phone 384 420 434
search

Učíme se doma - MATEMATIKA

Vloženo: 26.03.2020, 11.58 (změněno: 25.05.2020, 20.47)

Zde najdete učivo z matematiky na jednotlivá časová období.

12.- 19. 3., 20 - 26. 3., 27.3. - 2. 4., 3. - 9. 4., 15. - 23..4,. 24. - 30. 4., 4. - 8. 5., 11. - 15. 5., 18. - 22. 5., 25. - 29. 5.

týden 25. 5. - 29. 5. 

(pro žáky, kteří nenastoupili do školy)

Násobení desetinných čísel deseti a stem

 1. Podívej se na výukové video, kde je vysvětlena výše uvedená nová látka: https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-21/
 2. vypracuj str. 24/ cv. 4,  str. 25/ cv.1,5    - písemně nebo přes fólii          
 3. Projdi si slovní úlohy str.24/ cv.5, 6, 7
 4. Vyber si 4 příklady - str.24/ cv. 10 a spočítej, dobrovolně můžeš všechny
 5. Zopakuj si zlomky, ústně str. 25/ cv.8

Dobrovolný úkol str. 26/cv.7 –opakování se závorkami

týden: 18. 5. - 22. 5.

Zlomky - sčítání a odčítání

 1. Zopakuj si dělení str.18/ cv.7 – vyber si 4 příklady, můžeš dobrovolně spočítat celé

 2. Zopakuj si desetinná čísla zápis a porovnávání :

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

 1. Zopakuj si zlomky na: https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/ratatouille.html

 2. Nové učivo sčítání a odčítání zlomků, podívej se na 1. výukové video na:

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-48/

 1. Následně vypočítej str.17/ cv.4,7.8

 2. str. 18/ cv.1 ,2– ústně nebo přes folii

 3. str. 19/ cv. 1,3 –ústně, 7 –písemně

 4. Vypočti str. 20/ cv. 11

 5. Zopakuj si str.21/ cv. 5

 6. Trochu geometrie: uč. str. 22/ zopakuj si učivo v růžových rámečcích a zkus narýsovat cv. 1,2,3

Dobrovolně: str.20/ cv. 3, 4, 5, 6,7


--------------------------------------------------

týden: 11. 5. - 15. 5.

Procvičujeme a opakujeme

1) Opakuj římské číslice – pexeso

 http://matematika.hrou.cz/c/rimske-cislice/pexeso-rimska-cisla

http://matematika.hrou.cz/c/rimske-cislice/pexeso-rimske-cislice

2) Vypracuj: 

str. 12 / cv.11 - jaká čísla doplníš
str. 14 / cv. 1 – překresli tabulky a doplň
str. 14 / cv. 9 – 4 příklady písemně, poslední dva dobrovolně
str. 15 / cv. 1 –porovnej

3) Podívej se následující výukové videov pořadí 4. video (značené je  5.ročník 1. ročník, str. 48, 4 cvičení):

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-48/

4) Podle návodu z výukového videa vypracuj str. 15 / cv. 2, 3, 4
5) počítej se závorkami a bez závorek:  str. 15 / cv.8

    Nezapomeň: závorky mají při počítání přednost, u příkladů bez závorek musíš dát nejdříve přednost násobení a dělení a pak sčítání a odčítání.

6) procvičování písemného násobení - vyber si některé cvičení:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=12.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+trojcifern%C3%BDm+%C4%8Dinitelem#selid

Dobrovolné úkoly: slovní úlohy str. 15/ 5,6,7,9,10

  Trochu geometrie:

1) Učebnice str. 11 /cv.  1 dokresli přes folii nebo si překresli na čtverečkovaný papír
                     str. 11 / cv. 2 - zkus narýsovat

pro zvídavé - osová souměrnost : https://www.umimematiku.cz/mrizkovana-osova-soumernost/85

2) ZOPAKUJI SI SOUŘADNICE BODŮ:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/souradnice_bodu1.htm

Zapiš souřadnice bodů z cvičení str.11 /cv. 4

-------------------------------

týden: 4. 5. - 8. 5.

1) Zopakuj písemné dělení str. 8/ cv. 9 i s kontrolou                                                                      2) Zopakuj si aritmetický průměr, můžeš počítat i s kalkulačkou:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm

Uč. str. 9/ cv. 7 zkus, co nejvýhodněji spočítej příklady zpaměti, řešení můžeš napsat do sešitu

počítej se zlomky:

Zopakuj si – zlomky pexeso: http://matematika.hrou.cz/c/zlomky/pizza-zlomky-pexeso

Učebnice - str. 12/ cv. 1 –stačí přes fólii nebo ústně,                                                                                                    cv. 2,3 písemně

Podívej se na následující výukové video, kde je popsán postup, který je třeba u cv. 8 na str. 12 – Je to hned 1. video, podívej se na celé, postup je i na převod dalších jednotek

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-28/

 

Zkus spočítat do sešitu :

str. 12/ cv. 8 zopakuj si: 1m = 10 m, 1m = 100 cm, 1 km = 1000 m

Postup ještě jednou:

2 m = 4dm 

(uvědom si, že 1m=10 dm, 10 musíme  vydělit jmenovatelem        

5 a pak výsledek vynásobit čitatelem 2 – 10:5.2 =4, výsledek je 4dm)

 

 1 m = 25 cm ( 1m=100 cm, 100 vydělíme jmenovatelem 4,                           

 4                v čitateli je 1 – nemusíme násobit 100: 4=25, výsledek je 25 cm)

 

1 km = 500 m ( 1 km je 1 000m, 1 000:2 = 500m )

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 str. 13/ cv. 2 než začneš počítat, podívej se na výukové video, kde je postup: 3.video v pořadí: cvičení 3 – jednotky času https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-28/

Zopakuj si: 1h = 60 min 1 den = 24 h

 

Ještě jednou postup:

 1 h = 30 min ( 1h je 60min, 60:2 = 30, VÝSLEDEK je 30 min) 

 2

 

1 dne = 4 h ( 1 den je24 hod , 24 : 6= 4, výsledek jsou 4 h )

6

A teď se pusť do práce.

 

Dobrovolné: převody jednotek – pexeso

a) jednotek délky

http://matematika.hrou.cz/c/Jednotky-SI/prevod-jednotek-delky-1

b) jednotek času

http://matematika.hrou.cz/c/Jednotky-SI/prevod-jednotek-casu-1

--------------------------------------------------------------

týden: 24. 4 - 30. 4. 

na začátek něco z procvičování online:

procvičování desetinných čísel – pro zájemce, správnou odpověď přetahuj na žluté kolečko: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4928

zopakuj si něco z geometrie: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5390

Pracuj s učebnicí 3. díl

 1. Opakuj písemné násobení a vypracuj str. 4/ 12

 2. Procvič pamětné počítání str. 5/1,9

 3. Vypracuj str. 6/1 -zlomky, 8 – zaokrouhlování

 4. Str. 9/1 – pracuj pro kontrolu s kalkulačkou          

 5. Nové učivo - Aritmetický průměr   - povinně se podívej na odkaz výukového videa s vysvětlením, co je aritmetický průměr, a jak s ním počítat. Spustit si video můžeš pro lepší porozumění opakovaně.                               https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-59/ 

 • Následně zkus vypracovat podobná cvičení str. 9/2, 4, 6

Dobrovolné úkoly formou hry:

https://www.zlatka.in/cs/game.php - podívej se i na herní návod, odkaz je na stejné straně

zábavná matematika:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5385

Pracovní listy s úkoly budou opět postupně zasílány na školní e-mail.

---------------------------------------------------------------------

týden: 15. 4 - 23. 4. 

Začínáme pracovat s 3. dílem - budeme procvičovat učivo desetinných čísel   

 VYPRACUJ:  str. 3 / cv. 1, 2, 4, 7, 8 
                     str. 4 / cv. 1, 4 

Zopakuj si písemné dělení: str. 3 / cv 13 (( vypracuj aspoň 5 příkladů)
 
Pro další procvičování:

Písemné násobení  http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 matematické pětiminutovky

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/petiminutovky.html

------------------------------------

týden: 3. 4 - 9. 4.   

opakování, zaokrouhlování desetinných čísel 

1) Něco na opakování - hned si můžeš sám zkontrolovat. 

* test z matematiky http://skolicka6.sweb.cz/TESTY/TEST2.htm

* test z geometrie http://skolicka6.sweb.cz/TESTY/GEOMETRIE/GEOMETRIE3.htm

* převody jednotek délky http://skolicka6.sweb.cz/JERRY/PREVODY1.htm

 

2) Desetinná čísla Opakuj sčítání a odčítání desetinných čísel, vyber si cvičení :

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?

action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%

ADsla&topic=03.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%2C+od%C4%8D%C3%ADt%C3

%A1n%C3%AD#selid – klikni na zelené políčko procvičuj a hned si můžeš sám zkontrolovat

 

3) Co nového: Zaokrouhlování desetinných čísel

Pravidla jsou stejná jako pro zaokrouhlování celých přirozených čísel –- to, co máš naučené

čísla 0, 1, 2, 3, 4 –zaokrouhlují dolů – číslo zůstává stejné čísla 5, 6, 7, 8, 9 – zaokrouhlují

nahoru – číslo se zvětší o jednu

pomůže ti odkaz:

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-rounding-

decimals/v/rounding-decimals?modal=1

Zaokrouhlujeme na jednotky:

8,9 9 za číslem 8 je 9, která zaokrouhluje nahoru , 8 se zvětší o jednu na 9

(místo 9 by byla 0, psát ji nemusíme, zápis tím zkrátíme)

5,4 5 za číslem 5 je 4, zaokrouhluje dolů, číslo 5 se nemění

Zaokrouhlujeme na desetiny

5,67 5,7 číslo 6 je na místě desetin, za ním leží č.7, které zaokrouhluje nahoru, místo 6 bude 7( místo č.7 by byla 0, psát ji nemusíme, opět zápis čísla zkrátíme)

3,12 ≐ 3,1 číslo 1 leží na místě desetin, č. 2 za ním zaokrouhluje dolů, č. 1 zůstává stejné

 Zaokrouhlování můžeš procvičovat na tomto odkazu a opět klikni na zelené políčko,

kontrola u cvičení:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?

action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%

ADsla&topic=04.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+na+celky#selid

 

4) Pracuj s učebnicí: vypracuj:

str. 52 / cv. 1 (pomůže návod v růžovém poli přímo nad tímto cvičením),

str. 52 / cv 4. , str. 53 /cv 9 (odhad nemusíš), str. 55 / cv. 1, 2, 5, 6, str 56 / cv.1, 2, 4, 7,8

 

DOBROVOLNÉ – zaokrouhluj: 

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-rounding-

decimals/e/rounding_numbers?modal=1

další informace na školním e-mailu (jsi-li přihlášen)

____________________________________________________________________

týden: 27. 3. - 2. 4.  opakování, desetinná čísla - odčítání     

Pracuj s učebnicí:

1) něco na procvičování:

str.49 / cv. 10, 11, 13 (vyber si 5 příkladů ze cvičení)

 

str. 57/ OPAKOVÁNÍ cv. 1, 3, 4 + 2 slovní úlohy (vybrat si můžeš

ze cvičení 5 až 8)

 

2) Odčítání desetinných čísel:

!! pomůže ti tento odkaz: https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals#arith-review-sub-decimals

otevři si:
Strategie pro odečtení složitějších desetinných čísel s desetinami

(otevře okno)

Pokročilější strategie odčítání setin

v pravé části odkazu máš i PROCVIČUJ – první tři

 

vypracuj: str. 50 / cv 2, 3, 5

str. 51 / cv. 6, 12, 13

str. 53 / cv. 11, 12, 17, 18

Ještě něco z geometrie : str. 39 / cv. 3, 4

str 59 / cv 1, 2

__________________________________________________________________

týden: 20. 3. - 26. 3.    desetinná čísla - sčítání

Pracovat s učebnicí, určené příklady psát na volný list papíru (sešit)

 • Učebnice vypracovat: str. 45/ cv.9, 11(pomůže stránka 41 učebnice), 17 (příklad 2., 4., 6., 7., 8.) str. 48/ 1 –zde máte návod na sčítání desetinných čísel, vypracujte cvičení 2,3,5 (u cvičení 5. pomůže návod v růžovém poli přímo nad tímto cvičením)

 • pro šikovné: str. 49/cv 6. a) + b)

Různé učivo si můžete procvičovat na adrese:

www.matyskova-matematika.cz

________________________________________________________________________________

týden: 12. 3. - 19. 3. -desetinná čísla - porovnávání

Pracovat s učebnicí, určené příklady psát na volný list papíru (sešit)

strana 41 – vypracovat cvičení 7 b, c, cvičení 12, ze cvičení 14 (vybrat a vypočítat 4 příklady)

strana 42 – projít ústně cvičení 1, 2. Vypracovat cvičení 3, 4, 5.

strana 43 – vypracovat cvičení 8, 9, 12, 13

strana 44 – projít ústně cvičení 2, 3. Vypracovat cvičení 5, 7.

 

 Odkazy při využívání vašeho učení na dálku:

   www.onlinecviceni.cz

    https://www.umimematiku.cz/matematika-5-trida 

    www.skolasnadhledem.cz  

    https://skolakov.eu/   

    www.rysava.websnadno.cz    

     https://pripravy.estranky.cz/  

     www.matyskova-matematika.cz

Poslední V. C