phone 384 420 434
search

Přednáška: Na startu mužnosti

Vloženo: 28.04.2021, 11.53 (změněno: 5.09.2021, 16.54)

Chlapci 6. ročníku se 28. 4. 2021 účastnili online přednášky na téma dospívání.

Obsahem přednášky byla anatomie lidského těla, dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální, vhodná životospráva a správné hygienické návyky. 

Poslední školní rok 2020 / 2021