární výchovy                  1

            2. Konverzace v Aj                     prohloubení komunikace v jazyce                           1

            3. Seminář z přírodopisu            prohloubení znalostí z přírodopisu                          1

            4. Seminář dějepisný                  prohloubení znalostí z dějepisu                              1

            5. Výtvarný seminář                    rozvoj ve výtvarné výchově                                    1

            6. Základy administrativy            správná technika psaní na klávesnici                     1

            7. Konverzace v Nj                      prohloubení komunikace v jazyce                          1

Poslední VI. A